Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Porozumienie Służb Mundur.

 

 

 

Witamy na witrynie 

 

Porozumienia

Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Województwa Małopolskiego

 

              

           

 

 

K O M U N I K A T !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

W związku z nasilającą się pandemią koronawirusa w Polsce, obawami o zdrowie,

a nawet życie niektórych członków-sygnatariuszy Porozumienia,

Walne Zebranie Porozumienia Słub Mundurowych,

które miało odbyć sie w dniu 17 listopada 2021 roku,

zostało odwołane.

Przypuszczalny termin jego odbycia to wiosna 2022 roku.

Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni w odpowiednim czasie.

Piotr Styczyński - Sekretarz Porozumienia

 

 

 

     „My członkowie Prezydiów niżej wymienionych Związków i Stowarzyszeń,

kierując się potrzebą wspólnego reprezentowania idei, zadań i stanowisk nas łączących

i ich lepszej i skuteczniejszej realizacji

powołujemy z dniem dzisiejszym do życia

POROZUMIENIE

Stowarzyszeń Żołnierskich i Weteranów Wojska Polskiego

oraz Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polski

Województwa Małopolskiego w Krakowie". 

 

Tymi słowami rozpoczynał się tekst podpisanego, w dniu 27 października 2000 roku, Porozumienia, noszącego dzisiaj nazwę: Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego. Objęło ono następujących sygnatariuszy: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Małopolski Związek Żołnierzy Zawodowych Ludowego Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków, Wojewódzką Radę „Synów Pułku”, oraz Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”. Wybrano Zarząd, pierwszym Przewodniczącym został płk w st. spocz. Włodzimierz Wielogórski ze Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Wiceprzewodniczącym ppłk. w st. spocz. Lech Zakrzewski, a Sekretarzem płk pil. w st. spocz. Stanisław Niedźwiedzki. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej było aktywnym sygnatariuszem Porozumienia i reprezentowane było przez mjr w st. spocz. Bolesława Kozerę – Członka Prezydium Zarządu Porozumienia oraz płk w st. spocz. Stanisława Leśniaka – Członka Zarządu Porozumienia. W następnych latach, sukcesywnie, do Porozumienia dołączyło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, 33 Koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, a w dniu 14 października 2009 roku, jako ostatnia, dołączyła Liga Obrony Kraju. W chwili obecnej w skład Porozumienia wchodzi 11 Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego, które liczą łącznie ok. 6 tys. członków.

 

 

W dniu 25 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Porozumienia Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego, na którym wybrano nowe władze Porozumienia

 

Czesław Kurczyna - Prezes

Jan Fabiański - Wiceprezes

Piotr Styczyński - Sekretarz

oraz

Członkowie Prezydium: 

 

Stanisław Dudzicki

Zbigniew Hetmańczyk

Janusz Janik

Halina Kędzior

Jerzy Krygier

Janusz Marcinkowski

Zygmunt Siudak

Adam Strzałba

Ryszard Tutakiewicz

Jadwiga Włodarczyk

 

 

Regulamin Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie

REGULAMIN POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH   WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE   

 

więcej
2024.05.10 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Porozumienia

W dniu 5 maja 2024 roku, w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Porozumienia

więcej
2021.10.21 Wręczenie sztandaru dla Koła Nr 33 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

W dniu 21 października br. w auli dydaktycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Koła nr 33 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ 

więcej
2021.10.13 Posiedzenie Prezydium Porozumienia ZiSSM Woj. Małopolskiego

W dniu 13 pazdziernika 2021 roku, w Klubie Garnizonowym w Krakowie, odbyło się Posiedzenie Prezydium Porozumienia ZiSSM Woj. Małopolskiego.

więcej
2021.08.25 Posiedzenie Prezydium Porozumienia ZiSSM Woj. Małopolskiego

W dniu 25 sierpnia 2021 roku, po blisko półtorarocznej przerwie z powodu pandemii, odbyło się Posiedzenie Prezydium Porozumienia ZiSSM Województwa Małopolskiego.

więcej
2020.02.20 Ostatnie posiedzenie Prezydium VI Kadencji

W dniu 20 lutego 2020 r. w „tłusty czwartek” w Klubie Garnizonowym Wojska Polskiego przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie  odbyło się ostatnie, uroczyste posiedzenie na zakończenie działalności Prezydium Porozumienia.

więcej
2019.02.28 Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

W dniu 28 lutego 2019 roku, w świetlicy Emerytów i Rencistów PSP w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19, odbyło się Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń  Służb Mundurowych  Województwa Małopolskiego

więcej
2019.02.08 Konferencja Naukowa nt. „UNIA EUROPEJSKA NA RZECZ WZMOCNIENIA SPOŁECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO”

W dniu 08.02.2018r w Krakowie ul. Krupnicza 33a w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, odbyła się Konferencja Naukowa nt. „UNIA EUROPEJSKA NA RZECZ WZMOCNIENIA SPOŁECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO” 

więcej
2018.06.28 List poparcia sędziów krakowskich

W dniu 28 czerwca 2018 roku Prezydium Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego podjęło uchwałę o poparciu działań sędziów Sądów w obronie takich wartości, jak niezawisłość i niezależność oraz postawy w walce o demokratyczną Polskę.

więcej
2017.04.23 Spotkanie z Andrzejem Kuligiem - Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa

W dniu 23 kwietnia, w Urzędzie Miasta Krakowa, odbyło się spotkanie z dr Andrzejem Kuligiem – Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa

więcej
2016.11.25 Jubileusz XV-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie

W dniu 25 listopada 2016 roku, w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie, odbyła się uroczystość Jubileuszu XV-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie

więcej
2015.03.25 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Porozumienia Służb Mundurowych

W dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy ul. Mogilskiej w Krakowie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Porozumienia Służb Mundurowych

więcej
2014.02.20 Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

W dniu 20 lutego 2014 r., w przepięknej Sali Generalskiej Restauracji „Pod Szablą” przy ul. Kamiennej w Krakowie, odbyło się posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

więcej
2010.10.16 Jubileusz X-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

W dniu 16 października 2010 roku, w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Krakowie, odbyły się uroczyste obchody X-lecia działalności Porozumienia.

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET