Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     2024.05.10 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Porozumienia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2024.05.10 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Porozumienia

W dniu 10 maja 2024 r. roku, w Sali Konferencyjnej Klubu Garnizonowego WP w Krakowie przy ul. M. Zyblikiewicza Nr 1, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa  Małopolskiego. Otwarcia Zebrania i przywitania uczestników dokonał płk pil. mgr inż. Czesław Kurczyna - Prezes Porozumienia ZiSSM WM. Po przedstawieniu porządku obrad wybrano Przewodniczącego obrad, został nim Jan Fabianski z ZOW SEiRP w Krakowie, a następnie wybrano Komisję  Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Jadwiga Włodarczyk z Klubu Weteranów WP „WIARUS". W swoim wystąpieniu Prezes Porozumienia ZiSSM WM Czesław Kurczyna przedstawił Sprawozdanie z działalności Porozumienia w minionej Kadencji. Jan Fabiański przedstawił skład osobowy nowego Zarządu i Członków Prezydium Porozumienia oraz proponowane zmiany w Regulaminie PZiSSM WM dot. zmiany określenia funkcji Prezesa Porozumienia na Przewodniczący Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego oraz ustanowienia Honorowego Prezesa i Honorowego Członka Porozumienia. Po zakończeniu dyskusji, w głosowaniu nad zaproponowanymi zmianami w Regulaminie, przyjęto Uchwały jednogłośnie. Kolejnym punktem Zebrania był wybór Przewodniczacego i dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza i Skarbnika. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano na Przewodniczącego płk Zygmunta Siudaka z 33 Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, który na funkcję Wiceprzewodniczących zaproponował: Piotra Styczyńskiego z ZOW SEiRP w Krakowie i Stanisława Sieranta z Klubu Weteranów WP „WIARUS", na funkcję Sekretarza Jana Fabiańskiego z ZOW SEiRP w Krakowie, a na Skarbnika Jadwigę Włodarczyk z Klubu Weteranów WP „WIARUS". Stanisław Sierant podziękował za okazane zaufanie, ale ze względów m.in. zdrowotnych odmówił pełnienia tej funkcji, pozostając jedniocześnie w Prezydium Porozumienia. Pozostałe osoby wyraziły zgodę na pełnienie proponowanych funkcji. Drugi Wiceprzewodniczący zostanie wyłoniony na najbliższym posiedzeniu Prezydium Porozumienia. Po wystąpieniu nowo wybranego Przewodniczacego zakończono Zebranie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET