Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     NOWY SĄCZ    /     2014.02.28 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SEiRP w Nowym Sączu    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2014.02.28 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SEiRP w Nowym Sączu

     W dniu 28 lutego 2014 roku w restauracji „ROKO” w Nowym Sączu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła – Marek Sadlisz, który przywitał przybyłych gości, w tym Andrzeja Czopka - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP i Stanisława Smolenia – członka ZW SEiRP w Krakowie oraz członków nowosądeckiego Koła. Po zatwierdzeniu porządku obrad zostały przedstawione poszczególne sprawozdania:

·       z działalności Zarządu Koła za okres od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2013 roku,

·       finansowe,

·       realizacji przyjętych uchwał,

·       komisji rewizyjnej.

Przedstawione sprawozdania zostały przyjęte i jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

Wybrano nowy 9-cio osobowy Zarząd Koła na następną czteroletnią kadencję w składzie : 

·      Marek Sadlisz – Prezes Zarządu Koła,

·      Jerzy Ogorzałek – Wiceprezes,

·      Mieczysław Wysocki – Wiceprezes,

·      Jerzy Jakubowski – Sekretarz,

·      Danuta Ogorzałek – Skarbnik,

·      Ignacy Baran – członek,

·      Anita Stafin-Cieśla – członek,

·      Michał Kowalczyk - członek,

·      Eugeniusz Kozieł - członek. 

oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną w składzie: 

·       Franciszek Golonka – Przewodniczący,

·       Jan Perek – Wiceprzewodniczący,

·       Janusz Cebulewicz - członek. 

Wybrano także 16-osobową grupę delegatów na VII Wojewódzki Zjazd Delegatów SEiRP w Krakowie.

     Prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Krakowie – Andrzej Czopek podziękował za zaproszenie na zebranie, pogratulował wyboru nowemu zarządowi, omówił sprawy organizacyjno-statutowe, sprawy integracji środowisk mundurowych oraz podziękował za dotychczasową współpracę i działalność Koła.

     Na zakończenie posiedzenia Prezes Marek Sadlisz podziękował wszystkim za przybycie oraz za zaufanie i ponowny wybór na Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Nowym Sączu.

     Nowosądeckie Koło liczy 302 członków, w tym 5 seniorów i 54 członków wspierających.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Piotr Styczyński

                                                                                                                                                                                                                                                                      Jerzy Ogorzałek

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET