Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2018.01.19 Noworoczne spotkanie Porozumienia Służb Mundurowych    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.01.19 Noworoczne spotkanie Porozumienia Służb Mundurowych

Andrychowskie uroczyste spotkania noworoczne emerytów i rencistów policyjnych zapoczątkowane zostały w 1999 r. kiedy to powstało wadowickie koło, a od dziewięciu  lat spotkania odbywają się wspólnie z kolegami emerytami ze straży pożarnej i służby więziennej  w ramach zawartego przed dziewięcioma laty porozumienia emeryckich związków  i stowarzyszeń służb mundurowych powiatu wadowickiego.

Podobnie jak w roku ubiegłym gościny na spotkanie które odbyło się dniu 19 stycznia 2018 r. udzieliło nam Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marwex sp. z o.o.  a gospodarzami jak zawsze byli Prezesi Kół z Porozumienia wadowickiego:

  • Jerzy Lachendro z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej;
  • Kazimierz Gurdek ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP;
  • Janusz Janik ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W uroczystości uczestniczyło ponad 50 osób oraz zaproszeni goście: 

  • ppłk. Jakub Pindel - Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach;
  • mł.insp. Robert Michna - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach;
  • mł.bryg. Antoni Hutniczak - D-ca JRG  PSP w Andrychowie;
  • podinsp. Arkadiusz Śniadek - Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie;
  • Jan Smolec - Prezes Stowarzyszenia ”Witalność” w Andrychowie.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i korkami na drogach na spotkanie nie dojechali przedstawiciele ZW SEiRP  w Krakowie.

W krótkim wystąpieniu Prezes Janusz Janik podsumował wspólne działania w ramach porozumienia. Podziękował wszystkim tym, którzy wspierają nasze organizacje i  pomagają nam w działalności. W pierwszej kolejności Komendantom Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wadowicach licząc na dalszą dobrą współpracę.  Podziękowania złożył również władzom samorządowym z terenu powiatu, a także zarządom wojewódzkim naszych organizacji.

Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych którzy w minionym roku odeszli „na wieczną wartę” – Cześć ich pamięci!

Wszystkim uczestnikom uroczystości i ich rodzinom życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha, a także sukcesów w pracy i życiu osobistym złożyli Janusz Janik, Robert Michna i Antoni Hutniczak.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Janusz Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET