Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2018.01.10 Spotkanie w ramach Komitetów Protestacyjnych Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.01.10 Spotkanie w ramach Komitetów Protestacyjnych Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

W dniu 10 stycznia 2018 roku, w ramach Komitetów Protestacyjnych Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zarząd Koła SEiRP w Tarnowie zorganizował spotkanie.

O  godz.  15,35  rozpoczęła  się  konferencja prasowa  zaproszonych gości  z  mediami. 

Po konferencji w spotkaniu   udział wzięło około 120 osób, w tym :

 •  Andrzej Rozenek – Pełnomocnik  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ,
 • gen Marek  Dukaczewski  Z-ca Pełnomocnika  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
 • gen Tadeusz Frydrych  członek  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, Straż Graniczna ,
 • płk Henryk Budzyński – członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, Wiceprzewodniczący Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zdzisław Czarnecki – Prezydent Federacji Stowarzyszeń  Służb  Mundurowych,
 • Jerzy Krawczyk – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  Policyjnych Koło w Tarnowie,
 • Krzysztof  Janik – moderator w/w spotkania , były Minister Spraw Wewnętrznych.

O  godz. 16,10  spotkanie otworzył Pan Jerzy Krawczyk, który powitał zaproszonych gości i zebranych  oraz media. Przedstawił temat spotkania, a następnie oddał głos moderatorowi – Krzysztofowi  Janikowi.

Krzysztof  Janik powitał  przybyłego gen. Józefa Jedynaka i udzielił głosu  Andrzejowi  Rozenek,  który poinformował, że w związku  z „bandycką ustawą dezubekizacyjną„ zmarło na zawały lub udar mózgu  30  osób w tym zostało popełnionych 7 samobójstw. Dane te zostały zweryfikowane  przez  służby medyczne.

Powodem śmierci tych osób był fakt, że rząd polski nazwał ich oprawcami i bandytami odbierając im godność honor, emerytury i wyrzucił ich poza nawias  historii. W większości dotknięci ustawa represyjną, to ludzie starzy, schorowani i słabi, którzy w ramach tzw. „sprawiedliwości społecznej” stracili wszystko a przecież emerytura tych osób wynosiła średnio około 2800 zł., a nie jak  przypisywano im w mediach  kilkadziesiąt tyś., nawet do 29.000 zł. Obecna emerytura uczyniła ich biedakami ze świadczeniami pomiędzy kwotą 800, a 1700 zł netto. Jest to zemsta i represja na kilkudziesięciu tysiącach osób. Informacyjnie podał: prokuratorzy  IPN  zarabiający  około 17 tyś, zł  nie  potrafią  znaleźć  ani jednego tzw. „oprawcy”, którego należałoby ukarać. Ustawę  dezubekizacyjną  napisało  4  młodych  historyków z  IPN, a  przewodniczący  PIS-u  odreagował w niej swoje  kompleksy.  Zmienia  się naukę historii w szkołach. Zmienia się tradycje np., nazwy ulic, placów itp., likwiduje się prawa nabyte. W Sejmie  złożony  został następny projekt  ustawy dotyczący emerytur wojskowych oraz ustawy degradacyjnej pozbawiający stopni wojskowych do pułkownika włącznie - jednoosobowo. Ma ona również weryfikować  kombatantów. Ustawy te są walką polityczną z Narodem, a obecna władza nie zatrzyma się w dalszych represjach. Zebrano około 250 tyś. podpisów zweryfikowanych, popierających zmianę ustawy dezubekizacyjnej, które co prawda jej w dzisiejszych realiach nie zmienią, ale pozwoli to walczyć z tą zakłamaną władzą. Należy brać udział w wyborach i głosować na tych, którzy nam  pomagają. Należy  informować cały świat o pogardzie tego rządu do ludzi w mundurach. W dniu 28 lutego w Brukseli odbędzie się wysłuchanie w sprawie ustawy dezubekizacyjnej. Udział w tym spotkaniu weźmie 50-cio  osobowa polska delegacja. W dniu 11.01.2018 r., o godz. 12.00 pod  Sejmem  odbędzie się demonstracja i przekazanie około 250 tyś, podpisów dotyczących poparcia  do  zmiany ustawy dezubekizacyjnej.   Partie polityczne takie, jak SLD, PO, Nowoczesna i PSL (Kamysz) mają pomóc w sejmowej dyskusji w tym temacie. Na nadchodzący czas wszyscy musimy być razem, jako służby mundurowe, zaś  problem ten powinien być problemem społecznym, a nie tylko poszczególnych grup. Należy pamiętać też, że w 2010r., po wejściu w życie pierwszej tzw. ustawy dezubekizacyjnej Trybunał Konstytucyjny wyraził zgodę na bezprawie.

Następnie  głos  zabrał gen. Dukaczewski, który  zwrócił uwagę  wojskowym, aby  te  służby bardziej  zaangażowały  się  w współdziałanie  służb  mundurowych  ponieważ  całe  środowisko  wojskowe  będzie  dotknięte  nowymi  ustawami np., jednostka „Grom”, żołnierze  misji  wojskowych (a są to dziesiątki tysięcy żołnierzy  oraz  wszystkie  elity  wojskowo-dowódcze), czyli tzw. jednostki rozpoznawcze. Ustawa  degradacyjna  może  pozbawić  stopni  do pułkownika  włącznie – jednoosobowo.  Widać, że  świadomość  wojskowych  dopiero  się budzi, zaczynają  solidaryzować  się  z  innymi służbami mundurowymi więc  musimy  mobilizować  całe to środowisko- łącznie z rodzinami.

Następnie  głos  zabrał  płk  Henryk Budzyński , który stwierdził , że  wybory  samorządowe  i  do Parlamentu Europejskiego  będą  naszym sprawdzianem. Czas  szybko leci, jutro  o  godz. 12.00  przekazanie  do Sejmu  podpisów  a za 2 lata  wybory. Temat  dezubekizacji  został szeroko  zaprezentowany i   omówiony  przez  przedmówców.

Następnie  głos  zabrał  gen. Tadeusz Frydrych, który  reprezentował Straż Graniczną  (Wojska Ochrony Pogranicza do 1991 r.) Żołnierze  tej  służby  mają  już  obniżone  emerytury   bez  uzasadnienia  i  możliwości  obrony   a w sądach jeszcze żadna  sprawa nie  została  rozpoczęta. Zauważył brak  współpracy i solidaryzowania się kolegów  np., ze Straży   Pożarnej, której  udzielano  pomocy w sprzęcie  a obecnie ta  współpraca  została zapomniana i trzeba  ją  wznowić. Liczymy też na partie  polityczne  oraz  struktury  emeryckie. Należy wzajemnie  się   wspierać, pomagać  i zrozumieć.

Ponownie  płk Henryk Budzyński  poinformował, że  wszelkie  czynności  w  związku  z  obniżeniem  emerytury  należy  podjąć  przed  otrzymaniem  decyzji tzn., zgromadzić niezbędne  dokumenty  i postępować  zgodnie  z  informacjami   strony  internetowej  KZŻWP. Powiedział, że  bolączką  jest  brak  łączności  i  obiegu  informacji  dlatego  też  należy  korzystać  ze  strony  internetowej, poczty elektronicznej   i  sms-ów. Nadmienił też, że  informacje dot. spraw  osobistych  będzie  zainteresowanym  udzielał po spotkaniu.

Kolejnym, który zabrał  głos był Zdzisław  Czarnecki – Prezydent Federacji Służb Mundurowych, który oświadczył, że  przedmówcy  powiedzieli  prawie  wszystko ale  według  niego  należy zwrócić  uwagę na jeszcze inne  sprawy:

-   prawne:  pamiętać, że pierwsza  bezprawna  ustawa  była  poparta  przez  PO i PSL.  Dotychczas  nie  rozstrzygnięto  ani  jednej  sprawy (ustawy z grudnia 2016 r.) – wokandy, które  mogą  się  dopiero  rozpocząć  w  marcu  2018  roku  i w związku  z tym   o  każdym  terminie  rozprawy  wyznaczonej  przez  sąd  należy  powiadomić  Federację, która  będzie  przygotowana  do  drogi  prawnej  tak  krajowej  jak i międzynarodowej. Poinformował również o wspomnianym wcześniej terminie 28.02.2018 r., wysłuchania w Parlamencie  Europejskim w sprawie ustawy dezubekizacyjnej. Stwierdził, że  ustawa z grudnia 2016  r.,  jest zła, wyłącznie  polityczna i nie nic wspólnego  z tzw. sprawiedliwością  społeczną.

organizacyjne: najważniejsza  sprawa – nie dać  się  podzielić  w naszym  środowisku.    Na  stronie  internetowej  Federacji  jest plan  pracy  na  rok 2017 – 2020. Zauważył, że  jest  już założonych i działa  około 100  Komitetów  Protestacyjnych  - i dobrze – bo  jest to problem  społeczny. Porównał sposób działania  z poszkodowanymi  „frankowiczami”, których  jest 370 tysięcy a mimo  tego nikt  im nie  pomoże  bo nie  jest to problemem społecznym.  W  ramach  naszego  protestu  - prof. Niesiołowski czy  też Michał Kamiński  zrozumieli  wcześniej  popełniony  błąd  i obecnie są  naszymi  sojusznikami. Dzięki  naszym  protestom  i  spotkaniom z  ludźmi, gdzie  wyjaśniane  są  motywy i efekty  działania  ustawy dezubekizacyjnej  zmniejszyła  się  liczba ( z 80 do 30%)  osób  popierających  tę  ustawę  z grudnia 2016 r.  W dalszym  ciągu  należy zbierać wszelkie  informacje  na tematy co  jest   złe i  bezprawne, mówić  o  tym  i przekonywać  o  słuszności swoich  racji. Należy  się  łączyć w  środowisku bo np., w  wojsku  jest  około 100  organizacji  a  powinna  być jedna zrzeszająca  wszystkich.  Dla  przykładu  podał, że  w  Niemczech  w  Stowarzyszeniu  Policyjnym  jest  około 220  tyś. członków a  u nas  20  tyś. W Niemczech jest  jedna  organizacja  łącząca  emerytów  i  czynnych  policjantów  i przez to  jest to siła środowiska.  Najważniejsze, aby nasz problem  był problemem  społecznym  oraz  musimy  wygrać  przy  urnach – wybory samorządowe,  euro wybory  i  do Sejmu.

Następnie  moderator Krzysztof  Janik poprosił o zabieranie głosu  w  dyskusji i ewentualne  pytania zebranych.

 1. Henryk  Mucha – policjant - syn  zamordowanego przez  bandytę w 1963 roku milicjanta na  służbie. Wdowie po  zamordowanym -  aktualnie  obniżono  świadczenia  z   1800 zł  do  1000 zł  brutto  i  boi  się  też , że w ramach  dekomunizacji  zostanie  rozebrany   również  nagrobek, gdzie znajduje  się  tez  napis, że  był milicjantem.
 2. Paweł  Jurczuk -  wojskowy – poinformował o obniżeniu emerytury  za  czas kiedy służył  na  granicy (WOP) . Gen Dukaczewski   obiecał  pomóc w tym temacie i prosił   o kontakt po  spotkaniu.
 3. Wiesław  Bart  z  SLD  - działacz KOD – poinformował , że  z siedziby   WKU w Tarnowie  minister Macierewicz  „wyrzucił” emerytów  wojskowych. Aktualnie urzędują  w  siedzibie SLD.  Zwrócił  uwagę, że  należy  uczestniczyć  w  wyborach jak  również  brać  udział  jako  mężowie  zaufania  w  komisjach  wyborczych ( co najmniej  po 2  osoby). Tym bardziej  jest  to  ważne  w  aktualnym  stanie  prawnym  dot. wyborów.
 4. Dr Jan Hebda  - przedstawiciel społeczny posła PSL Kosiniaka - Kamysza  zapewnił o pomocy  i  poparciu  ze  strony  PSL  na wysokości  trybuny  sejmowej. Przeprosił też za poparcie przez PSL ustawy dezubelizacyjnej w 2009 r. Jednocześnie  zapewnił, że  poruszane  sprawy  zostaną  przedstawione Przewodniczącemu PSL,   posłowi  Kamyszowi. 
 5. Jerzy Wróbel – policjant  Wydziału  Łączności przedstawił  swoją  sprawę  obniżenia  emerytury z 2009 r. – sprawa  odbyła  się  w  Sądzie  w  dwóch  instancjach  ze  skutkiem  negatywnym  pomimo  przedstawianych  dowodów, że  nie  był  funkcjonariuszem  służby  bezpieczeństwa. Obecnie  ponownie  została  mu  obniżona  emerytura.
 6. Andrzej  Rozenek   na przykładzie   sprawy  Jerzego  Wróbla  zaapelował  do  środowiska  mundurowych  aby  nie  dać  się  podzielić  na sprawy  indywidualne  np., łączność, sekretariaty, kierowców itp.,  ale  wspólnie  walczyć nie tylko o  swoje  racje, ale  całego  środowiska .
 7. Jerzy  Krawczyk – Prezes  SEiRP  w  Tarnowie  podsumował  spotkanie  aprobując Komitet Inicjatywy  Ustawodawczej  oraz  powstałe  Komitety  Protestujące  i  ich  działania  na  rzecz  środowiska  służb  m mundurowych. Czas  ucieka  i należy  pracować   z ustalonym  planem. Odczytał  również apel zebranych  do  Komitetu inicjatywy  Ustawodawczej  FSSM w załączeniu.
 8. Krzysztof  Janik  - przypomniał  o  zorganizowanym  proteście przez   byłych  Ministrów  Spraw  Wewnętrznych. Chodzi o naszą przeszłość, 45 lat historii i przyszłość. Chodzi o ciągłość Państwa (np. Hiszpania czy Niemcy płacą emerytury urzędnikom państwowym, SS itp.).  W 1991 r.,  zawarto  umowę  między  państwem a funkcjonariuszami MSW, w czasie prowadzonej  weryfikacji z udziałem  „Solidarności”, osób poszkodowanych przez służby.  Umowa została złamana i może się zdarzyć, że i obecnie zostanie złamana. Należy mieć świadomość, że trzeba budować  solidarność i wspólną  przyszłość. Trzeba  walczyć o swoje  i pomagać innym. Należy  również zorganizować się  politycznie, w organizacjach  społecznych itp. My  jesteśmy dumni z Polski  i chcemy aby Polska była też dumna z nas.  Musi być ciągłość  i stabilność w Polsce i o to  musimy walczyć.

​

 

A  P  E  L

       

Uczestnicy spotkania

zorganizowanego przez Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnowie,

w dniu 10.01.2018 r., o godz. 16.00,

w ramach Komitetów Protestacyjnych - Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,

zwracają się do tychże Komitetów z apelem

o

 1. Kontynuowanie bieżącej współpracy ze stowarzyszeniami zrzeszonymi w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz wszelkimi organizacjami demokratycznego państwa prawa (Komitetem Obrony Demokracji, Obywatele RP, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich, itp.). 

 2. Nawiązanie na wszystkich poziomach, bezpośrednich kontaktów z opozycyjnymi partiami politycznym, których władze oficjalnie zadeklarowały wsparcie naszej sprawy.

 3. Nawiązanie współpracy z samorządami lokalnymi i wspieranie ich na wszelkich możliwych polach aktywności w kierunku przeciwstawiania się łamaniu ładu demokratycznego. 

 4. Uświadamianie emerytom i rencistom mundurowym oraz ich rodzinom, że represje, które objęły obecnie część środowiska, wkrótce mogą objąć wszystkich pełniących służbę przed 1990 r., bez względu na jej okres.

 5. Wskazywanie na absolutną konieczność solidaryzmu grupowego i pozytywnego wpływania na swoje otoczenie społeczne, zarówno pod kątem uchylenia ustawy represyjnej, jak i przyszłych wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich.

 6. Dotarcie i nawiązanie kontaktu  z osobami, które dotychczas nie były członkami stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych i przekonanie ich o konieczności zawiązania jednolitego frontu w walce o słusznie nabyte prawa.

 

                                                                           Organizator spotkania

 

    

 

     Jerzy Krawczyk

    Protokołowali i zapisali: Andrzej Michalik, Zofia Bar i Anna Walkowicz

 

 

    W poniższych linkach  relacje telewizyjne.

https://www.zvami.tv/wiadomosci/3794,mowia-nie-odbieraniu-emerytur

tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/19920,tarnow-w-obronie-emerytow-mundurowych.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET