Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2023.05.30 Jubileusz XX-lecia powstania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gorlicach.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2023.05.30 Jubileusz XX-lecia powstania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gorlicach.

W dniu 30 maja 2023 roku o godz. 13.00 w restauracji „Stary Dworzec” przy ul. Kolejowej 1 w Gorlicach odbył się Jubileusz XX-lecia powstania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gorlicach.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Wiesław Maksym i przywitał  zaproszonych n/w gości:

 • Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Gorlicach –  Joannę Tenerowicz - Naporę
 • Burmistrza Miasta Gorlice – Rafała Kuklę
 • Burmistrza Bobowej  - Wacława Ligęzę
 • Wójta Gminy Sękowa – Małgorzatę Małuch
 • Wójta Gminy Gorlice – Jana Przybylskiego
 • Wójta Gminy Moszczenica – Jerzego Wałęgę
 • Wójta Gminy Uście Gorlickie- Zbigniewa Ludwina
 • I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach – podinsp. Mirosława Mazura

Komendantów Policji w stanie spoczynku:

 • Tadeusza Domagałę
 • Kazimierza Mruka
 • Stanisława Smolenia, będącego jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Komendantów Policji
 • Eugeniusza Dąbrowskiego
 • Michała Gawlika
 • Dorotę Tokarz

oraz:

 • Przewodniczącego NSZZ Policjantów - mł. asp. Bartosza Smołę
 • Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Policji - Martę  Szychtę
 • Przewodniczącego  IPA Regionu Gorlice – Aleksandra Szymańskiego
 • Prezesa Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie – Jana Kaczmarczyka
 • Wiceprezesa Prezydium ZOW  SEiRP w Krakowie, będącego jednocześnie członkiem Prezydium Zarządu Głównego SEiRP  w Warszawie - Piotra Styczyńskiego
 • Wiceprezesa Prezydium ZOW w Krakowie będącego jednocześnie Prezesem Zarządu Koła SEiRP w Tarnowie – Bogdana Tabisia
 • Byłego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach – Zdzisława Kowalskiego
 • Prezesa Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach - Zdzisława Halibożka

oraz wszystkich przybyłych członków Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gorlicach, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie.

Prezes Zarządu Koła Wiesław Maksym podziękował wszystkim, którzy okazali wsparcie finansowe na potrzeby przygotowania tej uroczystości.

W dalszym etapie Wiceprezes Alojzy Janusz przedstawił historię utworzenia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i powstanie 20 lat temu naszego Koła.

Po zakończeniu tego wystąpienia nastąpiło wręczenie medalu okolicznościowego dla Zdzisława  Kowalskiego i bukiet  kwiatów  oraz wręczenie aktu nadania Prezesa Honorowego Zarządu Koła SEiRP  w Gorlicach przez Prezesa ZOW Jana Kaczmarczyka i Wiceprezesa ZOW Piotra Styczyńskiego.

Prezes Honorowy Zdzisław Kowalski w swoim wystąpieniu podziękował za ten zaszczyt.

Kolejnym punktem było wyróżnienie przez Zarząd Główny SEiRP na wniosek Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach osoby „Dyplomem uznania”(9), „Za zasługi dla SEiRP z dyplomem”(8), oraz „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”(5), a także  wręczenie wszystkim osobom medali okolicznościowych z okazji Jubileuszu XX-to lecia Koła SEiRP w Gorlicach.

Z okazji obchodów Jubileuszu XX-to lecia Koła Starosta Powiatu Gorlickiego za wysokie zaangażowanie w promowaniu walorów turystycznych powiatu oraz pracy na rzecz stowarzyszenia wyróżnił  nagrodą rzeczową w postaci albumu Zdzisława Kowalskiego, Eugeniusza Dąbrowskiego, Zdzisława Halibożka, Mieczysława Karpa, Jerzego Karwata i Mirosława Janika.

Po tej ceremonii wystąpił burmistrz Rafał Kukla  w imieniu  samorządowców oraz samorządowcy osobiście złożyli prezesowi Wiesławowi Maksymowi gratulacje i życzenia dalszej pracy na rzecz naszego środowiska.

Po oficjalnych wystąpieniach czas urozmaicony był występem zespołu ludowego Polanie, pokaz multimedialny dorobku XX-to Lecia  naszego Koła przybliżony w pigułce poprzez wyświetlanie slajdów oraz obiad i wspólne rozmowy, wspomnienia i  integracja uczestników.

                                                                                                                                        Mirosław Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET