Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Prezydium i Zarząd Wojewódzki    /     2017.12.12 Uroczyste Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2017.12.12 Uroczyste Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie

W  dniu 12 grudnia 2017 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie odbyło sie uroczyste, ostatnie w tym roku, posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP. Szacownymi Gośćmi Zarządu byli:

  • nadinsp. dr Krzysztof Pobuta - Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
  • kom. Grzegorz Gubała - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego.

Zebranych powitał Jan Kaczmarczyk - Prezes ZWSEiRP w Krakowie, a następnie nastąpiła kurtuazyjna wymiana upominków. ZW SEiRP otrzymał od nadinsp. Krzysztofa Pobuta ikonę Michała Archanioła, a od kom. Grzegorza Gubała materiały dot. małopolskiego NSZZ Policjantów. Obaj Panowie od Prezesa Jana Kaczmarczyka otrzymali proporce małopolskiego SEiRP. Po tej części nastąpiły życzenia i toasty wzniesione lampką szampana dot. zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2018 Roku. W następnej kolejności Jan Kaczmarczyk omówił terminarz zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach w 2018 roku oraz ustalono termin Zjazdu Wojewódzkiego Delegatów SEiRP ZW w Krakowie. Omówił także sprawe przyjmowania wniosków o zapomogi do Komisji Socjalnej.

Wiceprezes ZW Wiesław Lipkowski omówił realizację planowanych przedsięwzięć w 2017 roku.

Wiceprezes ZW Janusz Dziedzić przekazał informacje dot. planowanego wyjazdu do krajów Beneluksu.

Jan Fabiański omówił PIT-OP dot. oświadczenia o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego.

                                                                                                                                                                                                                             Piotr Styczyński

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET