Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2016.01.22 Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów z Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2016.01.22 Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów z Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego

Andrychowskie, uroczyste spotkania noworoczne emerytów i rencistów policyjnych zapoczątkowane zostały w 1999 r. kiedy to powstało wadowickie Koło, a od siedmiu lat spotkania odbywają się wspólnie z kolegami emerytami ze Straży Pożarnej i Służby Więziennej  w ramach zawartego przed siedmioma  laty Porozumienia Emeryckich Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego.

Tym razem gościny na spotkani, które odbyło się dniu 22 stycznia 2016 r. udzieliło nam Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marwex sp. z o.o.,  a gospodarzami, jak zawsze byli Prezesi Kół z Porozumienia wadowickiego:

 • Jerzy Lachendro z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej;
 • Kazimierz Gurdek ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP;
 • Janusz Janik ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W uroczystości udział wzięli  zaproszeni goście:

 • Tomasz Żak                          - Burmistrz Andrychowa
 • Jacek Jończyk                      - Radny Rady Powiatu Wadowice
 • Jan Kaczmarczyk                 - Prezes ZW SEiRP w Krakowie
 • Piotr Styczyński                    - Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie
 • Stanisław Kliś                       - Przewodniczący WKR SEiRP w Krakowie
 • ppłk.Marek Wrona                - Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach
 • mjr Jakub Pindel                   - Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach
 • bryg. Paweł Kwarciak           - Komendant PSP w Wadowicach
 • nadkom. Marcin Wiśniowski - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach
 • podinsp. Krzysztof Szuster   - Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzyd.
 • podinsp. Tomasz Dudek       - Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie
 • mł. insp. Bogusław Wajdzik  - były już Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach
 • Jan Smolec                           - Prezes Stowarzyszenia ”Witalność” w Andrychowie
W krótkim wystąpieniu Prezes Janusz Janik podsumował wspólne działania w ramach Porozumienia, a także przypomniał, że w minionym roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych obchodziło Jubileusz 25-lecia powstania. Ćwierćwiecze zostało wnikliwie podsumowane  i wypracowano wnioski do dalszego działania, a Zarząd Wojewódzki SEiRP w Krakowie stał się posiadaczem Sztandaru, którego przekazanie z rąk  Komendanta Wojewódzkiego Policji nastąpiło w lipcu 2015 roku, podczas obchodów  Święta  Policji. Podkreślić należy że fundatorami tego przedsięwzięcia w dużej części byli wszyscy członkowie małopolskiego SEiRP.
 
Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych którzy w minionym roku odeszli „na wieczną wartę” – Cześć ich pamięci!
 
Prezes serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy wspierają nasze organizacje i  pomagają nam w działalności. W pierwszej kolejności Komendantom Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wadowicach, licząc na dalszą dobrą współpracę.  Podziękowania złożył również władzom samorządowym z terenu powiatu, a także zarządom wojewódzkim naszych organizacji.
 
Wszystkim uczestnikom uroczystości i ich rodzinom życzenia spełnienia nadziei, dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i poczucia satysfakcji oraz sukcesów, a także udanych przedsięwzięć złożyli Janusz Janik  i  Jan Kaczmarczyk.
 
                                                                                            Prezes Zarządu Koła SEiRP w Wadowicach Janusz Janik
                                                                                                                                   Foto: Piotr Styczyński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET