Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2020.02.07 Walne Zebranie członków Koła SEiRP w Gorlicach.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2020.02.07 Walne Zebranie członków Koła SEiRP w Gorlicach.

W dniu 7 lutego 2020 r. w auli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Gorlicach.

Na zebranie przybyli zaproszeni członkowie i n/w goście:

  • Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Krzysztof Tybor
  • Członek Prezydium ZW SEiRP - Stanisław Smoleń,
  • Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów – asp. szt. Krzysztof Brach oraz
  • Rzecznik Prasowy KPP-Gorlice – asp. szt. Grzegorz Szczepanek.

W tym roku nieobecny był Prezes SEiRP Koła w Gorlicach Zdzisław Kowalski z uwagi na chorobę.

Otwarcie zebrania i powitanie wszystkich przybyłych członków i gości dokonał Z-ca Prezesa Zarządu Koła SEiRP  w Gorlicach Alojzy Janusz, który wraz z przedstawicielem  ZW SEiRP  w Krakowie Stanisławem Smoleń tradycyjnie wręczyli listy gratulacyjno - okolicznościowe  Jubilatom należącym do naszego Stowarzyszenia.

Po części oficjalnej Alojzy Janusz przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2019.  Podziękował wszystkim zaangażowanym osobom za działalność na rzecz Stowarzyszenia, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas aby pomagać innym znajdującym się w potrzebie, do których niejednokrotnie członkowie zarządu docierają sami na podstawie informacji, które do nas docierają.

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok 2019 przedstawił Skarbnik Zarządu Koła Władysław Gorzkowicz, przedkładając jednocześnie budżet i plan wydatków na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Dąbrowski przedstawił wyniki z przeprowadzonej kontroli Zarządu Koła, do której nie miał zastrzeżeń i ocenił pracę Zarządu Koła na wysokim poziomie.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady i  w dalszym etapie Walnego Zebrania głos zabrał V-ce Prezes Wiesław Maksym, który przedstawił Plan pracy na 2020 rok.          

Następnie członek naszego Koła kolega Zdzisław Halibożek organizator  corocznych wycieczek przedstawił  propozycje wycieczek na rok 2020, które jeszcze zostaną doprecyzowane  i omówił krótko miejsca zaplanowanych wycieczek oraz nawiązał do organizowanych wycieczek z Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach, którego jest Prezesem, gdzie również należy wielu naszych emerytów.

W trakcie obrad głos zabrał członek Prezydium ZW SEiRP - Stanisław Smoleń oraz   Honorowy Prezes -  członek naszego koła Mieczysław Karp, którzy przedstawili istotne sprawy i problemy dotyczące członków i niezrzeszonych emerytów policyjnych.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Wiesław Maksym przedstawił uchwałę Walnego Zebrania, która jednogłośnie zostało przyjęta i zebranie zostało zakończone.

 

Opracował:

Sekretarz Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Mirosław Janik

Foto: asp.szt. Szczepanek Grzegorz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET