Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2016.02.03 Walne zebranie Koła SEiRP w Gorlicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2016.02.03 Walne zebranie Koła SEiRP w Gorlicach

W dniu 3 lutego 2016 r. w auli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Gorlicach.

Na zebranie przybyli zaproszeni członkowie i n/w goście:

  • Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach - insp. Michał Gawlik,
  • Członek Prezydium ZW SEiRP - Stanisław Smoleń,
  • Przewodniczący IPA Gorlice - nadkom.Aleksander Szymański,
  • Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów - asp.szt.Rafał Orchel oraz
  • Rzecznik Prasowy KPP-Gorlice - asp.Grzegorz Szczepanek.
Otwarcie zebrania i powitanie wszystkich przybyłych członków i gości dokonał Prezes Zarządu SEiRP  Koła w Gorlicach Zdzisław Kowalski, który wraz z przedstawicielem  ZW SEiRP w Krakowie Stanisławem Smoleń  tradycyjnie wręczyli dyplomy okolicznościowe z okazji ukończenia 60 lat i więcej w odstępie co 5 lat.
 
W dalszej części wręczyli 12 wyróżnionym osobom „Dyplomy Uznania” z ZG SEiRP  za aktywną działalność w Kole SEiRP oraz 11 osobom medale „XXV-lecia Stowarzyszenia”  z ZW SEiRP w Krakowie w dowód uznania za wybitne zasługi oraz wieloletnie zaangażowanie w popularyzację i rozwój SEiRP.
 
Po części oficjalnej Prezes Zdzisław Kowalski przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2015.  Podziękował wszystkim, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas aby pomagać innym znajdującym się w potrzebie.
 
Słowa uznania i podziękowania skierował do insp. Michała Gawlika, który osobiście wspiera działanie stowarzyszenia.
 
Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok złożył Skarbnik Zarządu Koła Władysław Gorzkowicz, przedkładając jednocześnie budżet i plan wydatków na 2016 rok.
 
Z uwagi na wzywające inne obowiązki służbowe po skarbniku głos zabrał komendant KPP-Gorlice insp.Michał Gawlik, który podziękował emerytom za wspieranie młodych policjantów w codziennej służbie oraz złożył życzenia dalszej współpracy i sukcesów.
 
W dalszym etapie zebrania głos zabrał Przewodniczący IPA Gorlice nadkom. Aleksander Szymański, który podziękował za współpracę i deklarował dalszą pomoc oraz życzył wszystkim zdrowia i pomyślności w dalszych działaniach wyrażając to podziękowanie osobiście wręczając  Prezesowi Koła Zdzisławowi Kowalskiemu pamiątkowy dyplom i ozdobny wazon.
 
Po tym wystąpieniu głos zabrał członek naszego Koła kolega Zdzisław Halibożek organizator naszych corocznych wycieczek, który przedstawił „Plan wycieczek na rok 2016” i omówił poszczególne miejsca oraz nawiązał do organizowanych wycieczek z Koła Miejskiego PTTK, którego jest Prezesem i organizatorem tamtejszych wycieczek, gdzie również należy i korzysta wielu emerytów.
 
W kolejnym punkcie Walnego Zebrania V-ce Prezes  Zarządu SEiRP Koła w Gorlicach Alojzy Janusz przedstawił  „Plan Pracy na rok 2016”, gdzie niezmiennie realizowane są statutowe zadania ze szczególnym uwzględnieniem integracji środowiska emeryckiego i pomoc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Zwrócił uwagę, aby kłaść szczególny nacisk na tworzenie modelu i klimatu wzajemnego szacunku bez względu na wiek, funkcję i pozycję zawodową w przeszłości.
Uczulił nas, aby wspierać i bronić naszych młodszych kolegów policjantów pozostających w służbie przed niesprawiedliwymi i negatywnymi  opiniami pojawiającymi się w mediach i lokalnej społeczności.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Dąbrowski przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli Zarządu Koła, z której wynika, że praca organizacyjna i merytoryczna zarządu była na wysokim poziomie oraz przedstawił absolutorium Zarządowi Koła.
 
W czasie zebrania rzecznik prasowy KPP-Gorlice asp.Grzegorz Szczepanek  przedstawił prelekcję na temat oszustw dokonywanych na osobach starszych na tzw.”wnuczka” czy „na policjanta” oraz innych „Modus operandi „
 
W trakcie zebrania głos zabrał członek ZW SEiRP Stanisław Smoleń, który jak inni przedmówcy pochwalił działalność naszego Koła i życzył dalszych sukcesów, zdrowia i pomyślności.Po przedstawieniu Projektu Uchwały przez V-ce Prezesa Alojzego Janusza ogłoszono głosowanie, które jednoznacznie zostało przegłosowane i zebranie zostało zakończone.

 

                                                                                                                                                   Opracował
                                                                                                                              Sekretarz Zarządu SEiRP Koła w Gorlicach
                                                                                                                                                  Mirosław Janik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET