Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     2021.08.25 Posiedzenie Prezydium Porozumienia ZiSSM Woj. Małopolskiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2021.08.25 Posiedzenie Prezydium Porozumienia ZiSSM Woj. Małopolskiego

W dniu 25 sierpnia 2021 roku, po blisko półtorarocznej przerwie z powodu pandemii, odbyło się  posiedzenie Prezydium Porozumienia ZiSSM Województwa Małopolskiego.  Odbyło się zgodnie z programem, brało udział 12 członków Prezydium. Z powodu nieobecności Czesława Kurczyny - Prezesa Porozumienia, powitania zebranych i przdstawienia Programu dokonał Jan Fabiański - Wiceprezes Porozumienia.  

W następnej kolejności  zabrał głos Prezes Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ – Koło nr.33, Zygmunt Siudak, który przedstawił i omówił przebieg uroczystość wręczenia sztandaru dla jego Koła, która odbędzie się w dniu 21.10.2021r.  Poinformował, że patronat nad przekazaniem sztandaru przyjął Prezydent m. Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Uroczystość rozpocznie się dzień wcześniej w kościele Garnizonowym  pod wez. Św. Agnieszki. W uroczystości tej nie ma ograniczeń osobowych, ale bez udziału pocztów sztandarowych. Dzień później uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 w Auli AGH. Po oficjalnym przekazaniu sztandaru przewidywany jest poczęstunek ufundowany przez Urząd Miasta Krakowa. Uroczystość będzie miała skromny przebieg jeżeli chodzi o  ilość zabierających głos. Szczegółowy scenariusz zostanie przedstawiony na początku października br.

Jan Fabiański przedstawił propozycję  Czesława Kurczyny - Prezesa Porozumienia, co do zwolnienia ze składek zaległych i bieżącej za rok 2021r.  33 Koła Misji Pokojowych ONZ w związku  wydatkami na organizowaną uroczystość. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.

Kolejną propozycję przedstawił  Michał Płatosz - Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów WP, który zaproponował, aby pozostałe związki i stowarzyszenia zostały zwolnione ze składki za 2020r, ponieważ pandemia uniemożliwiła ich działanie, a za zaległe lata od 2019 roku zaproponował zwolnić do  50% za każdy należny rok. Za rok 2021, oprócz 33 Koła MP ONZ, płacimy wg. ustalonej wcześniej wysokości w całości w terminie do końca roku. Zaległości od 2019 poniżej należy wpłacić do końca br. Propozycja ta została przyjeta jednogłośnie. Ponadto, Michał Płatosz przedłożył wszystkim uczestnikom zaproszenie na uroczyste spotkanie przy ognisku z okazji „82  Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej”.

Jan Fabiański przypomniał o czekającym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w Porozumieniu, które miało się odbyć w dniu 19.03.2020r.,z aproponował, aby przeprowadzić je do końca 2021 roku, a następnie przygotować uroczystość związaną z 20- Leciem Porozumienia. 

W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrał Jerzy Krygier - przedstawiciel LOK, który poinformował, że w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym LOK – wybrano nowe władze, szczegóły przedstawi na kolejnym zebraniu lub prześle na e-maila do Piotra Styczyńskiego - Sekretarza Porozumienia. Jednocześnie zaprosił zebranych na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Samodzielnego Podhalańskiego Batalionu Piechoty Górskiej, która odbędzie się w dniu 25 września 2021 roku w historycznym obiekcie, jakim jest hotel "Podhalanin" w Wadowicach .

Do przedstawionych wykazów członków Zarządu i Prezydium Porozumienia, po konsultacji  na nową kadencję 2020- 2023 nie naniesiono żadnych zmian.

Wyznaczono kolejny termin zebrania na dzień 16.09.2021r., na którym ma zostrać podjęta decyzja o dacie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego. Na tym zakończono Posiedzenie Porozumienia.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                    Jan Fabiański, Piotr Styczyński

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET