Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2020.07.30. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Wadowicach za 2019 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2020.07.30. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Wadowicach za 2019 r.

W dniu 30 lipca 2020 r. odbyło się zaległe Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach. Pierwszy termin wyznaczony na 20 marca 2020 r. nie był możliwy z uwagi na pandemię koronawirusa covid 19. Wadowickie Koło /stan na 31.12.2019 r/ liczyło podobnie, jak w roku ubiegłym, 215 członków w tym 30 kobiet, 6 członków seniorów i 23 członków wspierających natomiast w zebraniu uczestniczyło 43 członków. W okresie sprawozdawczym przyjęto 6 członków i tyle samo ubyło, w tym 4 zmarło. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezes ZW SEiRP w Krakowie Jan Kaczmarczyk, Sekretarz ZG SEiRP Piotr Styczyński i Prezes Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie Jan Smolec. Przewodniczenie zebraniu powierzono prezesowi Januszowi Janikowi.

Sprawozdanie z działalności Koła za okres 2019 roku przedstawił prezes Janusz Janik. Przypomniał, że rok 2019 to kolejny, w którym obowiązywała restrykcyjnej ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym obniżającej świadczenia sporej grupie emerytów i rencistów związanych z różnymi formacjami resortu spraw wewnętrznych. Wysoko ocenił współpracę z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i jednostek terenowych w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, współdziałanie w ramach Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego oraz z Regionem IPA w Wadowicach.

Zgodnie z planem zorganizowano wiele projektów min. spotkanie noworoczne i z okazji Dnia Kobiet, zabawy taneczne, spotkania wędkarskie,  dwudniową wycieczkę do Malborka i Gdańska , uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszy: 20-lecia Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach, 10-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego, 20-lecia Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,  ognisko, a także wspólnie z Kołem SEiRP w Suchej Beskidzkiej coroczne wczasy nad morzem, w Unieściu. Łącznie w tych imprezach wzięło udział 576 osób. Zarejestrowano 191 wniosków o pomoc finansową i skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Socjalną przy KWP w Krakowie. Nasze skromne biuro odwiedziło w różnych sprawach ponad 400 osób.

W Sprawozdaniu  finansowym prezes Janusz Janik bardzo dokładnie  rozliczył wpływy i wydatki oraz przedstawił plan finansowy na 2020 rok, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Adam Żydek nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o przyjęcie sprawozdania bez żadnych uwag.

Przyjęto uchwałę Walnego Zebrania, w której zatwierdzono: Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, rozliczenie i Plan finansowy, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Uchwałę Zarządu Koła o skreśleniu z listy członków, oraz Plan pracy na 2020 r., w którym znalazło się wiele projektów,  między innymi zorganizowanie:  

  • spotkania noworocznego z emerytami i rencistami policyjnymi, służby więziennej i pożarnictwa w ramach zawartego przed  dziewięciu  laty porozumienia związków  i stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych powiatu wadowickiego /termin 17.01/;
  • zabawy karnawałowej /termin 21.02./;
  • spotkania z okazji Dnia Kobiet  /termin 9.03./;
  • wspólnie z IPA Region Wadowice pod patronatem Prezesa ZW SEiRP w Krakowie „XIV spławikowych spotkań wędkarskich” dla członków obu tych Stowarzyszeń zapraszając drużyny województw małopolskiego  i śląskiego propagując szeroko pojętą integrację /termin 27.06./;                                                                       
  • uroczystej wieczornicy z okazji Dnia Seniora Policyjnego,  a tych najstarszych i schorowanych odwiedzić w domach /termin 30.07./;
  • wspólnie z Kołem SEiRP W Suchej Beskidzkiej wczasy nad morzem w Unieściu /termin  14.09./;                       
  • wycieczki  krajoznawczej do Poznania;
  • ogniska w ramach „porozumienia”  /termin II połowa września/;
  • zabawy „andrzejkowej /termin 28.11./.

Następnie, Jubilatom /od 95 do 55 lat/ wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne życząc w im wszystkiego najlepszego i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych Jubileuszy. Wszystkim wspierającym i zaangażowanym w działaniu  i popularyzacji wadowickiego emeryckiego ruchu policyjnego złożono podziękowanie.

Prezes Jan Kaczmarczyk ogólnie przedstawił działalność organizacji  w województwie nawiązując do 30 rocznicy powstania Stowarzyszenia, bardzo wysoko ocenił osiągnięcia wadowickiego Koła i życzył sukcesów w bieżącym roku.

Na zakończenie prezes Janusz Janik podziękował za zaufanie i zadeklarował, że w dalszym ciągu Zarząd Koła będzie dążył do rozwoju Koła, poprawy komunikacji z członkami,  pomocy tym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i współpracy ze wszystkimi podmiotami, które są nam przychylne.  Zaapelował również o przekazanie odpisu  1% z podatku  na  SEiRP jako organizacji pożytku publicznego. Wszystkim  życzył dobrego zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.                                                                                                                                                

                                                                                        Prezes Zarządu Koła

                                                                    Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

                                                                                               w Wadowicach

                                                                                                 Janusz Janik


Projekt i wykonanie: InforpolNET