Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2024.03.08 Dzień Kobiet     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2024.03.08 Dzień Kobiet

 

 

            

W dniu 8 marca z okazji Dnia Kobiet członkinie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wzięły udział w spotkaniu okolicznościowym w auli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach wraz z funkcjonariuszkami i paniami pracującymi w Komendzie i podległych jednostkach.

Z Kierownictwa Komendy uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mariusz Piotrowski oraz jego Zastępca mł. insp. Mirosław Mazur.

Na wstępie uroczystość uprzyjemnił zespół ludowy „Pogórzanie” wraz z drużbami Stanisławem i Janem Matuła, którzy swoim śpiewem złożyli „życzenia śpiewająco” uczestniczącym kobietom.

W dalszej części uroczystośc, życzenia z okazji Dnia Kobiet składali kolejno: Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach nadkom. Mariusz Piotrowski, Prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gorlicach Wiesław Maksym oraz Przewodniczący NSZZ Policjantów KPP Gorlice mł. asp. Bartosz Smoła i Marta Szychta Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji, która w imieniu zaproszonych kobiet podziękowała za zorganizowane spotkanie i złożone życzenia oraz w imieniu kobiet również złożyła życzenia z okazji nadchodzącego Dnia Mężczyzny.

Wszyscy życzyli paniom dużo zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz podziękowali za dotychczasową pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tradycyjnie, Wiceprezes Koła SEiRP w Gorlicach Alojzy Janusz wystąpił z życzeniami w formie fragmentów poezji m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Adama Asnyka.

Wszystkim paniom wręczono kwiaty, a wszyscy zebrani delektowali się ciastem przy muzyce i śpiewie zespołu ludowego.

 

Wiceprezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach

                  Mirosław Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET