Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Porozumienie Służb Mundur.

 

 

 

Witamy na witrynie 

 

Porozumienia

Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Województwa Małopolskiego

 

              

           

 

 

 

W dniu 25 listopada 2016 roku, w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie, odbyła się uroczystość Jubileuszu XV-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolsiego w Krakowie ...

więcej w zakładce o tym samym tytule

 

 

Przemówienie okolicznościowe Prezesa Porozumienia płk. pil. Czesława Kurczyny

Panowie Prezydenci

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Przyjaciele Służb Mundurowych

 

Otwierając dziś nasze spotkanie z okazji Jubileuszu XV-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego, niech mi wolno będzie jeszcze raz wyrazić radość za tak liczne przybycie znakomitych Gości i Przyjaciół naszego Porozumienia.

W tym dniu pragnę uroczyście podziękować naszym członkom za lata owocnej wzajemnej współpracy pomiędzy naszymi Związkami i Stowarzyszeniami.

Szczególnie dziękuję naszym przyjaciołom z czynnych służb mundurowych!

Dziękuję! Prezesom i Zarządom Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. To bez Waszej aktywności na rzecz Związków i Stowarzyszeń, a przede wszystkim udzielanie wszechstronnej pomocy naszym członkom, wspieranie ich w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Dziękuję za udzielaną pomocy przy dochodzeniu utraconych praw nabytych. W tym miejscu pragnę wyrazić wielkie uznanie Prezydentowi Federacji Służb MundurowychRP, a równocześnie Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Panu insp. Zdzisławowi Czarneckiemu, który dzięki osobistemu zaangażowaniu stworzył komórkę przy Zarządzie Federacji Służb Mundurowych i Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych do stałego monitorowania i reagowania na niekonstytucyjne poczynania polityków i rządzących wobec emerytów i rencistów służb mundurowych. Są tu zaangażowani wybitni prawnicy i kancelarie prawnicze. Dziękujemy za zorganizowanie w Warszawie znakomitej konferencji pt. „Służby Mundurowe w Społeczeństwie Obywatelskim” przy udziale znanych osobistości nauki i polityki.

Jeszcze raz dziękuję Panowie Prezesi, dziękuję Panie Prezydencie!

Dziękuję tu obecnym przedstawicielom służby zdrowia: z  V Klinicznego Szpitala Wojskowego  i Szpitala MSW w Krakowie, oraz przedstawicielowi cywilnej służby zdrowia Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum UJ w Krakowie. To dzięki Wam, organizowana opieka zdrowotna pozwala w miarę szybko i skutecznie naszym seniorom udzielić niezbędnej pomocy medycznej. Dziękuję całemu Waszemu personelowi medycznemu.

Panowie Prezydenci miasta Krakowa!

Przekazuję Wam najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią i niezłomną współpracę z naszymi związkami i stowarzyszeniami. To dzięki Waszemu osobistemu zaangażowaniu i Waszej charyzmie, przyciągacie  rzesze związków i członków skupionych w Związkach i Stowarzyszeniach służb mundurowych do aktywnego działania na rzecz mieszkańców naszego miasta. Nasi członkowie pracują w Komisjach Dialogu Obywatelskiego, w Radzie Seniorów, a także w Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. To dla nas wielki zaszczyt pomagać naszym mieszkańcom pod Waszymi skrzydłami. Dziękujemy za dostrzeganie naszego zaangażowania na rzecz miasta Krakowa, po przez wyróżnienie naszych organizacji i członków medalem Honoris Grattia. Wielkie brawa Panowie Prezydenci.

W naszej codziennej działalności kierowaliśmy się i nadal kierujemy podstawową zasadą integracji środowisk służb mundurowych ze środowiskiem samorządowym - senioralnym i z organizacjami pozarządowymi.

Jeszcze raz, Wszystkim tu obecnym, dziękuję za zaszczycenie swoją obecnością naszej uroczystości. Dziękuję!

 

     „My członkowie Prezydiów niżej wymienionych Związków i Stowarzyszeń,

kierując się potrzebą wspólnego reprezentowania idei, zadań i stanowisk nas łączących

i ich lepszej i skuteczniejszej realizacji

powołujemy z dniem dzisiejszym do życia

POROZUMIENIE

Stowarzyszeń Żołnierskich i Weteranów Wojska Polskiego

oraz Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polski

Województwa Małopolskiego w Krakowie". 

 

Tymi słowami rozpoczynał się tekst podpisanego, w dniu 27 października 2000 roku, Porozumienia, noszącego dzisiaj nazwę: Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego. Objęło ono następujących sygnatariuszy: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Małopolski Związek Żołnierzy Zawodowych Ludowego Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków, Wojewódzką Radę „Synów Pułku”, oraz Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”. Wybrano Zarząd, pierwszym Przewodniczącym został płk w st. spocz. Włodzimierz Wielogórski ze Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Wiceprzewodniczącym ppłk. w st. spocz. Lech Zakrzewski, a Sekretarzem płk pil. w st. spocz. Stanisław Niedźwiedzki. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej było aktywnym sygnatariuszem Porozumienia i reprezentowane było przez mjr w st. spocz. Bolesława Kozerę – Członka Prezydium Zarządu Porozumienia oraz płk w st. spocz. Stanisława Leśniaka – Członka Zarządu Porozumienia. W następnych latach, sukcesywnie, do Porozumienia dołączyło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, 33 Koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, a w dniu 14 października 2009 roku, jako ostatnia, dołączyła Liga Obrony Kraju. W chwili obecnej w skład Porozumienia wchodzi 11 Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego, które liczą łącznie ok. 6 tys. członków.

 

 

W dniu 25 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Porozumienia Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego, na którym wybrano nowe władze Porozumienia

 

Czesław Kurczyna - Prezes

Jan Fabiański - Wiceprezes

Piotr Styczyński - Sekretarz

oraz

Członkowie Prezydium: 

 

Stanisław Dudzicki

Stefan Grodowski

Zbigniew Hetmańczyk

Halina Kędzior

Jerzy Krygier

Janusz Marcinkowski

Edward Potocki

Adam Strzałba

Ryszard Tutakiewicz

Jadwiga Włodarczyk

 

 

Regulamin Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie

REGULAMIN POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH   WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE   

 

więcej
2020.02.20 Ostatnie posiedzenie Prezydium VI Kadencji

W dniu 20 lutego 2020 r. w „tłusty czwartek” w Klubie Garnizonowym Wojska Polskiego przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie  odbyło się ostatnie, uroczyste posiedzenie na zakończenie działalności Prezydium Porozumienia.

więcej
2019.02.28 Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

W dniu 28 lutego 2019 roku, w świetlicy Emerytów i Rencistów PSP w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19, odbyło się Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń  Służb Mundurowych  Województwa Małopolskiego

więcej
2019.02.08 Konferencja Naukowa nt. „UNIA EUROPEJSKA NA RZECZ WZMOCNIENIA SPOŁECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO”

W dniu 08.02.2018r w Krakowie ul. Krupnicza 33a w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, odbyła się Konferencja Naukowa nt. „UNIA EUROPEJSKA NA RZECZ WZMOCNIENIA SPOŁECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO” 

więcej
2018.06.28 List poparcia sędziów krakowskich

W dniu 28 czerwca 2018 roku Prezydium Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego podjęło uchwałę o poparciu działań sędziów Sądów w obronie takich wartości, jak niezawisłość i niezależność oraz postawy w walce o demokratyczną Polskę.

więcej
2017.04.23 Spotkanie z Andrzejem Kuligiem - Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa

W dniu 23 kwietnia, w Urzędzie Miasta Krakowa, odbyło się spotkanie z dr Andrzejem Kuligiem – Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa

więcej
2016.11.25 Jubileusz XV-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie

W dniu 25 listopada 2016 roku, w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie, odbyła się uroczystość Jubileuszu XV-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie

więcej
2015.03.25 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Porozumienia Służb Mundurowych

W dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy ul. Mogilskiej w Krakowie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Porozumienia Służb Mundurowych

więcej
2014.02.20 Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

W dniu 20 lutego 2014 r., w przepięknej Sali Generalskiej Restauracji „Pod Szablą” przy ul. Kamiennej w Krakowie, odbyło się posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

więcej
2010.10.16 Jubileusz X-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

W dniu 16 października 2010 roku, w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Krakowie, odbyły się uroczyste obchody X-lecia działalności Porozumienia.

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET