Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2018.09.16 Zawody strzeleckie IPA w Gorlicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.09.16 Zawody strzeleckie IPA w Gorlicach

W dniu 15 września 2018 roku, na strzelnicy sportowej LOK przy ul. Brzozowej 1 w Gorlicach, Region IPA Gorlice wraz z Zarządem Powiatowym LOK w Gorlicach zorganizował coroczne zawody strzeleckie.

W rozpoczęciu zawodów wziął udział Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz uczestniczyła gościnnie również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach nadkom. Dorota Tokarz.

Zawody rozpoczęły się krótkim powitaniem uczestników i zaproszonych gości, a dalej przedstawieniem regulaminu zawodów oraz zasad bezpieczeństwa. 

W trakcie zawodów odbyły się dwie konkurencje strzeleckie: strzelanie z karabinka sportowego (kbks) kal. 5,6 mm do tarczy TS 1 z odległości 50 m z pozycji strzeleckiej leżącej oraz strzelanie z pistoletu sportowego 5,6 mm do tarczy TS 4 z odległości 25 metrów z pozycji strzeleckiej stojącej.

W zawodach uczestniczyło 18 drużyn cztero- i trzyosobowych oraz zawodnicy indywidualni, łącznie 66 osób. W skład drużyn wchodzili funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Staży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej  oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Gorlice, LOK-u GLIMAR Gorlice, Klubu Żołnierzy Rezerwy przy LOK Gorlice, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Gorlic, członkowie i sympatycy  Regionów IPA: z Nowego Sącza, Nowego Targu, Zakopanego,Wadowic, Rzeszowa i Gorlic oraz koledzy ze Słowacji - policjanci z Preszowa.

Nagrodami za zajęcie I-III miejsca były okolicznościowe puchary, ponadto za miejsca I-VI dyplomy i gadżety. Zawody rozegrano w trzech kategoriach: drużynowej, indywidualnej kobiet i indywidualnej mężczyzn.

Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej zajęła drużyna Regionu IPA Gorlice uzyskując 521 punktów, drugie miejsce drużyna Regionu IPA Nowy Sącz uzyskując 511 punktów, trzecie miejsce drużyna Regionu IPA Nowy Targ uzyskując 492 punkty.

W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Magdalena Chochorowska z drużyny Regionu IPA Nowy Sącz, drugie miejsce Joanna Tomasik z drużyny Regionu IPA Nowy Sącz, trzecie miejsce Andżelika Niwelti z drużyny Zakładu Karnego Jasło.

W  kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajął Jan Ślusarz z drużyny Regionu IPA Gorlice, drugie miejsce Sławomir Habel z drużyny Urzędu Miasta Gorlice, trzecie miejsce Wiesław Ćwiklik z drużyny Regionu IPA Gorlice.

Najlepszym zawodnikiem członkiem IPA w tych zawodach został Jan Ślusarz z drużyny Regionu IPA Gorlice, który jako nagrodę otrzymał okolicznościowy puchar.

Tegoroczne zawody odbywały się w ramach turnieju drużyn Regionów IPA Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej o puchar Prezesa MGW. Wcześniej odbyły się już turniej w  Nowym Targu. Impreza miała na celu popularyzację strzelectwa sportowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród funkcjonariuszy służb mundurowych oraz wśród lokalnej społeczności, celem imprezy było również rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej z innymi sekcjami narodowymi oraz pomiędzy strukturami w kraju.

Po emocjonujących zawodach odbyło się spotkanie przy grillu. W trakcie zawodów również dzieci członków IPA miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich w strzelaniu z broni pneumatycznej.

 

Sporządzili:

Tekst: Aleksander Szymański

Foto:  Mirosław Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET