Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     MYŚLENICE    /     2018.03.09 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.03.09 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 9 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Myślenicach. Myślenickie  Koło /stan na 31.12.2017 r./ liczyło 80 członków w tym 10 kobiet i 5 członków wspierających natomiast w zebraniu uczestniczyło  23 członków. Obecny był opiekun Koła członek ZW SEiRP w Krakowie Jan Puda. Przewodniczenie zebraniu powierzono prezesowi  Leszkowi Wawokowi, a sekretarzowanie Zbigniewowi Zwolińskiemu.

Sprawozdanie z działalności Koła za okres 4-ro letniej kadencji  przedstawił prezes Leszek Wawok. Przypomniał  że rok 2017 na długo pozostanie w pamięci emerytów i rencistów w związku z początkiem obowiązywania od  października  restrykcyjnej ustawy  z 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym obniżającej świadczenia  sporej grupie emerytów i rencistów związanych  z różnymi formacjami resortu spraw wewnętrznych.  Dobrze  ocenił współpracę z kierownictwem Komendy  Powiatowej Policji  w Myślenicach.  Zgodnie z planem zorganizowano kilka projektów min. spotkania noworoczne, wiosenne i jesienne integracyjne  spotkania przy ognisku i wspólnie z krakowskim Kołem Centrum  wycieczki  i wczasy nad morzem. W zależności od potrzeb pomagano w sporządzaniu  i opiniowano wnioski o pomoc socjalną.

Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „ wieczną wartę”. Przyjęto sprawozdanie  finansowe  skarbnika i plan na przyszły rok, a przewodniczący komisji rewizyjnej  Zbigniew Zwoliński nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o udzielenie absolutorium dla zarządu. Walne Zebranie udzieliło wotum zaufania ustępującemu  zarządowi, a  podczas wyborów wyłoniono nowy. Prezesem ponownie został Leszek Wawok, skład zarządu weszli wiceprezes Tadeusz Muniak, skarbnik  Zdzisław Depta, sekretarz Czesław Janus i członkowie Stanisław Stanisz i Kazimierz Pardyak. Wybrano również  komisję rewizyjną w składzie Zbigniew Zwoliński przewodniczący, Andrzej Olesiński wiceprzewodniczący i Mieczysław Sawski członek. Delegatami na Zjazd Wojewódzki SEiRP w  Krakowie zostali Leszek Wawok, Tadeusz Muniak, Kazimierz Pardyak i Joanna Grzelka Kopeć.

W planie pracy na 2018 r. znalazły się min. następujące tematy:

  • dążyć do zwiększenia stanu liczebnego koła i w porozumieniu z kierownictwem KPP w Myślenicach uruchomić na stałe  biuro zarządu koła;
  • tradycyjnie  już zorganizować  spotkanie świąteczno- noworoczne z emerytami i rencistami policyjnymi oraz ich rodzinami;
  • w maju i wrześniu zorganizować integracyjne spotkania  przy ognisku;
  • w miesiącach letnich  w zależności od zapotrzebowania we współpracy z innymi kołami zorganizować wycieczkę i wczasy.            

Jan Puda w swoim wystąpieniu  również odniósł się do represyjnej u stawy o zaopatrzeniu emerytalnym z 16 grudnia 2016 r.  i ogólnie omówił działalność stowarzyszenia w  Małopolsce. W wystąpieniu  na zakończenie prezes Leszek Wawok podziękował za zaufanie i zadeklarował, że w dalszym ciągu zarząd będzie dążył do rozwoju koła oraz życzył  wszystkim dobrego zdrowia i powodzenia w  życiu osobistym.                               

                                                                                                                                                                       Leszek Wawok/Janusz Janik


Projekt i wykonanie: InforpolNET