Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Aktualności    /     2015.12.15 Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2015.12.15 Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie

      W dniu 15 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie. Z pośród zaproszonych gości udział w nim wziął Zdzisław Pietryka – I Wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP. 

     Pierwszym uroczystym akcentem zebrania było wręczenie odznak „Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” Januszowi Dziedzicowi – Wiceprezesowi ZW SEiRP w Krakowie, Czesławowi Gaździkowi – Prezesowi Koła SEiRP Kraków-Krowodrza, Stefanowi Grodowskiemu – Prezesowi Koła SEiRP w Wieliczce, Andrzejowi Jurga – Prezesowi Koła SEiRP Kraków-Centrum I, Władysławowi Niedbała – b. Wiceprezesowi Koła SEiRP Kraków-Śródmieście, Piotrowi Styczyńskiemu – Wiceprezesowi ZW SEiRP w Krakowie oraz Stanisławowi Szelągowi – Skarbnikowi ZW SEiRP w Krakowie oraz „Medali XXV-lecia SEiRP” Tadeuszowi Gurgul, Wiesławowi Rajca, Leszkowi Wawok oraz Zbigniewowi Zdeb. Medale nadano także Zastępcom Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie: insp. Jackowi Fabisiakowi oraz insp. Andrzejowi Płatkowi. Odznaką "Za zasługi dla SEiRP" z Dyplomem odznaczony został Stanisław Kliś - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

     Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Wiesława Lipkowskiego – I Wiceprezesa ZW SEiRP w Krakowie, informacji o realizacji przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie przedsięwzięć planowanych i bieżących zadań statutowo-organizacyjnych w okresie 2015 roku. Informacje dot. Gospodarki finansowej przedstawił Janusz Dziedzic – Wiceprezes ZW SEiRP, informację nt. działalności Komisji ds. Gospodarowania Funduszem Socjalnym przedstawił jej Przewodniczący Stefan Grodowski, działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Stanisław Kliś, zasady polityki informacyjnej omówił Piotr Styczyński. Zagadnienia dot. nowego „Programu ubezpieczeniowego SEiRP 2016” omówiła przedstawicielka Biura Brokerskiego – Izabela Baszak-Wolańska. W następnej kolejności głos zabrał Zdzisław Pietryka, który m.in. odczytał list od Zdzisława Czarneckiego – Prezesa Zarządu Głównego SEiRP.

     Drugim uroczystym akcentem zebrania było złożenie wszystkim zebranym życzeń świąteczno-noworocznych przez Jana Kaczmarczyka – Prezesa ZW SEiRP w Krakowie oraz spełnienie toastu lampką szampana i tym akcentem ostatnie w 2015 roku posiedzenie małopolskiego Zarządu zakończyło się.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                         Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET