Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2015.03.06 Zebranie sprawozdawcze    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2015.03.06 Zebranie sprawozdawcze

    W dniu 6 marca 2015 r., tradycyjnie  już w restauracji „Graniczna”, odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach.

Wadowickie Koło liczy 178 członków w tym 15 kobiet, 8 członków seniorów i 6 członków wspierających, w Zebraniu uczestniczyło ponad 70 osób.

    Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m.in.: mł. insp. Piotr Dziekanowski - Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach i jego Zastępca mł. insp. Bogusław Wajdzik, Prezes  ZW SEiRP w Krakowie Jan Kaczmarczyk, jego Zastępca, a jednocześnie „opiekun” Koła, Piotr Styczyński, a także Prezesi Kół z Oświęcimia - Witold Janiga i Suchej Beskidzkiej - Andrzej Grzela. Przewodniczenie Zebraniu powierzono Prezesowi Januszowi Janikowi, sekretarzowanie Andrzejowi Gielasowi, a Przewodniczącym Komisji  Uchwał i Wniosków został Józef Żurek. 

     Po przyjęciu porządku obrad nastąpiło uroczyste wręczenie Dyplomów uznania i nagród rzeczowych  wyróżniającym  się w działalności członkom, otrzymali je:  Andrzej Gielas, Grzegorz Skrzypiec, Jerzy Byrski, Adam Bryndza, Stanisław Plac, Józef Żurek, Janusz Janik i Adam Żydek.                                                                                  

     Okolicznościowe Listy gratulacyjne, życząc im dobrego zdrowia  i dalszych Jubileuszy, otrzymali z okazji:                                                                                                                                                    

  • 90 lat - Jan Kozimala                                                                                                                                                    
  • 85 lat -  Ludwik Pardygał,  Stanisław Wajdzik,  Antoni Wojtanek                                                                                                        
  • 80 lat - Tadeusz Płotek                                                                                                                                                             
  • 75 lat - Władysław Burliga, Jan Gębuś, Zdzisław Rychlik, Jan Szydełko 
  • 70 lat - Bronisław Gurdek, Kazimierz Kornaś, Eugeniusz Krzewiński, Stanisław Pochała, Stanisław Ryszawy, Stanisław Sękiewicz,   Grzegorz Skrzypiec,  Władysław Trzciński, Adam Żydek                                                                                                                 
  • 65 lat -  Karol Filipek, Andrzej Kolber, Krystyna Noga, A.Osińska                                                                                                               
  • 60 lat - Jerzy Byrski, Lech Faber, Andrzej Kozioł, Tadeusz Malarz, Stanisław Plac, T. Studnicka, Jacek Szymocha, Tadeusz Wilk 
  • 55 lat  - A. Drzewuszewski, Leszek Kluska, Piotr Krzysztoń, A. Mróz,

   Sprawozdanie z rocznej działalności Koła przedstawił Prezes Janusz Janik podkreślając, że rok 2015 jest jubileuszem 25-letniej działalności emeryckiego  ruchu policyjnego w Polsce. Przypomniał  o ubiegłorocznych obchodach   15-lecia Koła, a także o pięcioletniej  współpracy w ramach Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego. Pozytywnie ocenił również współpracę z Regionem IPA w Wadowicach. Nadmienił, że kilku członków wadowickiego Koła zostało radnymi w samorządach na terenie powiatu wadowickiego. Zgodnie z planem zorganizowano wiele projektów, min. Spotkania: noworoczne i z okazji Dnia Kobiet, zabawy taneczne, zawody wędkarskie, ognisko, grzybobranie, a także wspólnie z kołem suskim wczasy nad morzem bałtyckim w Unieściu. 

      Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „ wieczną wartę”.                                                                 

     W sprawozdaniu  finansowym Skarbnik Koła - Grzegorz Skrzypiec bardzo dokładnie  rozliczył wpływy i  wydatki oraz przedstawił Plan finansowy na 2015 rok, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Adam Żydek nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła.  Przyjęto plan pracy na 2015 r. w którym znalazło się wiele projektów.     

   Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, mł.insp. Piotr Dziekanowski, bardzo pozytywnie ocenił działalność Koła, oraz życzył sukcesów na przyszłość oferując swoją pomoc w realizacji niektórych przedsięwzięć.            

     Prezes ZW SEiRP Jan Kaczmarczyk ogólnie przedstawił działalność Stowarzyszenia  w województwie małopolskim na przestrzeni    25 lat,  zaapelował  o wsparcie  inicjatywy ufundowania sztandaru dla ZW SEiRP, przekazanie odpisu  1% z podatku  na  SEiRP w ramach OPP, a także  bardzo wysoko ocenił osiągnięcia wadowickiego Koła  i życzył  sukcesów w bieżącej  pracy.                                                                                                                   

     W trakcie Zebrania jego uczestnicy dobrowolnie przekazali  skarbnikowi  ponad 700 zł. z przeznaczeniem  na ufundowanie sztandaru dla ZW SEiRP.

     Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem.                               

 

                                                                                                                                                                                                                                           Janusz Janik

                                                                                                                                                                                                                                         Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET