Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2014.10.24 Jubileusz XV-lecia Koła w Wadowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2014.10.24 Jubileusz XV-lecia Koła w Wadowicach

     W dniu 24 października 2014 roku, w Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Karpik” w Graboszycach, odbyła się uroczystość Jubileuszu XV-lecia powstania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach, która jednocześnie zainicjowała przyszłoroczne obchody XXV-lecia Stowarzyszenia. Gospodarz spotkania, Janusz Janik – Prezes Koła, powitał przybyłych Gości w tym, m.in.: Jacka Jończyka – Starostę Wadowickiego, Tomasza Żaka – Burmistrza Andrychowa, Zdzisława Pietrykę – I Wiceprezesa Zarządu Głównego SEiRP, Zdzisława Bartulę – Skarbnika ZG SEiRP, Jana Kaczmarczyka – Prezesa Zarządu  Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, Janusza Dziedzica i Piotra Styczyńskiego – Wiceprezesów ZW SEiRP w Krakowie, mł. insp. Piotra Dziekanowskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, mł. insp. Bogusława Wajdzika – Z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, mł. bryg. Pawła Kwarciaka – Komendanta PSP w Wadowicach, mjr Marka Wronę – Dyrektora ZK w Wadowicach, mł. insp. Jerzego Pasia – Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie, podinsp. Marka Błachuta – Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jana Michnę i Andrzeja Woźniaka ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Jerzego Lachendro – Przewodniczącego Koła KZEiR SW w Wadowicach, Kazimierza Gurdka – Prezesa ZEiRP RP w Wadowicach i Jana Smolca – Prezesa Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie. Po ceremonii powitania Prezes Janusz Janik w krótkim przemówieniu przedstawił rys historyczny wadowickiego Koła.

     Powołanie struktur Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP w powiecie wadowickim miało miejsce na przełomie 1998/99 r. Podjęto wtedy działania zmierzające do utworzenia Koła SEiR RSW RP, których inicjatorem był Kazimierz Kałwa. W dniu 20 stycznia 1999 r. doszło do Zebrania założycielskiego, które miało miejsce w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Udział w nim wzięło 20 emerytów i rencistów, m.in.: Stanisław Adamczyk, Henryk Balonek, Jerzy Byrski, Mieczysław Daniec, Ludwik Golec, Wiesław Graf, Kazimierz Kałwa, Józef Kołaczek, Leszek Kowalczyk, Tadeusz Kowalczyk, Eugeniusz Krzewiński, Antoni Mazuga, Ludwik Pardygał, Władysław Płaszewski, Stanisław Ryszawy, Zdzisław Tabak, Antoni Wojtanek, Ryszard Wysogląd i Józef Żurek. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego SEiR RSW RP w Krakowie, m.in.:  Andrzej Czopek – Prezes, Władysław Majzner – Wiceprezes, Zygmunt Majka – Członek. W dniach 9 marca w Wadowicach i 25 marca 1999 roku w Andrychowie odbyły się zebrania, na których wybrano władze Koła, Komisję Rewizyjną oraz zatwierdzono program działania z uwzględnieniem grupy działającej w Andrychowie. W skład Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP w Wadowicach weszli: Kazimierz Kałwa – Prezes, Stanisław Ryszawy i Ryszard Wysogląd, jako Wiceprezesi, Grzegorz Skrzypiec – Skarbnik, Józef Żurek – Sekretarz, Stanisław Paluch – Członek, Adam Żydek – Członek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Stanisław Stańczyk – Przewodniczący Komisji, Tadeusz Płotek – Sekretarz, Tadeusz Bochenek – Członek, Stanisław Pochała – Członek i Kazimierz Wiercimak – Członek. Opiekunem grupy w Andrychowie został Stanisław Paluch. Siedzibą Koła była Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 13.

     „…W kolejnych latach Kołu prezesował Stanisław Ryszawy, a od 2006 r. moja skromna osoba. W pierwszym okresie  zajęto się sprawami rozbudowy Koła, wyposażenia  biura, a przede wszystkim organizacją imprez integracyjnych. Był to okres bardzo  trudny, ale  przynoszący wiele satysfakcji. Kolejne lata to dążenie do  zwiększenia  liczebności członków Koła, a także  propagowanie możliwości korzystania z funduszu socjalnego oraz samodzielne organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

     W 2009 roku, w 10 rocznicę naszej działalności, wspólnie z wadowickimi Kołami Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP powołaliśmy do życia Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego. W lipcu tego roku obchodziliśmy Jubileusz V-lecia działalności. W ramach porozumienia wymieniamy się doświadczeniami, a przede wszystkim wspólnie organizujemy różne formy  integracji, rekreacji i wypoczynku. Do stałych należą spotkania noworoczne w Andrychowie i ogniska w Ośrodku ZK w Gorzeniu.

     Obecnie wadowickie Koło zrzesza ponad 180 członków z grupy około 400 emerytów i rencistów zamieszkujących w powiecie wadowickim.  W naszych biurach w Wadowicach  i Andrychowie przyjmujemy kilkaset interesantów rocznie, opiniujemy i przekazujemy do rozpatrzenia komisji socjalnej ponad 300 wniosków rocznie, organizujemy wycieczki, wczasy,  spotkania integracyjne oraz zabawy taneczne. Od 8 lat, wspólnie z Regionem IPA w Wadowicach, pod patronatem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia organizujemy tzw. „Wadowickie Spotkania Wędkarskie”, w których biorą udział drużyny z województw małopolskiego, śląskiego, a nawet ze Słowacji. Bierzemy udział, z dobrymi wynikami,  w zawodach strzeleckich organizowanych przez IPA pod patronatem  Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. Tradycją stało się już uczestnictwo w corocznych  obchodach  Święta Policji  i udział w zabawach, które integrują środowiska  emerytów i czynnych zawodowo policjantów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że realizacja naszych celów jest możliwa tylko we współdziałaniu z  Policją i  teraz z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować wszystkim Małopolskim Komendantom Wojewódzkim, a szczególnie gen. Andrzejowi Woźniakowi i  Powiatowym,  począwszy od Jana Kajdasa, Marii Łopusińskiej, Waldemara Krężla, jak również ich Zastępcom i Komendantom Komisariatów w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Myślę, że dobrze ułoży się nam współpraca  z Panem Komendantem Piotrem Dziekanowskim i będziemy o to konsekwentnie zabiegać.

     Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Krakowie,  na czele z jego Prezesem Janem Kaczmarczykiem. W tym miejscu chciałem podziękować Zarządowi Głównemu i Zarządowi Wojewódzkiemu za pomoc w organizacji dzisiejszego spotkania, które staje się jednym ze zwiastunów przyszłorocznych obchodów 25 rocznicy powołania naszego ruchu.

     Widzimy potrzebę uaktywnienia współpracy z samorządami powiatu wadowickiego, a także z innymi organizacjami pozarządowymi, które zajmują się między innymi sprawami emerytów i rencistów. W tym miejscu chciałem podkreślić, że wielu naszych członków pełni bądź pełniło funkcję radnych na różnych szczeblach samorządów i wielu kandyduje  w zbliżających się wyborach. Praca społeczna wymaga dużo zdrowia, hartu ducha i samozaparcia i nie zawsze  spotyka się z pełnym zrozumieniem. Dziękujemy tym wszystkim którzy przyczynili się do rozwoju policyjnego ruchu emeryckiego w powiecie wadowickim, a nasz Jubileusz przypadający w 95 rocznicę powołania Policji stanie się okazją do wspomnień i refleksji, a przede wszystkim da nam siłę do dalszego działania. Na zakończenie pragnę przytoczyć myśl prof. Tadeusza Kotarbińskiego „przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”…”[1]

     W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń i dyplomów. Na wniosek Zarządu Koła w Wadowicach, Zarząd Główny SEiRP Uchwałą Nr 14/2014   z dnia 9 października 2014 roku wyróżnił odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju wadowickiego Koła, i którą zostali udekorowani: Maria Łopusińska – b. Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, insp. Waldemar Krężel – b. Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, mł. insp. Bogusław Wajdzik – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, oraz członkowie Koła: Adam Bryndza, Andrzej Gielas, Henryk Knawa, Jan Kozimala, Ludomir Małolepszy, Stanisław Plac, Marian Wójcik i Adam Żydek.

     Odznaką „Za zasługi dla SEiRP” z Dyplomem wyróżnieni zostali: Jacek Jończyk – Starosta Wadowicki, Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa, mł. bryg. Paweł Kwarciak – Komendant PSP w Wadowicach, mjr Marek Wrona – Dyrektor ZK w Wadowicach, mł.insp. Jerzy Paś – Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie, mł. insp. Marek Błachut – Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jan Wawro – Przewodniczący IPA Region Wadowice, Jerzy Lachendro – Przewodniczący Koła KZEiR SW w Wadowicach, Kazimierz Gurdek – Prezes ZEiRP RP w Wadowicach, Jan Smolec – Prezes Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie, oraz członkowie Koła: Maria Garzeł, Jerzy Byrski, Leszek Wojtanek, Antoni Wojtanek, Kazimierz Byrski, Jan Fatyga, Bronisław Gurdek, Zdzisław Kalamus, Zbigniew Kutkiewicz, Stanisław Pochała.

     „Dyplomem Uznania” Zarządu Głównego SEiRP uhonorowani zostali: Tadeusz Niesyczyński, Stefan Kadela, Stanisław Wajdzik i Jerzy Wyrwiak.

     Jednocześnie wszystkim uhonorowanym wręczono pamiątkowy „Medal 15-lecia”. Otrzymali go także zaproszeni Goście, a wręczył je Janusz Janik wraz z Jerzym Byrskim.

     Decyzją Zarządu Koła „Medal 15-lecia” otrzymali także: Zdzisław Czarnecki – Prezes ZG SEiRP, Zdzisław Pietryka – I Wiceprezes ZG SEiRP, Zdzisław Bartula – Skarbnik ZG SEiRP, Jan Kaczmarczyk – Prezes ZW SEiRP w Krakowie, mł. insp. Piotr Dziekanowski – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, Józefa Łozińska – ZW SEiRP Kraków, Janusz Dziedzic, Wiesław Lipkowski i Piotr Styczyński – Wiceprezesi ZW SEiRP w Krakowie, Kazimierz Kałwa – Prezes I Kadencji Koła w Wadowicach, Stanisław Ryszawy – Prezes II Kadencji Koła w Wadowicach, Franciszek Fryc – Sympatyk Koła – Właściciel Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowego Drog Bud, Jerzy  Banaś, Józef Bębenek, Sławomir Byrski, Zenon Ciepiela, Władysław Chwałek,  Stanisław Dwornik, Konrad Faber, Karol Filipek, Anna Grochal, Andrzej Grzela, Janusz Janik, Adam Kukla, Franciszek Kwaśniewski, Jan Michna, Krystyna Noga, Alicja Osińska, Bolesław Prus, Marian Ramenda, Mieczysław Rutkowski, Stanisław Sękiewicz, Jan Smolec, Stanisław Socała, Grzegorz Skrzypiec, Janina Stańczyk, Władysław Studnicki, Edward Sury, Jan Szcząber, Maria Szcząber, Edmund Wieczorek, Andrzej Woźniak, Władysław Wysogląd, Józef Żurek oraz Dyrektorka  Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

     W następnej kolejności głos zabrali: Jacek Jończyk – Starosta Wadowicki odczytał list gratulacyjny, Zdzisław Pietryka – I Wiceprezes ZG, który po kilku ciepłych słowach od siebie odczytał list gratulacyjny od Prezesa ZG SEiRP Zdzisława Czarneckiego, Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa złożył Jubilatom okolicznościowe życzenia, st. kpt. Antoni Hutniczak –  D-ca JRG w Andrychowie   odczytał list gratulacyjny od Komendanta PSP w Wadowicach, Jan Wawro – Przewodniczący IPA Region Wadowice wręczył okolicznościową statuetkę wraz z życzeniami, Jan Kaczmarczyk – Prezes ZW SEiRP w Krakowie złożył okolicznościowe życzenia oraz wręczył nagrodę pieniężną za zdobycie ogólnopolskiego wyróżnienia w konkursie pt. „Najaktywniejsze Koło w Kraju”, którego organizatorem był ZG SEiRP, a współorganizatorem ZW SEiRP w Krakowie, mł. insp. Piotr Dziekanowski – Komendant Powiatowy Policji  wręczył okolicznościową statuetkę wraz z życzeniami, Andrzej Woźniak ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP złożył życzenia, a Jan Smolec – Prezes Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie złożył życzenia oraz wręczył Januszowi Janikowi „Wyróżnienie Czerwonej Róży”.

     Na zakończenie części oficjalnej, w półgodzinnym programie artystycznym, wystąpił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „ Andrychów”, a po jego zakończeniu Janusz Janik wręczył jednej z członkiń Zespołu  „Medal 15-lecia” dla „szefowej” Zespołu.

     Po części oficjalnej i artystycznej podany został uroczysty obiad, a w części wieczornej obchodów Jubileuszu odbyła się zabawa taneczna, najwytrzymalsi wytrwali do późnych godzin nocnych.

 

                                                                                                                                                                Piotr Styczyński

                                                                                                                                                                  Janusz Janik

 

 

 

 

[1] Fragment wystąpienia Prezesa Janusza Janika

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET