Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     Spotkanie integracyjne z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Spotkanie integracyjne z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia

 

 

 

     W dniu  27 sierpnia 2015 r.  Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych   w Wadowicach zorganizował w gościnnej restauracji „Graniczna”  uroczyste spotkanie integracyjne z okazji XXV-lecia powstania Stowarzyszenia.

Na spotkanie oprócz członków koła zaproszenia otrzymali:                                                                                                                                                              

 • Jan Kaczmarczyk - Prezes ZW SEiRP w Krakowie
 • Piotr Styczyński - Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie  
 • mł. insp. Piotr Dziekanowski - Komendant Powiatowy Policji w  Wadowicach
 • mł. insp. Bogusław Wajdzik - Z-ca Komendanta Powiatowego w Wadowicach
 • mł. insp. Jerzy Paś - Komendant KP w Andrychowie
 • podinsp. Krzysztof Szuster - Komendant KP w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Jerzy Lachendro - Przewodniczący Koła KZEiR SW w Wadowicach
 • Kazimierz Gurdek - Prezes Koła ZEiRPoż. RP w Wadowicach
 • płk. pilot  Czesław Kurczyna - Prezes Porozumienia Służb Mund. woj. małopolskiego
 • Jan Fabiański - Członek Prezydium ZW SEiRP oraz Wiceprezes Porozumienia 
 • Witold Janiga - Prezes Koła SEiRP w Oświęcimiu
 • Wojciech Wójcik - Prezes Koła SEiRP w Chrzanowie
 • Andrzej Grzela - Prezes Koła SEiRP w Suchej Beskidz.
 • Jan Smolec – Prezes Stowarzyszenia „Witalność”
 • Stanisław Kliś – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

 

„Stowarzyszenie jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszających członków niezależnie  od ich poglądów politycznych, ideowych i światopoglądowych, którzy za najwyższe dobro uważają Ojczyznę, Naród i Państwo służące temu narodowi”  

 

     cytatem  § 2  uchwalonego w 1990 r. Statutu prezes Janusz Janik otworzył spotkanie  nawiązując do historii powstania Stowarzyszenia,  tworzenia struktur  wojewódzkich, okręgowych i kół w terenie. Bardzo gorąco przywitał wszystkich przybyłych, a szczególnie  weteranów członków założycieli wadowickiego koła a wśród nich min. najstarszego bo 90. letniego Jana Kozimalę, Kazimierza Kałwę, Grzegorza Skrzypca, Józefa Żurka, Stanisława Ryszawego, Antoniego Wojtanka i Stanisława Wajdzika. Jubileusz stał się również okazją do złożenia wszystkim podziękowań za wieloletnie współdziałanie i pełną poświecenia pracę społeczną na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych powiatu wadowickiego oraz zasługi w rozwoju Stowarzyszenia a także  życzeń satysfakcji z prowadzonej działalności oraz dalszych sukcesów w realizacji obowiązków i pomyślności w życiu osobistym.

Zgodnie z decyzją Zarządu Koła Jubileuszowym Medalem XXV-lecia SEiRP wyróżnieni zostali:

Członkowie Koła SEiRP w Wadowicach:                                            

 • Gielas Andrzej
 • Gurdek Bronisław
 • Kałwa Kazimierz
 • Knawa Henryk
 • Kozimala Jan
 • Pochała Stanisław                                     
 • Ryszawy Stanisław                                                    
 • Skrzypiec Grzegorz
 • Wajdzik Stanisław                                                                     
 • Wojtanek Antoni                                                       
 • Wójcik Marian                                                                             
 • Żurek Józef                                                                   
 • Żydek Adam                                                                 -

              oraz

 • Wajdzik Bogusław - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji
 • Paś Jerzy - Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie
 • Szuster Krzysztof - Komendant Komisariatu Policji KP w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Lachendro Jerzy - Przewodniczący KZEiR Służby Więziennej Koło w Wadowicach
 • Gurdek Kazimierz - Prezes ZEiR Pożarnictwa RP Koło w Wadowicach
 • Smolec Jan - Prezes Stowarzyszenia „Witalność”

Pozostali uczestnicy spotkania otrzymali imienne podziękowania, monografię pt.: „SEiRP 1990-2010” lub okolicznościową ceramiczną płytkę.

Zabierając głos, Grzegorz Skrzypiec, pełniący od 1999 roku czyli samego początku funkcję skarbnika przypomniał, jak powstawało wadowickie Koło i jak się rozwijało w kolejnych latach.

Prezes ZW SEiRP Jan Kaczmarczyk nawiązał do uroczystości wręczenia sztandaru dla  małopolskiego Stowarzyszenia, która odbyła się w dniu 21 lipca 2015 r. w Krakowie. Podziękował za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, a przede wszystkim za uczestnictwo w poczcie sztandarowym i wsparcie finansowe.

Jan Smolec Prezes Stowarzyszenia Osób Starszych, Niepełnosprawnych i  Samotnie Wychowujących Dziecko „Witalność” z Andrychowa podziękował za współpracę i życzył wszystkim sukcesów w pracy społecznej.

W podobnym tonie w imieniu Zarządu KZEiR SW w Wadowicach  życzenia złożył Władysław Studnicki podkreślając bardzo dobrą współpracę w ramach wadowickiego Porozumienia.

W trakcie uroczystej kolacji wspomnieniom nie było końca, ale wszyscy wypowiadający się zgodnie podkreślali,  że  kierunek organizowania spotkań integracyjnych należy utrzymać.

Trzygodzinne spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Do zobaczenia przy okazji kolejnego ogniskowego spotkania połączonego z grzybobraniem już 18 września br. na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego ZK w Wadowicach w Gorzeniu organizowanego wspólnie z emerytami i rencistami pożarnictwa i służby więziennej w ramach Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego.

 

                                                                                                                                                                                                                            Janusz Janik - Prezes Koła SEiRP w Wadowicach

                                                                                                                                                                                               Piotr Styczyński        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET