Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2019.01.18 Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów z Porozumienia Służb Mundurowych     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.01.18 Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów z Porozumienia Służb Mundurowych

Po raz dziesiąty emeryci i renciści policyjni, pożarnictwa i służby więziennej uczestniczyli w uroczystym spotkaniu noworocznym w ramach Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego.

Podobnie, jak w roku ubiegłym gościny na spotkanie, które odbyło się dniu 18 stycznia 2019 roku udzieliło nam Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marwex sp. z o.o.,  a gospodarzami, jak zawsze byli Prezesi Kół z Porozumienia wadowickiego:

  • Jerzy Lachendro z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej;
  • Kazimierz Gurdek ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP;
  • Janusz Janik ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W uroczystości uczestniczyło ponad 50 osób oraz zaproszeni goście, w tym m.in.:

  • Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa;
  • Czesław Rajda - Radny Rady Miejskiej w Andrychowie;
  • mł. bryg. Jacek Walczak - przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach;
  • podinsp. Krzysztof Szuster - Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej;
  • Jan Smolec - Prezes Stowarzyszenia ”Witalność” w Andrychowie.

W związku z bardzo ważnymi obowiązkami służbowymi nie zdążyli przybyć Komendant, jak i jego Zastępca z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz przedstawiciele ZW SEiRP  w Krakowie.

W krótkim wystąpieniu Prezes Koła SEiRP w Wadowicach Janusz Janik podsumował wspólne 10-letnie działania w ramach Porozumienia. Podziękował wszystkim tym, którzy wspierają nasze organizacje i pomagają nam w działalności. W pierwszej kolejności andrychowskim władzom samorządowym, Komendantom Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wadowicach licząc na dalszą dobrą współpracę.

Chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy w minionym roku odeszli „na wieczną wartę” – Cześć ich pamięci!

Wszystkim uczestnikom uroczystości i ich rodzinom życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha, a także sukcesów w pracy i życiu osobistym złożyli Janusz Janik, Tomasz Żak i Jacek Walczak.

                    

                                                                                                                                                                                                                     Janusz Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET