Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     OŚWIĘCIM    /     2019.02.19. Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.02.19. Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła

W dniu 19 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Oświęcimiu. Otwarcia dokonał Prezes Witold Janiga proponując na przewodniczącego Ludwika Makucha, protokołowanie powierzono Józefowi Ligęzie,  w Komisji Uchwał i Wniosków znaleźli się Andrzej Niedziela, Jan Milowski i Jerzy Kotfis, natomiast w Komisji Mandatowej Stanisław Klaja, Adam Pietyra oraz Andrzej Krawiec. W zebraniu uczestniczyło 60 członków i zaproszeni goście w osobach Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu – podinsp. mgr Arkadiusza Śniadka oraz Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, a zarazem opiekuna naszego Koła – Janusza Janika.

W sprawozdaniu prezes W. Janiga przedstawił liczebność oświęcimskiej organizacji, która na koniec 2018 r. liczyła 109 członków w tym zwyczajnych 105 i 4 seniorów1 z czego 98 to mężczyźni,  a 11 to kobiety.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 5 nowych członków, na własną prośbę skreślono 6, a 4 zmarło.

Podkreślił, że plan pracy nakreślony w roku ubiegłym został zrealizowany : odbyło się spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet dla członkiń, spotkanie integracyjne z okazji Święta  Policji, ognisko z prażonkami i zabawa taneczna. Podziękował wszystkim za pomoc i zaangażowanie w pracy na rzecz Koła, a w szczególności członkom zarządu prosząc o dalszą aktywność.

Kolejno przyjęto  sprawozdania:  finansowe przedstawione przez skarbnika Zbigniewa Dudka oraz Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania zatwierdzono plan finansowy oraz plan pracy na 2019 rok, w którym znalazły się min:

  • spotkanie noworoczne;
  • spotkanie z okazji Dnia Kobiet;
  • integracyjne spotkanie z okazji Święta Policji; 
  • wyjazdy na wody termalne,
  • ognisko z prażonkami;
  • zabawa taneczna;
  • inne jak wycieczka, grzybobranie itp. W zależności od zainteresowania członków.                                             

Do ważnych zadań należy zaliczyć przyjmowanie nowych członków spośród policjantów przechodzących na emeryturę oraz odwiedziny członków schorowanych, którzy nie mogą już przybyć na cotygodniowe spotkania, a także pomoc we wnioskowaniu o udzielenie pomocy finansowej w ramach funduszu socjalnego.

Miłym akcentem było wręczenie przez prezesa W.Janigę, komendanta A.Śniadka i opiekuna J.Janika okolicznościowych listów gratulacyjnych jubilatom z okazji urodzin, które otrzymali: Łysik Jan – 70 lat, Huczek Edward – 75 lat,Rybak Józef – 75 lat, Kasprzyk Henryk – 75 lat, Chrzanowski Andrzej – 75 lat, Janusz Bogusława – 75 lat, Chwedczuk Józef – 85 lat, Mika Mieczysław – 85 lat, Kurzak Jan – 85 lat.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – podinsp. mgr Arkadiusz Śniadek podziękował za zaproszenie na obrady i zadeklarował dalszą pomoc i współpracę.

Natomiast Janik Janusz zachęcał do odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia oraz przekazywania 1 % podatku na Stowarzyszenie jako organizacji pożytku publicznego bowiem mimo wielu apeli efekty nie są duże, a potrzebujących wsparcia  finansowego przybywa. Podkreślił potrzebę działania na rzecz powiększania organizacji. Życzył wszystkim dobrego zdrowia i satysfakcji z pracy społecznej na rzecz koła.

Po wyczerpaniu porządku zebrania prezes Janiga  zaprosił wszystkich na okolicznościowy posiłek.

 

                                                                                                                                                                                                                                            Janiga Witold

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET