Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     BRZESKO    /     2016 Pamięci Tadeusza Palińskiego     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2016 Pamięci Tadeusza Palińskiego

Tadeusz Paliński urodził się 26.07.1926 roku w Woli Batorskiej. W czasie okupacji niemieckiej przymusowo pracował w Puszczy Niepołomickiej. W sierpniu 1944 roku został wywieziony do pracy przy okopach niemieckich w Dziewinie, skąd zbiegł i do czasu wyzwolenia ukrywał się. We wrześniu 1947 roku został powołany do odbycia czynnej służy wojskowej, do Samodzielnego Batalionu Łączności w Warszawie, jako dowódca radiostacji. We wrześniu  1949 roku został przeniesiony do rezerwy w stopniu starszego sierżanta i skierowany do pracy w Milicji Obywatelskiej. Z dniem 01.02.1950 roku rozpoczął pracę w Posterunkach MO w powiecie brzeskim. W okresie od 1951 roku do 1966 roku pracował na stanowisku Komenda Posterunku MO w gminach: Radłów, Borzęcin, Czchów, Dębno, Zakliczyn. W czasie pełnienia funkcji Komendanta Posterunków ukończył Szkołę Oficerską w Szczytnie w stopniu podporucznika. Następnie pracował, jako oficer dyżurny, w Komendzie Powiatowej MO w Brzesku i Komendzie Wojewódzkiej MO w Tarnowie.  Od roku 1978 był aktywnym członkiem (rzecznikiem dyscyplinarnym) Związku Bojowników  o Wolność i Demokrację. W okresie służby został odznaczony wieloma orderami i medalami, w tym min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „ Za ofiarność i Odwagę”. W roku 1980 przeszedł na emeryturę  i nadal brał udział już, jako kapitan w stanie spoczynku, w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych. Za pracę w Stowarzyszeniu otrzymał liczne podziękowania i listy gratulacyjne. W dniu 21 lipca 2015 roku od Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie otrzymał Medal XXV–lecia Stowarzyszenia  w dowód uznania za wybitne zasługi oraz wieloletnie zaangażowanie w popularyzację i rozwój SEiRP.  Zmarł 7 października 2015 roku w Brzesku w wieku 89 lat.


Projekt i wykonanie: InforpolNET