Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2017.12.19 Spotkanie opłatkowe     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2017.12.19 Spotkanie opłatkowe

W dniu 19 grudnia 2017 r., Zarząd Koła SEiRP w Tarnowie zorganizował kolejne, tradycyjne spotkanie opłatkowe z udziałem członków Zarządu oraz aktywistów Koła.

Udział wzięli także zaproszeni goście: prowadzący uroczystość religijną kapelan emerytów i rencistów policyjnych kś. prof. Stanisław Sojka. Przedstawiciele policjantów służby czynnej: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, nadkom. Marcin Sak, Kierownik Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, nadkom. Grzegorz Habel, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, podinsp. Bogusław Chmielarz. Z ramienia Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów w Tarnowie: Przewodniczący, st. asp. Michał Suda, Zastępca Przewodniczącego, sierż sztab. Wacław Kwaśniak. Ponadto: Prezes Honorowy Koła, insp. w st. spocz. Stanisław Cochara oraz st. insp. w st. spocz. Józef Jedynak.

Gości przywitał prezes Koła SEiRP w Tarnowie Kol. Jerzy Krawczyk, który przedstawił  nowego członka Koła, insp. w st. spocz. Zbigniewa Kowala, byłego Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Szczególną satysfakcję wg. niego sprawili swoim przybyciem przedstawiciele NSZZ Policjantów. Dotychczasowy Przewodniczący mimo wielokrotnych zaproszeń nie przychodził na spotkania z emerytami i rencistami. Prezes Krawczyk zwrócił uwagę na uroczysty charakter spotkania w aspekcie religijnym. Jednak w obliczu skutków ustawy represyjnej z 16.12.2016 r., nie sposób przejść obojętnie obok tragedii jaka spotkała nasze Koleżanki i Kolegów, często w podeszłym wieku i schorowanych, których egzystencja została zagrożona. Jeszcze raz przypomniał o krokach organizacyjno-prawnych jakie zostały podjęte przez SEiRP w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Następnie Prezes Jerzy Krawczyk przekazał prowadzenie dalszej części uroczystości ks. prof. Stanisławowi Sojka. Ten w ramach tradycji chrześcijańskiej pobłogosławił opłatki, którymi zebrani podzielili się, składając wzajemnie życzenia. Dalsza część spotkania przebiegła przy stole wigilijnym.

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET