Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2023.05.18 IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2023.05.18 IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W dniach 17- 18 maja br. Prezes Koła kol. Bogdan Tabiś reprezentował nasze Koło oraz, jako jeden z dziewięciu Delegatów, Oddział Wojewódzki w Krakowie na IX Krajowym Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rąbieniu k/ Łodzi.

Kol. Bogdan Tabiś wybrany został do Komisji Uchwał i Wniosków, w której pracach brał czynny udział.

Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia został wybrany dotychczasowy Prezes kol. Antoni Duda. W skład Prezydium Zarządu Głównego SEiRP został wybrany kol. Piotr Styczyński.

W trakcie obrad kol. Bogdan Tabiś złożył wniosek o zmianę statutu Stowarzyszenia, umożliwiającego nabycie członkostwa Honorowego przez członka zwyczajnego Koła z dniem 1 stycznia roku następnego, w którym ukończył 80 lat życia i zwolnienia  z tym dniem  z obowiązku wnoszenia opłat członkowskich. 

Ponadto ma być ponownie rozpatrzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia podział kwoty składki członkowskiej. Mają być również dalej prowadzone działania przez Zarząd Główny dotyczący tzw. „Wdowiej renty” i wypłaty drugiej emerytury (nabytej w pracy np. po zakończeniu służby).

                                                                                                                                                         Bogdan Tabiś

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET