Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2015.03.10 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Tarnowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2015.03.10 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Tarnowie

     W dniu 10 marca 2015 r., w sali narad Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnowie. Uczestniczyło w nim ponad stu emerytów i rencistów z terenu miasta i powiatu tarnowskiego oraz zaproszeni goście w osobach: Jerzy Krawczyk – Wiceprezes ZG SEiRP, Janusz Kaczmarczyk – Prezes ZW SEiRP w Krakowie, Piotr Styczyński – Wiceprezes i Rzecznik prasowy ZW SEiRP w Krakowie, nadkom. Jan Pytko – Komendant Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, reprezentujący jednocześnie insp. Roberta Biernata - Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie.

    Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Koła złożył jego Prezes, Marian Sarkowicz. Koło tarnowskie liczy obecnie 450 członków, a więc skupia ponad 50% uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych i od lat utrzymuje tendencję wzrostową. Koło należy do najliczniejszych i do najaktywniejszych w województwie małopolskim, a także w Kraju. Na początku zebrania uczczono chwila ciszy ośmiu emerytów i rencistów, którzy odeszli do wieczności. W dalszej części zebrania wręczono Jubilatom jedenaście listów gratulacyjnych z okazji ukończenia 80, 85 i 90 lat życia, życząc nim dobrego zdrowia i dalszych jubileuszy. W następnej kolejności Jan Skołucki, członek tarnowskiego Stowarzyszenia, a także Prezes Związku Filatelistycznego Koła przy KMP w Tarnowie, wręczył sześć srebrnych odznak „Zasłużonego Działacza Filatelistyki” emerytom i rencistom, działaczom filatelistycznym.

     Z oceny przedłożonych sprawozdań, dyskusji oraz wypowiedzi gości wynika, że Zarząd Koła w minionym roku w pełni wywiązał się z realizacji statutowych zadań. Koncentrował się głównie na organizacji aktywnego życia emerytów i rencistów poprzez udział w pracach społecznych Rad Osiedlowych, Zarządów Ogrodów Działkowych, w tym w ogrodzie emerytów i rencistów policyjnych. Ponadto, tarnowscy członkowie działali w Polskim Związku Wędkarskim, Polskim Związku Łowieckim, Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz Związku Filatelistycznym.

     Zarząd Koła co roku organizuje wczasy nad morzem dla 50 osób, weekendowe wyjazdy do Zakopanego do wód termalnych w Szaflarach, spotkania integracyjne w ramach Porozumienia Służb Mundurowych zrzeszającego emerytów i rencistów Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Zakładów Karnych. Porozumienie to funkcjonuje od ośmiu lat, jako nieliczne w Kraju, obok Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych na szczeblu centralnym.

Powyższe kierunki działania będą realizowane w następnych latach.

     Walne Zebranie wysoko oceniło działaczy Koła udzielających się w komisjach problemowych do spraw: Socjalno-Bytowych na czele ze Zdzisławem Golbą, Rekreacji i Wypoczynku z Józefem Sarlejem, jako przewodniczącym.  Na wysokie uznanie zasłużyła skarbnik Koła, Danuta Pierzchała, która za rok 2014 zebrała 99% składek członkowskich oraz składała w imieniu Zarządu Koła telefonicznie życzenia urodzinowe wszystkim członkom  tarnowskiego Koła. Dużej pomocy, w aktywizacji Koła, udzielali także inni liczni działacze, za co otrzymali podziękowania od Prezesa Mariana Sarkowicza.

 

                                                                                                                                                                            Zarząd Koła SEiRP w Tarnowie

                                                                                                                                                                                      Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET