Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2016.03.18 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Wadowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2016.03.18 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Wadowicach

W dniu 18 marca 2016 r.  odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach. Wadowickie Koło liczy 186 członków w tym 16 kobiet, 8 członków seniorów i 7 członków wspierających natomiast w zebraniu uczestniczyło ponad 60 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nadkom. Marcin Wiśniowski - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, Wiceprezes  ZW SEiRP w Krakowie,  a zarazem opiekun Koła - Piotr Styczyński, a także Prezes Koła SEiRP w Oświęcimiu Witold Janiga oraz Przewodniczący Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW w Wadowicach Jerzy Lachendro, Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach i Prezes Stowarzyszenia Witalność w Andrychowie Jan Smolec. Przewodniczenie zebraniu powierzono prezesowi Januszowi Janikowi, sekretarzowanie Andrzejowi Gielasowi, a przewodniczącym komisji  uchwał i wniosków został Józef Żurek. 

Po przyjęciu porządku obrad nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomu uznania i nagrody rzeczowej dla wyróżniającego się w pracy na rzecz Koła skarbnikowi Grzegorzowi Skrzypcowi.

Okolicznościowe listy gratulacyjne wręczono 24 osobom, a najstarszym Jubilatom  dodatkowo pamiątkowe zegary życząc im dobrego zdrowia  i dalszych jubileuszy:    

 •  80 lat  J. Bębenek, S. Kolasa, W. Kutermak, W. Wiensko;
 •  75 lat  K Kornaś;     
 •  65 lat  W. Błasiak, P. Ewiak, A. Kukla, J. Pawlus, B. Prus, J. Warzecha ;    
 •  60 lat  Z. Faber, M. Łopusińska, W. Niciewicz, T. Rybski,  R.Sikora, M. Szcząber, M. Wołek;
 •  55 lat  Z. Ciepiela,F. Kwaśniewski, K. Łysoń, T. Niesyczyński, B. Ogórek,Z. Bogucki. 

Sprawozdanie z rocznej działalności Koła przedstawił prezes Janusz Janik. Przypomniał  że rok 2015 był jubileuszowym bo podsumowywał 25 letnią działalności emeryckiego  ruchu policyjnego w Polsce. Wysoko ocenił współdziałanie  w ramach Porozumienia Związków i Stowarzyszeń  Emerytów    i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego oraz  z Regionem IPA w Wadowicach. Zgodnie z planem zorganizowano wiele projektów min. spotkania noworoczne i z okazji Dnia Kobiet, zabawy taneczne, zawody wędkarskie,  dwudniową wycieczkę do Warszawy, ognisko, grzybobranie,  a także wspólnie z Kołem suskim wczasy nad morzem w Unieściu.                                                               

Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „ wieczną wartę”.                                                               

W sprawozdaniu  finansowym skarbnik Grzegorz Skrzypiec bardzo dokładnie  rozliczył wpływy i  wydatki oraz przedstawił plan finansowy na kolejny rok, a przewodniczący komisji rewizyjnej  Adam Żydek nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o udzielenie absolutorium dla zarządu.  Przyjęto plan pracy na 2016 r. w którym znalazło się wiele projektów  między innymi:  

 • w styczniu tradycyjnie już zorganizować w Andrychowie spotkanie noworoczne z emerytami i rencistami policyjnymi, służby więziennej i pożarnictwa w ramach zawartego przed  siedmiu  laty porozumienia związków  i stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych powiatu wadowickiego,
 • w lutym zorganizować karnawałową zabawę ostatkową,
 • w lutym  wspólnie z IPA Region Wadowice zorganizować kulig,
 • w marcu z okazji Dnia Kobiet zorganizować spotkanie z członkiniami Koła oraz z wdowami po zmarłych członkach,
 • w miesiącach letnich zorganizować zbiorowy wypoczynek nad morzem w Polsce lub zagranicą ,                         
 • w maju zorganizować wspólnie z IPA Region Wadowice pod patronatem Prezesa ZW SEiRP  w Krakowie jubileuszowe „X Spławikowe spotkania wędkarskie” dla  członków obu tych stowarzyszeń zapraszając drużyny z województw małopolskiego  i śląskiego propagując szeroko pojętą integrację,                                                                        
 • zorganizować  wspólnie z IPA Region Wadowice wycieczkę  krajoznawczą do Łańcuta i Zamościa  ( dokładny  termin  i do uzgodnienia- propozycja przełom maja i czerwca ),
 • w miesiącu wrześniu wspólnie z Kołem SEiRP w Suchej Beskidzkiej zorganizować  wypoczynek dla grupy 30 osób nad Bałtykiem w Unieściu,
 • zorganizować co najmniej  1 wyjazd na przedstawienie do teatru lub muzeum,
 • w drugiej połowie  września  zorganizować ognisko i grzybobranie,  a w listopadzie „andrzejkową” zabawę   taneczną  dla  co  najmniej  50 osób.    

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach nadkom. Marcin Wiśniowski bardzo pozytywnie ocenił działalność Koła i życzył sukcesów na przyszłość oferując swoją pomoc w realizacji niektórych przedsięwzięć.                                                                                                                                                                          

Wiceprezes Piotr Styczyński ogólnie przedstawił działalność stowarzyszenia  w województwie na przestrzeni  25 lat, podziękował za włączenie się w akcję ufundowania sztandaru dla ZW SEiRP, zaapelował o przekazanie odpisu 1% z podatku na SEiRP w ramach OPP, a także bardzo wysoko ocenił osiągnięcia wadowickiego Koła i życzył sukcesów w bieżącej pracy.                                                                                                                   

Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem.                               

 

                                                                                                                                                                 Janusz Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET