Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Aktualności    /     2022.12.08 IX Wojewódzkie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2022.12.08 IX Wojewódzkie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie.

W dniu 8 grudnia 2022 roku odbyło się IX Wojewódzkie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych w Krakowie. Honorowymi Gośćmi byli, m.in.: Antoni Duda – Prezes Zarządu Głównego SEiRP, Stanisław Smoleń – Przewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji oraz płk Zygmunt Siudak reprezentujący Porozumienie Służb Mundurowych woj. małopolskiego.

Otwarcia Zebrania oraz powitania przybyłych i zaproszonych Gości dokonał Prezes Jan Kaczmarczyk, przedstawił Porządek oraz Regulamin Zebrania, które przyjęto jednogłośnie.

W wybranym Prezydium Zebrania zasiedli: Przewodniczący - Jan  Fabiański, Wiceprzewodniczący - Bogdan Tabiś oraz Sekretarz - Dorota Klimaszewska.

Kolejnym punktem programu był wybór Komisji Zebrania:

  • Komisji Mandatowej w składzie: Leszek Błaszczyk, Artur Romanek i Zbigniew Turcza.
  • Komisji Skrutacyjnej w składzie: Małgorzata Gilewska, Józef Sarlej i Jerzy Wróbel.
  • Komisji Wyborczej w składzie: Jerzy Pająk, Marian Ramenda i Łucja Wojewodzic.
  • Komisji Wniosków i Uchwał w składzie: Marek Hebda, Tadeusz Huryn i Marek Sadlisz

Komisja Mandatowa po sprawdzeniu listy obecności na Zebraniu stwierdziła, że na ogólną liczbę 124 Delegatów SEiRP z Małopolski uprawnionych do głosowania przybyło 96 osób, co stanowiło 77% ogółu, a ustalona liczba Delegatów spełniła wymogi statutowe (kworum) wymagane do uznania Zebraniu za prawomocne i zdolne do podejmowania decyzji i uchwał.

Prezes ZOW SEiRP w Krakowie Jan Kaczmarczyk przedstawił Sprawozdanie z 4-letniej Kadencji za okres od 15.05.2018 r. do 08.12.2022 r. – w głosowaniu Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

Wojewódzka Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującym władzom ZOW  SEiRP w Krakowie VIII Kadencji.

W następnej kolejności, w jawnym głosowaniu, dokonano wyboru Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, ponownie wybrano Jana Kaczmarczyka. Podjęto uchwałę w sprawie składu ilościowego Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie – 11 osób, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – 7 osób oraz Delegatów na Krajowe Zebranie SEiRP – 10 osób + 1 osoba rezerwowa.

Do Prezydium ZOW SEiRP w Krakowie w jawnym głosowaniu zostali wybrani: Fabiański Jan, Janik Janusz (Wiceprezes), Kwak Edward, Majda Henryk, Ochmańska Halina (Sekretarz), Sadlisz Marek, Styczyński Piotr (Wiceprezes), Szeląg Stanisław (Skarbnik), Tabiś Bogdan (Wiceprezes) oraz Wojtas Tadeusz

Delegatami na Krajowe Zebranie SEiRP zostali: Fabiański Jan, Janik Janusz, Kaczmarczyk Jan, Kwak Edward, Majda Henryk, Romanek Artur, Sadlisz Marek, Styczyński Piotr, Tabiś Bogdan, Wojtas Tadeusz oraz rezerwowy Jan Puda

Honorowymi Członkami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie zostali: Janusz Dziedzic, Wiesław Lipkowski oraz Zdzisław Kowalski.

Medalami Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego uhonorowani zostali: Antoni Duda, Jan Kaczmarczyk, Marek Sadlisz oraz Bogdan Tabiś.

Prezes Antoni Duda zabierając głos pogratulował wyboru nowym władzom ZOW SEiRP w Krakowie oraz podziękował za dotychczasową pracę. Tym akcentem Zebranie zakończono.

 

                                                                                                                                                                        Tekst i foto:

                                                                                                                                       Piotr Styczyński - Wiceprezes ZOW SEiRP w Krakowie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET