Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2023.03.20 Zebranie sprawozdawcze w Kole SEiRP w Gorlicach     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2023.03.20 Zebranie sprawozdawcze w Kole SEiRP w Gorlicach

W dniu 29 marca 2023 r. w auli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się statutowe Walne Zebranie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gorlicach.

Na zebranie przybyli zaproszeni członkowie i n/w goście:

  • p.o. z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach - podinsp. Mirosław Mazur
  • Członek Prezydium ZOW SEiRP i Prezes Koła SEiRP w Nowym Sączu – Marek Sadlisz
  • Prezes Stowarzyszenia Komendantów Policji - Stanisław Smoleń
  • Przewodniczący IPA-Gorlice i członek naszego Koła - Aleksander Szymański
  • Prezes Kola Miejskiego PTTK w Gorlicach  i członek naszego Koła – Zdzisław Halibożek

Otwarcie zebrania oraz powitanie przybyłych członków i gości dokonał Prezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Wiesław Maksym, który wraz z przedstawicielem ZOW SEiRP w Krakowie i zarazem Prezesem Koła SEiRP w Nowym Sączu Markiem Sadliszem tradycyjnie wręczyli listy gratulacyjno - okolicznościowe jubilatom należącym do naszego stowarzyszenia.

Na krótką chwilę przybył p.o. z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach podinsp. Mirosław Mazur lecz z uwagi na pilne obowiązki służbowe i wyjazd p.o. Komendanta nadkom. Mariusza Piotrowskiego nie mógł uczestniczyć w zebraniu. Komendant podziękował za zaproszenie, powitał wszystkich uczestników zebrania oraz życzył udanych obrad i sukcesów w dalszej działalności stowarzyszenia.

Po części oficjalnej Wiesław Maksym przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za okres od 8 września – 2022 rok do 29 marca 2023 r. Podziękował zaangażowanym osobom za działalność na rzecz stowarzyszenia, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas aby pomagać innym znajdującym się w potrzebie, do których niejednokrotnie członkowie zarządu docierają sami na podstawie uzyskanych informacji.

Uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili nasze zmarłe koleżanki i zmarłych kolegów w minionych latach.

W dalszej części zebrania zgodnie z procedurą nastąpiły wystąpienia poszczególnych członków pełniących funkcje w Zarządzie Koła SEiRP w Gorlicach i Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie finansowe za miniony okres przedstawił Skarbnik Zarządu Koła Włodzimierz Gryga, przedkładając jednocześnie budżet i plan wydatków na 2023 rok.

Członek Komisji Rewizyjnej Wacław Wojtas przedstawił wyniki z przeprowadzonej kontroli Zarządu Koła, do której nie miał zastrzeżeń i ocenił pracę Zarządu Koła na wysokim poziomie.

Członek naszego Koła kolega Zdzisław Halibożek organizator naszych wycieczek przedstawił propozycje wycieczek na rok 2023. Pierwszą wycieczką będzie wyjazd do Sandomierza p.t. „Śladami Ojca Mateusza” a pozostałe zostaną doprecyzowane.  Zdzisław Halibożek omówił krótko miejsca zaplanowanych wycieczek na obecny rok.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady i w dalszym etapie Walnego Zebrania głos zabrał z-ca Prezesa Koła SEiRP w Gorlicach Alojzy Janusz, który przedstawił Plan pracy na 2023 rok.

W trakcie obrad powołany został Komitet Obchodów XX - to lecia istnienia Koła SEiRP w Gorlicach w składzie: Eugeniusz Dąbrowski, Aleksander Szymański, Łucja Wojewodzic oraz Paweł Dynda.

Zadanie powołanego komitetu będzie wspieranie w organizacji obchodów XX-to lecia Koła SEiRP w Gorlicach, które zaplanowane są na 30.05.2023 roku.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Eugeniusz Dąbrowski przedstawił uchwałę Walnego Zebrania, która jednogłośnie zostało przyjęta i zebranie zostało zakończone.

 

Fotorelację opracował:

Wiceprezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Mirosław Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET