Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     SKAWINA    /     2014.03.12 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole SEiRP w Skawinie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2014.03.12 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole SEiRP w Skawinie

W dniu  12 marca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole SEiRP w Skawinie. Z ramienia ZW SEiRP w Krakowie udział wziął członek Prezydium ZW – Jan Fabiański

Zebranie odbyło się zgodnie z programem  jednogłośnie przyjętym przez uczestników uprawnionych do głosowania. Uprawnionych do głosowania było 23 członków stowarzyszenia na 44 co dało 52,3% ogółu obecnych.

Sprawozdania z działalności w minionej kadencji Prezesa i Skarbnika Koła zostały przyjęte jednogłośnie, a na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium całemu Zarządowi Koła.

W dyskusji podkreślano problemy socjalne, szczególnie udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym. Zwrócono uwagę na potrzebę większej integracji przez wspólne spotkania przy ognisku i wycieczki turystyczne.

W swoim wystąpieniu Prezes Krzysztof Droździewicz poinformował, że Zarząd Koła  musiał skreślić 4 członków ze Stowarzyszenia za uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich przez szereg lat.  Poinformował również, że za 2013r nie zapłaciło składki członkowskiej jeszcze 8 członków.

Po wyborze, w głosowaniu jawnym, komisji mandatowej, wyborczej i skrutacyjnej, Walne Zebranie przegłosowało również  jednogłośnie o wyborze nowego Zarządu w głosowaniu jawnym.

Wybrano nowy Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną. W przerwie obrad,  na pierwszym  zebraniu, ukonstytuował się Zarząd Koła w składzie:

  • Krzysztof Droździewicz – Prezes
  • Adam Bartoszek – Pierwszy Wiceprezes
  • Stanisław Borowik – Wiceprezes
  • Maria Zasada – Sekretarz
  • Marek Patrzałek – Skarbnik

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zenon Romowicz, a jej członkami Marian Grzyb i Barbara Gadzińsk

W głosowaniu jawnym Zebranie wybrało delegatów na VII Zjazd Wojewódzki SEiRP w Krakowie, zostali nimi: Krzysztof Droździewicz i Zenon Romowicz.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Piotr Styczyński 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Jan Fabiański


Projekt i wykonanie: InforpolNET