Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2018.02.21 Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w Kole SEiRP w Gorlicach     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.02.21 Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w Kole SEiRP w Gorlicach

W dniu 21 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gorlicach.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Krzysztof Tybor, Jan Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, Piotr Styczyński Wiceprezes ZG SEiRP w Warszawie i Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie, Stanisław Smoleń - Członek Prezydium ZW SEiRP w Krakowie, nadkom. Aleksander Szymański – Przewodniczący Regionu IPA Gorlice i  Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Gorlicach asp. szt. Krzysztof Brach oraz Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach asp.szt. Grzegorz Szczepanek.

Otwarcie zebrania, powitanie gości i członków stowarzyszenia dokonał Prezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Zdzisław Kowalski, który przedstawił sprawozdanie z działalności Koła  za okres ubiegłej kadencji tj. rok 2014 -2017.  

Podczas zebrania szczególnie zasłużonym na rzecz środowiska emerytów wręczono odznaczenia i wyróżniania przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie.

Odznakę „Za szczególne zasługi dla SEiRP” otrzymali:

insp. Krzysztof Tybor, Tadeusz Domagała i Władysław Gorzkowicz.

Odznakę „Za zasługi dla SEiRP z dyplomem” otrzymali:

 Andrzej Bugno, Alojzy Janusz, Tadeusz Stępień, Mirosław Janik, Józef Machowski    

Przygotowano także 17 listów okolicznościowych dla jubilatów, którzy ukończyli 60 i 60+ w odstępie co 5 lat i wręczono członkom, którzy obecni byli na sali.

Wiceprezes Mieczysław Karp podjął decyzję, że nie będzie kandydował  na następną kadencję. Podziękował wszystkim za zaufanie a członkom Zarządu za dobrą współpracę. Mieczysław Karp był współzałożycielem naszego Koła w 2003 roku i od tamtej pory pełnił funkcję sekretarza Zarządu a w minionej kadencji był Wiceprezesem Zarządu Koła. W uznaniu jego zasług i ofiarnej pracy dla dobra innych ludzi Zarząd Koła złożył serdeczne podziękowanie i obdarował skromnym upominkiem – książką.

Zarząd Koła skierował także na ręce prezesa Zdzisława Kowalskiego wyrazy uznania za ogromny wkład włożony w funkcjonowanie naszej organizacji od początku jej istnienia, za bezgraniczne oddanie, życzliwość i pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji. Jednocześnie członkowie zarządu skierowali prośbę, aby Prezes Kowalski nadal uczestniczył aktywnie w pracy naszego Koła. Skromny upominek w postaci książki jest symboliczną rekompensatą za wiele lat społecznej pracy.

Podziękowania z upominkiem w postaci książki za pracę w ostatniej kadencji również otrzymali: kolega Zdzisław Halibożek organizator wycieczek, który jest także Prezesem Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach, Przewodniczący IPA Gorlice nadkom. Aleksander Szymański oraz Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Gorlicach asp. szt. Krzysztof Brach.

Przewodniczący IPA Gorlice nadkom. Aleksander Szymański podziękował Prezesowi Zdzisławowi Kowalskiemu za owocną współpracę wręczając podziękowanie w formie pamiątkowego dyplomu.

Przewodniczącym Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego wybrano kolegę Zdzisława Halibożka.

W  trakcie zebrania uczczono minutą ciszy pamięć członków naszego Koła zmarłych w minionym okresie.

Sprawozdanie finansowe za okres ubiegłej kadencji złożył skarbnik Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Władysław Gorzkowicz przedkładając jednocześnie budżet i plan wydatków na rok 2018.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Dąbrowski zaprezentował informację z przeprowadzonej kontroli Zarządu Koła stwierdzając, że praca organizacyjna i merytoryczna była bez uchybień i ocenił działalność na wysokim poziomie.

Z planem pracy Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach zapoznał zebranych uczestników Wiceprezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Alojzy Janusz.

Kolega Zdzisław Halibożek przedstawił plan wycieczek na 2018 rok, które będą organizowane dla naszych członków i sympatyków naszego Koła.   

Członkowie Koła oraz zaproszeni goście dokonali pozytywnej oceny pracy dotychczasowego Zarządu oraz przyjęli wypracowane w toku dyskusji wnioski i plan pracy na nową kadencję i na 2018 rok. Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi.                     

Następnie dokonano wyboru nowych władz do Zarządu Koła:

 1. Prezes Koła – Zdzisław Kowalski
 2. Wiceprezes – Alojzy Janusz
 3. II Wiceprezes – Wiesław Maksym
 4. Sekretarz – Mirosław Janik
 5. Skarbnik – Władysław Gorzkowicz
 6. Członek Zarządu – Józef Machowski
 7. Członek Zarządu – Marek Hul

Do Komisji Rewizyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – Eugeniusz Dąbrowski
 2. Sekretarz – Jerzy Karwat
 3. Członek – Andrzej Bugno

Na delegatów na Wojewódzki Zjazd SEiRP w Krakowie wybrano:

 1. Stanisław Smoleń
 2. Zdzisław Kowalski
 3. Alojzy Janusz
 4. Mirosław Janik
 5. Tadeusz Muzyka

 

                                                                                                                                          Sporządził: Mirosław JANIK - Sekretarz Koła SEiRP  w Gorlicach

                                                                                                                                                    Foto: Mirosław Janik, asp.szt. Grzegorz Szczepanek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET