Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2016.07.21 Integracyjna wieczornica z okazji Dnia Seniora Policji w Wadowicach     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2016.07.21 Integracyjna wieczornica z okazji Dnia Seniora Policji w Wadowicach

     Odczytaniem w pełnym brzmieniu treści Uchwały nr 18/2012 ZG SEiRP z dnia 13 października 2012 r. przez kolegę Grzegorza Skrzypca rozpoczęto uroczystą integracyjną wieczornicę z okazji Dnia Seniora Policji dla członków Koła SEiRP w Wadowicach. Przygotowanie powierzono restauracji „Graniczna” w Wadowicach wykorzystując salę oraz ogródek, a rolę gospodarza pełnił prezes Janusz Janik, który podkreślił, że jest to Święto wszystkich członków Stowarzyszenia, byłych funkcjonariuszy Policji w stanie spoczynku, którzy pełnili przez wiele lat służbę na rzecz ochrony ładu i porządku publicznego.

     Z uwagi na ograniczenia lokalowe zaproszenia skierowano przede wszystkim do najstarszych członków koła (powyżej 70 lat), a honorowe miejsce wyznaczono dla Jana Kozimali l.91, Stanisława Wajdzika l.86, Antoniego Wojtanka l.86, Tadeusza Płotka l.81, Józefa Bębenka l.80, Stanisława Kolasy l.80 i Władysława Kutermaka l.80.

     Oprócz przedstawicieli Zarządu Koła w wieczornicy udział wzięli zaproszeni goście   w osobach Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Piotra Dziekanowskiego, Prezesa i Wiceprezesa ZW SEiRP w Krakowie Jana Kaczmarczyka  i Janusza Dziedzica, prezesów wadowickich kół  ZEiRP RP Kazimierza Gurdka  i KZEiR SW Mariana Witkowskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia Osób Starszych „Witalność” w Andrychowie Jana Smolca. Łącznie przybyło 56 osób.

     Wcześniej, w ramach Dnia Seniora Policyjnego, z uwagi na stan zdrowia odwiedzono w domach  7 członków  wręczając im upominki w postaci zestawów witamin. Dla dwóch, na ich prośbę zorganizowano transport by mogli uczestniczyć w uroczystym spotkaniu.        

     W trakcie  3 godzinnego spotkania przypomniano historię  Stowarzyszenia w Polsce oraz Koła SEiRP w Wadowicach.  Wspomnienia przywołane przez tych najstarszych dotyczyły różnych spraw, od związanych ze służbą po okres utworzenia i rozwoju koła, a także bieżące oczekiwania. Spora grupa wyrażała obawy w związku z przygotowywanymi zmianami w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym. Zamiast kwiatka każdy weteran otrzymał czekoladę. 

     Komendant  Dziekanowski   przekazując życzenia podziękował za bardzo dobrą współpracę z Kołem. W podobnym tonie wypowiadali się pozostali zaproszeni goście podkreślając integrację i wspólne działanie, a także osiągnięcia w ramach powołanego w 2009 r. Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego. 

     Na zakończenie prezes Janusz Janik, oprócz życzeń dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, podziękował wszystkim za wieloletnie współdziałanie i pełną poświęcenia pracę społeczną na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych powiatu wadowickiego oraz udział w rozwoju Stowarzyszenia.

                                                                                                                                                                                                 Janusz Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET