Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Prezydium i Zarząd Wojewódzki    /     KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA    /     Harmonogram posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w okresie 2024 roku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Harmonogram posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w okresie 2024 roku

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ

Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie

 

2024 

 

L.P DATA GODZINA RODZAJ POSIEDZENIA
1. 19.03 10.00 PREZYDIUM
2. 09.04 10.00 ZARZĄD WOJEWÓDZKI
3. 11.06 10.00 PREZYDIUM
4. 17.09 10.00 PREZYDIUM
5. 19.11 10.00 PREZYDIUM
6. 10.12 10.00 ZARZĄD WOJEWÓDZKI

 

  1. Tematyka posiedzeń będzie każdorazowo formułowana na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia i przekazana do Kół SEiRP na terenie województwa małopolskiego.
  2. Terminy planowanych posiedzeń mogą ulec zmianie, a informacje o zmianie terminu będą przekazywane do Zarządów Kół w terenie oraz do członków Prezydium ZW natychmiast po określeniu nowego terminu.
  3. Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie może zwołać doraźne posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, a o jego terminie członkowie Prezydium ZW będą wcześniej powiadomieni (zgodnie z §41 ust. 3 Statutu).
  4. Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego może być również zwołane na wniosek organów statutowych (Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej) zgodnie z procedurami i terminami oznaczonymi Statutem.
  5. Tematyka doraźnego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego oraz jego proponowany porządek musi zostać określona zgodnie z przedstawionymi propozycjami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie.

                                                                                                                                                                                                                

Prezes

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Krakowie

Jan Kaczmarczyk

                                                                                                              

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET