Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2017.01.20 Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów z Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2017.01.20 Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów z Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego

Andrychowskie, uroczyste, spotkania noworoczne emerytów i rencistów policyjnych zapoczątkowane zostały w 1999 r. kiedy to powstało wadowickie Koło SEiRP, a od ośmiu lat odbywają się wspólnie z kolegami emerytami ze Straży Pożarnej i Służby Więziennej  w ramach zawartego przed ośmioma  laty Porozumienia Emeryckich Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego.

Podobnie, jak w ubiegłym roku gościny na spotkanie, które odbyło się dniu 20 stycznia 2017 r. udzieliło nam Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marwex sp. z o.o., a gospodarzami, jak zawsze, byli Prezesi Kół z Porozumienia wadowickiego:

 • Janusz Janik ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Jerzy Lachendro z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
 • Kazimierz Gurdek ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście, m.in.:                                                                             

 • ppłk. Marek Wrona – Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach,
 • nadkom. Marcin Wiśniowski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach,
 • mł. bryg. Jacek Kolber – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP Wadowice,
 • mł. insp. Piotr Dziekanowski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej,
 • Jan Fabiański – Wiceprezes Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie,
 • Janusz Dziedzic i Piotr Styczyński – Wiceprezesi ZW SEiRP w Krakowie,
 • Krzysztof Szuster – Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • podinsp. Tomasz Dudek – Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie,
 • Jan Smolec – Prezes Stowarzyszenia ”Witalność” w Andrychowie.

W krótkim wystąpieniu, prezes Janusz Janik, podsumował wspólne działania w ramach Porozumienia. Podziękował wszystkim tym, którzy wspierają poszczególne organizacje i pomagają im w działalności. W pierwszej kolejności Komendantom Powiatowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wadowicach, licząc na dalszą dobrą współpracę.  Podziękowania złożył również władzom samorządowym z terenu powiatu, a także Zarządom Wojewódzkim tych organizacji.

Szczególnie serdecznie podziękował byłemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach mł. insp. Piotrowi Dziekanowskiemu za dwuletnią owocną współpracę wręczając mu okolicznościową statuetkę.

Mł. insp.Piotr Dziekanowski, Kazimierz Gurdek, Jerzy Lachendro i Jerzy Byrski z rąk Jana Fabiańskiego i Piotra Styczyńskiego otrzymali Dyplomy okolicznościowe wraz z Medalami XV-lecia powstania Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych którzy w minionym roku odeszli „na wieczną wartę” – Cześć ich pamięci!

Wszystkim uczestnikom uroczystości i ich rodzinom życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha, a także sukcesów w pracy i życiu osobistym złożyli Janusz Janik  i  Janusz Dziedzic.

                                                                                

                                                                                                                                                                                               Prezes Zarządu Koła SEiRP w Wadowicach

                                                                                                                                                                          Janusz Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET