Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     OŚWIĘCIM    /     2017.02.14 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Oświęcimiu    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2017.02.14 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Oświęcimiu

W dniu 14 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Oświęcimiu.

Oświęcimskie Koło liczy 112 członków w tym 12 kobiet, 3 seniorów i 2 członków wspierających, a w zebraniu uczestniczyło 65 osób.

Na zaproszenie Zarządu w zebraniu uczestniczył Janusz Janik wiceprezes  ZW, a jednocześnie opiekun Koła oraz insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświecimiu.

Sprawozdanie z rocznej działalności Koła przedstawił prezes Witold Janiga podkreślając działania zmierzające do pozyskiwania nowych członków i  zrealizowanie w całości przyjętego  planu  pracy.  Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „ wieczną wartę”. W sprawozdaniu  finansowym skarbnik Zbigniew Dudka bardzo dokładnie  rozliczył wpływy i  wydatki oraz przedstawił plan finansowy na kolejny rok, a przewodniczący komisji rewizyjnej  nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o udzielenie absolutorium dla zarządu.                                             

W trakcie zebrania Odznaki „Za zasługi dla SEiRP z dyplomem” otrzymali Józef Chwedczuk, Stanisław Nidecki, Józef Ligęza, Jerzy Kotfis, Ludwik Makuch i Andrzej Niedziela, a Dyplomy  Uznania Zbigniew Dudka, Antoni Łąka, Dariusz Nidecki, Grażyna Rostek i Mirosław Semik.                                                              

Listy gratulacyjne z okazji okrągłych rocznic urodzin wręczono Janinie Maciej, Tadeuszowi Nyczowi, Janowi Mozołowiczowi, Andrzejowi Niedzieli, Józefowi Ligęzie i Andrzejowi Karolusowi.                                            

W planie pracy na 2017 r. znalazły się min. następujące przedsięwzięcia: wyjazd na kulig do Wisły, spotkanie z okazji Dnia Kobiet,  wyjazdy na baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej, wycieczki do Książa, Wieliczki i Krakowa, grzybobranie, grillowanie przy ognisku, udział w zawodach wędkarskich   oraz udział  w uroczystościach policyjnych i państwowych.

Aktywność koła i współdziałanie bardzo wysoko ocenił komendant  insp. Robert Chowaniec zapewniając pomoc i życzył sukcesów na przyszłość.

Podobnie Janusz Janik bardzo dobrze ocenił działalność zarządu i zachęcał do współdziałania z innymi kołami  i  podobnymi organizacjami. Omówił konsekwencję związane z restrykcyjną ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym z 16 grudnia 2016 r., możliwości korzystania z pomocy w ramach funduszu socjalnego, a także zaapelował  o przekazywanie odpisu 1% z podatku na SEiRP  w ramach OPP.  

Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem.                               

                                                                                                                                                                                                                             Witold Janiga/Janusz Janik

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET