Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     KRAKÓW-KROWODRZA    /     Baran Mieczysław – Honorowy Senior Koła Kraków-Krowodrza    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Baran Mieczysław – Honorowy Senior Koła Kraków-Krowodrza

Mieczysław Baran – Honorowy Senior Koła Kraków-Krowodrza


     Mieczysław Baran urodził się l3 kwietnia 1924r. w Jerzmanowicach k/Krakowa. Pracę w Resorcie Spraw Wewnętrznych rozpoczął we Wrocławiu, gdzie wstąpił w szeregi Milicji Obywatelskiej, zaraz po odbyciu tam służby wojskowej. Po roku służby zwrócił się z prośbą o przeniesienie go do Krakowa. Dostał przydział do jednostki MO w Prokocimiu, gdzie uzyskał prawo jazdy i mając odpowiednie kwalifikacje, został skierowany do Wydziału Ruchu Dro-gowego KWMO w Krakowie gdzie, jako kierowca pracował w grupie wypadkowej nieprze-rwanie do lat siedemdziesiątych, czyli do przejścia na emeryturę. Jest szczęśliwym ojcem 3 dzieci i dziadkiem 4 wnucząt. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego działalność i uczestnictwo w akcjach bojowych organizacji wojskowej ruchu ludowego Batalionach Chłopskich, współdziałającej z Armią Krajową i Armią Ludową na terenie powiatu olkuskiego w latach 1942-1945. Za działalność w BCH, za walkę z bronią w ręku, został odznaczony przez Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Będąc na emeryturze zaangażował się, w prace społeczną na rzecz środo-wiska emerytów i rencistów RSW, ich ochronę w zakresie przysługujących im praw z tytułu służby, w sprawę utworzenia organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów, a w 1990r. był współzałożycielem Koła SEiRP Kraków- Krowodrza. Do dzisiaj jest jedynym, żyjącym współzałożycielem Koła, a jego pierwsza legitymacja nosi numer 142, z datą wstąpienia 02.10.1990 r. Od początku, do chwili obecnej jest czynnym i bardzo aktywnym członkiem Koła, systematycznie bierze udział w zebraniach Zarządu oraz codziennym życiu społeczności emerytów i rencistów policyjnych, jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Za swoją wieloletnią działalność na rzecz Koła Kraków-Krowodrza został uhonorowany Odznaką „Za zasługi z Dyplomem” nadaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz honorowym tytułem „Hono-rowy Senior Koła SEiRP Kraków-Krowodrza”.

                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Styczyński
                                                                                                                                                                                                                                                              Helena Kosowska

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET