Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     OŚWIĘCIM    /     2016.02.18 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Oświęcimiu    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2016.02.18 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Oświęcimiu

W dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 10-ej  odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Oświęcimiu. Oświęcimskie Koło liczy 112 członków, a w zebraniu uczestniczyło 61 osób. Na zaproszenie  Zarządu w zebraniu uczestniczył Janusz Janik Wiceprezes  ZW SEiRP, a jednocześnie opiekun Koła.

Sprawozdanie z rocznej działalności Koła przedstawił Prezes Witold Janiga podkreślając działania zmierzające do pozyskiwania nowych członków i  zrealizowanie w całości przyjętego  planu  pracy. Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „ wieczną wartę”. W sprawozdaniu  finansowym skarbnik Józef Chwedczuk bardzo dokładnie  rozliczył wpływy i  wydatki oraz przedstawił plan finansowy na kolejny rok, a przewodniczący komisji rewizyjnej  Mieczysław Składnik nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o udzielenie absolutorium dla zarządu. W dalszej części zebrania wręczono jubilatom  listy gratulacyjne z okazji okrągłych rocznic urodzin. Szczególnym podziękowaniem  wraz z dyplomem i nagrodą rzeczową uhonorowano ustępującego z funkcji skarbnika  Józefa Chwedczuka. Zebranie na wniosek zarządu  funkcję skarbnika powierzyło Zbigniewowi  Dudkowi. Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków 6 osób i uzupełnieniu wakatu w komisji rewizyjnej o osobę Adama Sowy.                                                                      

W planie pracy na 2016 r. znalazły się min. następujące przedsięwzięcia: spotkanie z okazji Dnia Kobiet,  wyjazdy na baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej, zabawa taneczna, ognisko i grzybobranie, a także odwiedzanie chorych członków  oraz udział  w uroczystościach policyjnych i państwowych.                                                                                                                                                                            

Janusz Janik bardzo dobrze ocenił działalność zarządu i zachęcał do współdziałania z innymi kołami i  podobnymi organizacjami. Wracając do roku 2015 i 25 letniej działalności  policyjnego ruchu emeryckiego w kraju podziękował  za  pomoc  w ufundowaniu sztandaru dla  ZW SEiRP w Krakowie. Omówił również  temat ubezpieczeń  na życie w ramach nowego programu” SEiRP 2016” i możliwości korzystania  z funduszu socjalnego dla emerytów policyjnych. Zaapelował również o przekazanie odpisu 1% z podatku na SEiRP  w ramach OPP.  

Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem.                               

 

                                                                                                                                                                                             Witold Janiga/Janusz Janik

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET