Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2024.02.21 Zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP w Gorlicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2024.02.21 Zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP w Gorlicach

W dniu 21 lutego 2024 r. w auli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się statutowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gorlicach.

Na zebranie przybyli zaproszeni członkowie Koła SEiRP w Gorlicach i n/w goście:

  • I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach - podinsp. Mirosław Mazur
  • Członek Prezydium ZOW SEiRP i Prezes Koła SEiRP w Nowym Sączu – Marek Sadlisz
  • Prezes Honorowy Koła SEiRP w Gorlicach – Zdzisław Kowalski
  • Prezes Stowarzyszenia Komendantów Policji i członek naszego Koła - Stanisław Smoleń
  • Przewodnicząca Związku Zawodowego Prac.Cywilnych Policji - Marta Szychta
  • Przewodniczący IPA  Gorlice i członek naszego Koła -  Aleksander Szymański
  • Prezes Kola Miejskiego PTTK w Gorlicach  i członek naszego Koła – Zdzisław Halibożek

Otwarcie zebrania oraz powitanie przybyłych członków i gości dokonał Prezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Wiesław Maksym, który na wstępie udzielił głosu  I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach podinsp. Mirosławowi Mazurowi, przybyłemu na krótką chwilę, gdyż z uwagi na obowiązki służbowe  nie mógł uczestniczyć w całym zebraniu. Komendant podziękował za zaproszenie, powitał wszystkich uczestników zebrania, życzył udanych obrad, sukcesów w dalszej działalności Stowarzyszenia oraz deklarował  dalszą współpracę i pomoc członkom stowarzyszenia.

Po tym wystąpieniu wybrano protokolanta, członków Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.

Prezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Wiesław Maksym wraz z przedstawicielem ZOW SEiRP w Krakowie, a zarazem Prezesem Koła SEiRP w Nowym Sączu Markiem Sadliszem i Prezesem Honorowym Koła SEiRP w Gorlicach tradycyjnie wręczyli listy gratulacyjno - okolicznościowe Jubilatom należącym do naszego Stowarzyszenia.

Po wręczeniu w/w listów Prezes Wiesław Maksym przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2023. Podziękował osobom zaangażowanym na rzecz Stowarzyszenia poświęcającym swój czas, aby pomagać znajdującym się w potrzebie byłym pracownikom Policji niekoniecznie będącymi członkami naszego Koła, do których niejednokrotnie członkowie Zarządu docierają sami na podstawie uzyskanych informacji. Prezes nawiązał do współpracy z Komisją Socjalną w Krakowie na temat wymogów,  kryteriów ubiegających się o zapomogę finansową.

Uczestnicy zebrania uczcili minutą ciszy pamięć po kolegach, którzy odeszli „na wieczną służbę” w 2023 roku.

W dalszej części zebrania zgodnie z procedurą wystąpił Skarbnik Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Włodzimierz Gryga, który przedstawił sprawozdanie finansowe za 2023 rok i plan wydatków na 2024 rok.

W godzinach 11.15 do 11.30 ogłoszono przerwę a po wznowieniu Walnego Zebrania wystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Gorzkowicz przedstawiając wyniki z przeprowadzonej kontroli Zarządu Koła, do której nie miał zastrzeżeń i ocenił pracę Zarządu Koła na wysokim poziomie.

W dalszym etapie Walnego Zebrania głos zabrał Z-ca Prezesa Koła SEiRP w Gorlicach Alojzy Janusz, który przedstawił Plan pracy na 2024 rok.

Kolejne wystąpienie zaprezentował członek naszego Koła Kolega Zdzisław Halibożek organizator naszych wycieczek a zarazem Prezes Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach, który przedstawił propozycje wycieczek na rok 2024.

Pierwszą wycieczką będzie wyjazd w maju do Zakopanego i zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, zwiedzanie Gubałówki i Krupówek, kolejna wycieczka na Słowację do Presova a w planie jest wycieczka do Nowego Targu na Nowotarski Piknik Lotniczy, który odbywa się w II połowie sierpnia każdego roku oraz do Rabki Zdroju – Muzeum Władysława Orkana, Parku Zdrojowego i Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce.

Ostatnią wycieczką w październiku jest zakończenie sezonu w Gminie Uście Gorlickie, gdzie zaplanowano zwiedzanie Mazurówki – rodzinnego ogrodu i cerkwi w Kwiatoniu oraz biesiada w Zdyni.

Zdzisław Halibożek omówił krótko miejsca poszczególnych zaplanowanych wycieczek na obecny 2024 rok.

Ostatnim punktem naszego zebrania było wystąpienie Przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków Łucji Wojewodzic, która przedstawiła Uchwałę Walnego Zebrania i jednogłośnie została przyjęta, a zebranie zostało zakończone.

 

Fotorelację opracował:

Wiceprezes

Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach

Mirosław Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET