Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     2016.11.25 Jubileusz XV-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2016.11.25 Jubileusz XV-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie

W dniu 25 listopada 2016 roku, w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie, odbyła się uroczystość Jubileuszu XV-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego (ZiSSMWM) w Krakowie

Słowo wstępne wygłosił mł. insp. Jan Fabiański – Wiceprezes Porozumienia, który poinformował zebranych o przyczynie przesunięcia uroczystości z 2015 na 2016 rok, tj. poważnej chorobie Prezesa Porozumienia płk pil.  Czesława Kurczyny i poprosił o jego przywitanie.

Tuż po tym minutą ciszy uczczono zmarłych Prezesów Porozumienia i Prezesów ZiSSMWM, min. płk Włodzimierza Wielogurskiego, gen. bryg. Mieczysława Karusa, gen. bryg. Jerzego Wójcika oraz płk Edwarda Potockiego.

W następnej kolejności mł. insp. Jan Fabiański powitał imiennie przybyłych gości, a potem w imieniu Prezesa Porozumienia płk pil. Czesława Kurczyny wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie medali „Za Zasługi Dla Porozumienia” nadane przez Zarząd Porozumienia ZiSSM WM  Uchwałą nr 1/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku, którymi zostali wyróżnieni: gen. dyw. Cezary Podlasiński, insp. Zdzisław Czarnecki, Jadwiga Włodarczyk, płk Stanisław Wojdyła, płk Stanisław Niedźwiecki, inż. Stanisław Sierant, płk Janusz Marcinkowski, płk Bogusław Kawończyk, dr n. m Krzysztof Czarnobilski, mgr inż.  Mieczysław Ciało-Ciałowicz, dr n. m Krzysztof Traczyński. Wręczenia medali dokonali płk pil. Czesław Kurczyna oraz mł. insp. Jan Fabiański.

W następnej kolejności głos zabrał Prezydent FSM  RP płk Zdzisław Czarnecki, który omówił projekt ustawy zmieniającej wysokość emerytur i rent inwalidzkich oraz rodzinnych dla ponad 36 tys. funkcjonariuszy, którzy służyli w organach państwa do lipca 1990 roku, nazwanych przez obecnego MSW Błaszczaka „Organami Bezpieczeństwa – totalitarnego państwa”. Mówca w swej wypowiedzi przytoczył szereg opinii i wykładni prawa wysokiej klasy prawników, którzy jednoznacznie określają, jako niekonstytucyjne ponowne karanie już ukaranych funkcjonariuszy, oraz dorzucenie funkcjonariuszy, którzy choćby jeden dzień, nawet nieświadomie służyli na rzecz tych „organów totalitarnego państwa”. W dalszej części swojej wypowiedzi skupił uwagę uczestników na odbytej Konferencji w dniu 26 września 2016r. w Warszawie, a  zorganizowanej przez FSM RP, pt: „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”. Skupił się na uczestnikach, tj: b. ministrach spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, obrony oraz udziału czynnika społecznego: profesorów uczelni cywilnych oraz organizacji pozarządowych w tym przewodniczącej Rady Seniorów RP. Każdy z występujących mówców ( jak mówił Prezydent FSM RP) między innymi  podkreślał „… troskę o dalszy byt państwa demokratycznego. Są bardzo widoczne  totalitarne działania rządzących, począwszy od łamania konstytucji do nieliczenia się z głosem obywateli...”

Kolejnym, miłym, punktem uroczystości było wręczenie „Medali XV-lecia Porozumienia” Założycielom Porozumienia, a otrzymali je: płk Zdzisław Kica, płk pil. Stanisław Niedźwiecki i płk Stanisław Balawender. Wręczyli je: Prezes Porozumienia płk pil. Czesław Kurczyna i Prezydent FSM RP insp. Zdzisław Czarnecki. Otrzymał go także płk Andrzej Czopek, lecz ze względu na chorobę nie mógł wziąć udziału w Jubileuszu.

Następnie Założyciele wręczyli takie same Medale Prezydentowi FSM RP  – insp. Zdzisławowi Czarneckiemu, Prezesowi Porozumienia  –  płk pil. Czesławowi Kurczynie, Sekretarz Generalny LOK płk –  Józefowi Jagosowi (odebrał płk Marek Stasiak), Wiceprezesowi Porozumienia  –  mł. insp. Janowi Fabiańskiemu, oraz Sekretarzowi Porozumienia  –  podinsp. Piotrowi Styczyńskiemu.

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego Medal odebrał jego przedstawiciel – Piotr Salak z Biura Bezpieczeństwa M. Krakowa, który odczytał i przekazał na ręce Prezesa Porozumienia List okolicznościowy od Prezydenta Miasta Krakowa.

W dalszej kolejności „Medale XV-lecia Porozumienia” otrzymali Prezesi Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych wchodzących w skład Porozumienia, tj.:nadkom. Jan Kaczmarczyk – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Stefan Nawrot, płk Stanisław Wojdyła – Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, płk Zdzisław Ostróżka – 33 Koło Misji Pokojowych ONZ w Krakowie, sierż. Michał Płatosz – Związek Weteranów i Rezerwistów WP, kpt. Janusz Styczeń – Koło Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, płk Janusz Marcinkowski – Stowarzyszenie Chemików Wojskowych, Stanisław Dudzicki – Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, inż. Stanisław Sierant – Klub Weteranów WP „WIARUS”, Leszek Mańkowski. Wręczenia dokonali Prezes Porozumienia płk pil. Czesław Kurczyna i Prezydent FSM RP insp. Zdzisław Czarnecki.

Jako kolejni Medale otrzymali „Przyjaciele Porozumienia”, m.in.: płk  Pustułka w zastępstwie ppłk Stanisława Kaplińskiego, płk Marek Stasiak w zastępstwie płk Józefa Jagosa, dr Brunon Lalik, dr Krzysztof Czarnobilski, dr Krzysztof Traczyński, dr Mieczysław Ciało-Ciałowicz, mjr Andrzej Głownia w zastępstwie płk pil. Krzysztofa Szymańca, płk Bogusław Kawończyk, bryg. Andrzej Nowak. Wręczenia dokonali płk pil. Czesław Kurczyna i insp. Zdzisław Czarnecki.

W podziękowaniu za pomoc w przeprowadzeniu oficjalnej części Jubileuszu płk pil. Czesław Kurczyna i płk Jerzy Krygiel – Dyrektor Klas Mundurowych ZSO W Dobczycach wręczyli nagrody książkowe uczennicom ZSO Klasy Mundurowej w Dobczycach: Magdalenie Chromy i Magdalenie Hołuj.

Zwieńczeniem tej części uroczystości było wręczenie listu gratulacyjnego Prezesowi Porozumienia płk pil. Czesławowi Kurczynie przez asp. Janusza Janika Prezesa Koła SEiRP w Wadowicach, który jednocześnie jest członkiem, sygnatariuszem Porozumienia Służb Mundurowych powiatu wadowickiego.

Kończąc uroczystą część Jubileuszu mł. insp. Jan Fabiański złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym Medalem „ Za Zasługi dla Porozumienia”  i „Medalami XV-lecia Porozumienia”,  dziękując jednocześnie za tak liczne przybycie wspaniałym Gościom, … „którym słowo Przyjaźń, Druh i Porozumienie nie jest obce, lecz jest wyznacznikiem wzajemnego szacunku. To także poszanowanie dorobku wszystkich, Tych, którzy przyczyniali się i dalej przyczyniają do rozwoju Porozumienia i porozumień między ludzkich… „.

Na zakończenie, wszyscy obecni zrobili sobie zdjęcie pamiątkowe, a następnie przeszli do sali bankietowej na skromny poczęstunek. Rozmowy, wspomnienia oraz zawieranie nowych znajomości trwały do późnych godzin wieczornych.

                                                                                                                                                                            Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET