Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     ZAKOPANE    /     Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole SEiRP w Zakopanem    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole SEiRP w Zakopanem

     W dniu 7 marca 2014 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym spotkali się członkowie zakopiańskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które dzięki uprzejmości Pani Marty Sarzyńskiej odbyło się w sali konferencyjnej Ośrodka Wypoczynkowego „Dafne” w Zakopanem. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście m.in.: Jan Kaczmarczyk – Wiceprzewodniczący ZW SEiRP w Krakowie, Róża Godyń – Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Krakowie, kom. Janusz Gawlas – przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, Jan Puda – Prezes Koła SEiRP w Nowym Targu, Elżbieta Odziomek – Wiceprezes Koła SEiRP w Nowym Targu, Marian Tota – Prezes Koła Emerytów i Rencistów Wojska Polskiego w Zakopanem, Mieczysław Staszel – Prezes Koła SEiR Straży Pożarnej w Zakopanem.

     Po powitaniu przybyłych gości i członków Koła przez Prezesa Koła SEiRP w Zakopanem, oraz wyborze Przewodniczącego Zebrania i Komisji Statutowych, Prezes Koła Edward Kwak złożył Sprawozdanie z działalności zakopiańskiego Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć. W następnej kolejności Bogdan Kania przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w którym oceniając pozytywnie dotychczasową działalność, zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła i Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło Sprawozdanie ustępującego Prezesa. W jawnych wyborach Prezesem Koła wybrany został ponownie Edward Kwak. Wiceprezesem – Jan Szymański, Sekretarzem – Stanisław Wojtyła, a Skarbnikiem –Aleksandra Zoń. Ponadto, w skład Zarządu Koła weszli: Emil Wygoda, Jan Bryniarski, Stanisław Dańko, Bożena Kaszczuk i Witold Kaszkin. W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Bogdan Kania – Przewodniczący, Krystyna Jasińska i Andrzej Piłat – członkowie. W trakcie dyskusji wypracowane zostały kierunki działania na najbliższą kadencję, a uczestnicy zebrania zaaprobowali je w głosowanej Uchwale.
     Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie Jan Kaczmarczyk zabierając głos w dyskusji wskazał na problemy nurtujące Stowarzyszenie, podziękował za dotychczasową działalność, złożył życzenia i gratulacje nowo wybranym Władzom Koła, a następnie wraz z Edwardem Kwakiem wręczył legitymacje nowym członkom Koła oraz Listy gratulacyjne Jubilatom z okazji ich urodzin. Po zakończeniu Zebrania odbyła się część nieoficjalna, podczas której wszystkim paniom - członkiniom zakopiańskiego Stowarzyszenia, a jest ich około 30%, złożono życzenia z okazji Dnia Kobiet. Każda z Pań otrzymała piękne tulipany. Były też ciastka i lampka wina. Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze.

                                                                                                                                                               Piotr Styczyński

                                                                                                                             Jan Szymański

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET