Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     2019.02.08 Konferencja Naukowa nt. „UNIA EUROPEJSKA NA RZECZ WZMOCNIENIA SPOŁECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO”     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.02.08 Konferencja Naukowa nt. „UNIA EUROPEJSKA NA RZECZ WZMOCNIENIA SPOŁECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO”

W dniu 08.02.2019 roku w Krakowie przy ul. Krupniczej 33a w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, odbyła się Konferencja Naukowa nt. „UNIA EUROPEJSKA NA RZECZ WZMOCNIENIA SPOŁECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO” zorganizowana przez parlamentarzystów europejskich RP - Panią Róże Thun i dr Michała Boniego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń:

 • Komitetu Obrony Demokracji na czele z wiceprzewodnicząca Eweliną Pytel,
 • Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej WATCHDOG – Polska z Wiceprezes i Dyrektor Programowa Katarzyna Batko,
 • Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i Porozumienia Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego – płk. pil. mgr inż. Czesław Kurczyna i Jan Fabiański,
 • Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Warszawa,
 • Instytutu Kultury WILLA DECJUSZA – dr hab. Dominika Kasprowicz,
 • Fundacji dla Seniora z Życiem – Prezes Zarządu Dominika Jaźwiecka,
 • Instytutu Studiów Strategicznych-Kraków – Prezes Zarządu Anna Szymańska-Klich
 • Stowarzyszenia „Sto Lat Głosu Kobiet” –współzałożycielka Radna Miasta Krakowa – Nina Gabryś

W sesji przedpołudniowej w panelu: Wokół Programu- „PRAWA I WARTOŚCI” zostały poruszone następujące zagadnienia:

 1. Europejskie sieci współpracy – dr Bożena Gierat - Bieroń, Instytut Europejski UJ,
 2. Założenia, cele i zasady działania programu „Prawa i Wartości” – dr Michał Boni Poseł do Parlamentu Europejskiego,
 3. Czas na unijną politykę wartości – dr Jan Jakub Chromiec Ekspert Forum Idei Fundacji Batorego
 4. Europejskie ruchy demokratyczne: potencjał i trudności – Ewelina Pytel.

We wszystkich tych tematach przejawiała się troska obrony i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Dalszy rozwój wartości europejskich ugruntowanych w społeczeństwach zachodniej Europy, oraz umacnianie i rozwijanie tych wartości, gdzie w ostatnim czasie dochodzi do łamania. Wspomniano takie kraje jak: Węgry czy Polskę oraz kraje, w których dochodzą do głosu nacjonaliści, populiści i ugrupowania autorytarne.

Na zakończenie tej sesji nastąpiła dyskusja:

w dyskusji zabrał głos, przedstawiciel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego Jan Fabiański, który na początku podziękował Posłom Parlamentu Europejskiego – Róży Thun i Michałowi Boniemu za dotychczasową postawę w obronie demokracji w Polsce, oraz zadał pytanie:

Cyt… „ czy nadal można liczyć na pomoc w Parlamencie Europejskim w doprowadzeniu do unieważnienia uchwalonej w naszym Sejmie ustawy represyjnej z grudnia 2016r z naruszeniem konstytucji RP”

 Odp. Poseł dr Michał Boni:

…opisując szeroki kontekst zagadnień związanych z łamaniem Konstytucji RP, co do, niektórych ustaw przeprowadzonych w naszym parlamencie, odniósł się do ustawy „Represyjnej” mówiąc:

 cyt… „ tak, będziemy wspólnie z Panią Różą Thun dalej wspierać wszystkie dotychczasowe działania na forum Komisji Europejskiej i Parlamentu EU zmierzające do uznania jej za niezgodną z prawem europejskim. Będziemy wspierać działania Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – Pana Prezydenta Zdzisława Czrneckiego, który parę dni temu dostarczył mi nowe dokumenty w tej sprawie, w celu przedłożenia do Komisji Europejskiej. Są one w tłumaczeniu na język angielski. W przyszłym tygodniu (tj: po 11 lutym br.) mam się spotkać z Panem Prezydentem Zdzisławem Czarneckim i omówić to zagadnienie – przed spotkaniem się z Przewodniczącym Komisji PE Panem Frans Timmermansem”

Pan Poseł omówił również zagrożenie w realizacji tego postulatu i wskazał na ewentualne niekorzystne wyniki nowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, poprzez:

 • niekorzystny wynik na rzecz sił demokratycznych (brak posłów, którzy zajmowali się tą sprawą)
 • znaczące wygranie wyborów do PE przez siły nacjonalistyczne, populistyczne, autorytarne i  konsekwencji doprowadzi do:  wyboru Przewodniczących Komisji PE z pośród tych przedstawicieli, którzy jednoznacznie wspierają działania obecnych rządów w Polsce, na Węgrzech i niektórych innych państwach, gdzie odradza się nacjonalizm, populizm i autorytaryzm.

W ten sposób pogrzebiemy sobie szanse na zmianę ustawy „Represyjnej”.

W sesji opołudniowej:

 „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: STAN OSOBOWY,  PESPEKTYWY DZIALANIA”

 Moderatorem sesji plenarnej była: dr Bożena Gierat-Bieroń.

To przede wszystkim dyskusja przedstawicieli organizacji pozarządowych – wyżej wymienionych.

 

                                                                                                                                                                     Jan Fabiański

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET