Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     KRAKÓW-CENTRUM I    /     2016.02.17 Walne Zebranie członków Koła SEiRP Kraków-Centrum I    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2016.02.17 Walne Zebranie członków Koła SEiRP Kraków-Centrum I

W dniu 17 lutego 2016 roku, w Nowohuckim Centrum Kultury, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła SEiRP Kraków-Centrum I. Otwarcia obrad, powitania zaproszonych gości, w tym Jana Kaczmarczyka – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie oraz przybyłych członków Koła dokonał Andrzej Jurga – Prezes Koła SEiRP Kraków-Centrum I. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w okresie 2015 roku koleżanek i kolegów.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Janusza dziedzica, a na Sekretarza Irenę Kawalec. Porządek obrad odczytany przez Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie.

Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w skład, której weszli: Władysław Majzner, Czesław Chłond i Marian Denko.

Bardzo miłym akcentem Zebrania było wyróżnienie „Dyplomami okolicznościowymi” Jubilatów, którzy w okresie II półrocza 2015 i I półrocza 2016 roku obchodzili lub będą obchodzić Jubileusze: 70; 75; 80 i 85-lecia.

Ośmiu długoletnich członków Koła uhonorowanych zostało „Medalami XXV-lecia SEiRP”, a pięciu wyróżniających się w pracy społecznej udekorowano, przyznanymi przez Zarząd Główny SEiRP, „Odznakami Za Zasługi z Dyplomem”.

W następnej kolejności Prezes Andrzej Jurga złożył Sprawozdanie z działalności za 2015 rok, a następnie podjęto uchwałę dot. skreślenia 22 członków z listy Koła z powodu niepłacenia składek członkowskich.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok i Preliminarz budżetowy na 2016 rok przedstawiła Emilia Spytek – Skarbnik Koła.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Waśko, zapoznała wszystkich z Protokołem pokontrolnym  dot. całokształtu działalności Zarządu Koła oraz zaleceniami pokontrolnymi, który podczas głosowania został przyjęty jednogłośnie.

Lidia Stawarz przedstawiła Sprawozdanie z działalności w 2015 roku oraz Plan działania w 2016 roku Komisji Rekreacyjno-Wypoczynkowej.

Janusz Dziedzic przekazał informacje nt. wyjazdów zagranicznych organizowanych przez Zarząd Wojewódzki SEiRP w Krakowie.

Zbigniew Turcza wyjaśniał problemy dot. ubezpieczenia na życie „Emeryt 2016”.

Jan Kaczmarczyk – Prezes ZW SEiRP w Krakowie, zabierając głos, w „ekspresowy” sposób przedstawił historię Stowarzyszenia oraz szczegółowo opisał przebieg obchodów Jubileuszu XXV-lecia SEiRP, zapoznał z działalności ZW SEiRP w Krakowie, zaapelował o ofiarowanie 1% odpisu od podatku od osób fizycznych za rok 2015.

W następnej kolejności Prezes Andrzej Jurga przedstawił Plan Pracy na 2016 rok, a po tym miała miejsce dyskusja, która dot. istotnych dla emerytów i rencistów policyjnych spraw, a po niej Zebranie zakończyło się. 

                                                                                                                                                                              Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET