Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2023.03.28 Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Tarnowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2023.03.28 Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Tarnowie

W dniu 28 marca 2023 roku w Sali odpraw Komisariatu Policji Tarnów - Centrum, zostało zorganizowane i przeprowadzone coroczne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kole w Tarnowie. Zebranie zostało zorganizowane 6 miesięcy od mającego miejsce we wrześniu ubiegłego roku Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, ponieważ konieczność przeprowadzenia zebrania wynika z obowiązującego Statutu Stowarzyszenia.

Po serdecznym powitaniu przez prowadzącego zebranie, Prezesa Zarządu Koła insp. w st. spocz. dr Bogdan Tabisia, gospodarza obiektu - Komendanta Komisariatu mł. insp. Krzysztofa Koguta oraz wszystkich uczestniczących w zebraniu, chwilą ciszy uczciliśmy pamięć naszych koleżanek i kolegów, którzy zmarli w ubiegłym 2022 roku. 

Następnie tradycyjnie, ale zgodnie z Planem Zebrania sprawozdania merytoryczne z działalności przedstawili:

  • Prezes Koła - insp. w st. spocz. dr Bogdan Tabiś – z działalności Koła w 2022 roku oraz Plan pracy Koła na 2023 rok,
  • Skarbnik Koła - Danuta Pierzchała - z realizacji budżetu za 2022 rok oraz Plan finansowy na 2023 rok,
  • Zastępca Kierownika Zespołu Turystyki i Wypoczynku - Jerzy Wróbel - z działalności Zespołu do spraw Turystyki i Wypoczynku Koła za 2022 r.,
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła – Adam Kotyza - oceniające działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdań Zarządu Koła.

Wszystkie uchwały zostały przegłosowane i przyjęte przez Zebranie Sprawozdawcze Koła.

Prezes Koła serdecznie podziękował członkom Zarządu za cotygodniowe dyżury, duży wkład pracy w zapewnienie funkcjonowania naszego Koła, udzielaną pomoc w wypełnianiu wniosków oraz pomoc prawną, odwiedzaniu naszych kolegów i koleżanek nie mogących o własnych siłach dotrzeć do siedziby stowarzyszenia.

Na zakończenie zabrania zostały złożone w imieniu całego Zarządu Koła najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, dużo zdrowia, radości i spokoju dla wszystkich członków naszego Koła ich Rodzin a także emerytów i rencistów policyjnych niezrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu.

Spotykamy się za rok na kolejnym zebraniu sprawozdawczym.

                                                                                                                                                              Bogdan Tabiś

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET