Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     2010.10.16 Jubileusz X-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2010.10.16 Jubileusz X-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

W dniu 16 października br., w Krakowie, odbyły się uroczyste obchody X-lecia działalności Porozumienia. Rozpoczęło je złożenie przez delegację Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych wiązanek na grobie gen. bryg. Mieczysława Karusa – Przewodniczącego Porozumienia w latach 2004 – 2007 oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza w Krakowie, a następnie w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Krakowie odbyła się część oficjalna obchodów. Spośród zaproszonych gości udział w niej wzięli, m.in..:  

 • płk Krzysztof Kondrat – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie,
 • płk w st. spocz. Zdzisław Czarnecki – Wiceprezydent Federacji Porozumienia Służb Mundurowych RP,
 • płk w st. spocz. Andrzej Czopek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie,
 • insp. Andrzej Rokita – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
 • płk Krzysztof Szyguła – Dowódca Wojsk Specjalnych, 
 • płk Robert Jędrychowski – Komendant Oddziału Żandarmerii w Krakowie,
 • płk pil. Jacek Łazarczyk – Dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego,
 • płk Zbigniew Paluszyński – Dowódca 32 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania,
 • lek. Brunon Lalik – Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie,
 • st. bryg. Ryszarda Gaczoł – Komendant Miejski PSP,
 • Dionizy Smyk – Przewodniczący Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • Radosław Kuś – przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego ds. Kombatantów.

Otwarcia uroczystości oraz powitania zaproszonych gości dokonał mł. insp. w st. spocz. Jan Fabiański – Sekretarz Porozumienia, a następnie płk w st. spocz. Czesław Kurczyna – Przewodniczący, w swoim przemówieniu, w sposób retrospektywny odniósł się do Jubileuszu X-lecia Porozumienia, oddając hołd żołnierzom, druhom i funkcjonariuszom – założycielom tej organizacji, którzy odeszli na wieczną wartę. W uznaniu zasług na rzecz krzewienia idei Porozumienia, wszyscy zaproszeni goście otrzymali z rąk płk w st. spocz. Czesława Kurczyny Medale Pamiątkowe wraz z Dyplomem. W uznaniu zasług, za zaangażowanie w przedsięwzięcia statutowo – organizacyjne Porozumienia, Odznaki „Za Wybitne Osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych” nadane przez Zarząd Główny SEiRP, a wręczone przez płk w st. spocz. Zdzisława Czarneckiego i płk w st. spocz. Andrzeja Czopka otrzymali: płk w st. spocz. Włodzimierz Wielogórski, płk w st. spocz. Czesława Kurczyna i mł. insp. w st. spocz. Jan Fabiański. Ponadto, Odznakami „Za Zasługi z Dyplomem” nadanymi przez Zarząd Główny SEiRP wyróżnieni zostali: płk w st. spocz.  Stanisław Balawender – były Prezes Stowarzyszenia II Odział PS, płk w st. spocz. Adam Strzałba – Członek Prezydium Porozumienia, płk w st. spocz. Edward Potocki – Prezes 33 Koła Misji Pokojowych ONZ w Krakowie, kpt. w st. spocz. Cecylia Szczęśniak–Woźniak – Członek Prezydium Porozumienia, st. bryg. w st. spocz. Bronisław Kozień – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krakowie, Lucyna Frąckiewicz-Godyń – Członek Zarządu Porozumienia oraz Stanisław Bocheński – Członek Stowarzyszenia Literatów Polskich Oddział w Krakowie.

W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna 2 Korpusu Zmechanizowanego pod batutą kapelmistrza kpt. Dariusza Byliny i tamburmajora chor. Tomasza Stroniasa. Wykonała ona wiązanki melodii patriotycznych, marszowych i filmowych, wywołując wzruszenie wśród seniorów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej oraz Straży Pożarnej. Na zakończenie wykonano zdjęcie pamiątkowe.

Jubileusz Dziesięciolecia Porozumienia był okazją do szerokiego spotkania seniorów środowisk Sygnatariuszy reprezentujących różne rodzaje służb mundurowych z kierownictwem jednostek MON i MSWiA, oraz z przedstawicielami środowisk kombatanckich. Była to także niebywała okazja przedstawienia celów i zadań realizowanych przez Porozumienie oraz niecodzienna okazja uroczystego podziękowania Twórcom Porozumienia i ich Następcom, a także uroczyste wyróżnienie członków Sygnatariuszy i osób cywilnych szczególnie zasłużonych na rzecz krzewienia idei Porozumienia, nie tylko pomiędzy Sygnatariuszami, ale także porozumień międzyludzkich. 

 

                                                                                                                                                                                            Piotr Styczyński

                                    


Projekt i wykonanie: InforpolNET