Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     KRAKÓW-CENTRUM I    /     2022.10.15 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP Kraków -Centrum I     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2022.10.15 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP Kraków -Centrum I

W dniu 15 października 2022 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rrncistów Policyjnych Kraków-Centrum I.

Mimo że wszyscy członkowie Koła SEiRP Kraków-Centrum I byli powiadamiani SMS-ami o terminie i miejscu powyższego Zebrania, w Zebraniu uczestniczyło tylko 65 członków Koła na ogólną liczbę 295 członków zwyczajnych i wspierających Koła Centrum-1 SEiRP w Krakowie.

Sprawozdanie z działalności Koła SEiRP Kraków-Centrum I, za okres 2018-2021, przedstawił ustępujący Prezes Koła. Kol. Tadeusz Wojtas.

Następnie Sprawozdanie Finansowe przedstawiła Kol. Emilia Spytek – Skarbnik Koła, a po niej Kol. Jadwiga Waśko – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła Sprawozdanie z czteroletniej działalności Komisji, której celem była ocena działalności ustępującego Zarządu Koła SEiRP Kraków-Centrum I. W sprawozdaniu przedstawiono oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji Zarządu Koła SEiRP Kraków-Centrum I.

W wyniku głosowania oba przedstawione sprawozdania zostały przyjęte oraz zostało udzielone absolutorium Zarządowi Koła SEiRP Kraków-Centrum I.

Przewodniczący Zebrania, Kol. Jan Fabiański zaproponował, aby na następną kadencję Prezesem Koła SEiRP Kraków-Centrum I został Kol. Tadeusz Wojtas. W wyniku głosowania – 63 głosy „za” i 2 głosy „wstrzymujące się”, Kol. TADEUSZ WOJTAS został wybrany na Prezesa Koła SEiRP Kraków-Centrum I na następną kadencję.

Nowy wybrany Prezes Koła przedstawił kandydatów do nowego Zarządu Koła SEiRP Kraków-Centrum I w osobach:

 1. Kol. Jan Fabiański,
 2. Kol. Jan Gawor,
 3. Kol. Anna Kącka,
 4. Kol. Dorota Klimaszewska,
 5. Kol. Władysław Majzner,
 6. Kol. Emilia Spytek,
 7. Kol. Anna Trnka,
 8. Kol. Zbigniew Turcza,

które wyraziły zgodę na pracę na rzecz Koła SEiRP Kraków-Centrum I w następnej kadencji, a Zebranie, w wyniku głosowania, zaakceptowało przedstawiony skład Zarządu Koła.

Do prac w Komisji Rewizyjnej zaproponowano następujące osoby:

 1. Kol. Jadwiga Waśko,
 2. Kol. Czesław Chłond,
 3. Kol. Halina Ochmańska,
 4. Kol. Andrzej Brożek,

które również, w wyniku głosowania, zostały zaakceptowane przez Zebranie.

Z uwagi na to, że w dniu 8 grudnia 2022 r. odbędzie się Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, spośród członków Koła SEiRP Kraków-Centrum I, jako Delegatów na ten Zjazd, wytypowano w wyniku głosowania następujące osoby:

 1. Czesław Chłond,
 2. Janusz Dziedzic,
 3. Jan Fabiański,
 4. Róża Godyń,
 5. Andrzej Jurga,
 6. Jan Kaczmarczyk,
 7. Dorota Klimaszewska,
 8. Władysław Majzner,
 9. Halina Ochmańska,
 10. Emilia Spytek,
 11. Piotr Styczyński,
 12. Stanisław Szeląg,
 13. Anna Trnka,
 14. Zbigniew Turcza,
 15. Jadwiga Waśko.
 16. Tadeusz Wojtas.

W dalszej części Zebrania, na wniosek Kol. Tadeusza Wojtasa, w wyniku głosowania, skreślono z listy członków Koła SEiRP Kraków-Centrum I, 15 (piętnaście) osób, w myśl zapisu §10 ust. 1 pkt 3 lit. a) Statutu SEiRP, które w 2021 roku na opłaciły składek członkowskich.

Następnie Przewodniczący Zebrania Kol. Jan Fabiański przedstawił listę 11 osób, członków Koła SEiRP Kraków-Centrum I, którzy otrzymali Znaczek Organizacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Na zakończenie Zebrania Kol. Tadeusz Wojtas, nowy wybrany Prezes Koła SEiRP Kraków-Centrum I, przedstawił Plan Pracy Koła na rok 2023.

Przedstawiony Plan Pracy Koła na rok 2023, został zaakceptowany przez zebranych na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 15.10.2022 r.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP Kraków-Centrum I odbyło się w kasynie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, tak więc każdy uczestnik tego Zebrania otrzymał, specjalnie zamówiony,  lekkostrawny dwudaniowy posiłek obiadowy.

 

Sporządził:

Zbigniew Turcza


Projekt i wykonanie: InforpolNET