Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     KRAKÓW-KROWODRZA    /     Jan Trepka – Honorowy Senior Koła Kraków-Krowodrza    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Jan Trepka – Honorowy Senior Koła Kraków-Krowodrza


Jan Trepka – Honorowy Senior Koła Kraków-Krowodrza


    Jan Trepka urodził się 17 maja 1924r. w Sławkowie k/Dąbrowy Górniczej, w rodzinie kolejarskiej. Mając 15 lat, aby uchronić się przed wywiezieniem na przymusowe roboty do III Rzeszy, zgłosił się do pracy w miejscowej fabryce drutu i gwoździ, gdzie pracował, jako tokarz w warsztacie mechanicznym. W styczniu 1945 roku, zaraz po wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji, wstąpił do Milicji Obywatelskiej, był współorganizatorem i współzałożycielem miejscowego posterunku MO. Podnosząc systematycznie swoje kwalifikacje zawodowe po-przez ukończenie w systemie eksternistycznym szkoły średniej i uzyskanie świadectwa ma-turalnego oraz szkolenie w Centrum Wyszkolenia MO w Słupsku, przeszedł kolejno szczeble służbowe od milicjanta, poprzez referenta, st. referenta sekcji, st. referenta wydziału, komen-danta aresztu śledczego, terenowego inspektora wydziału służby zewnętrznej do oficera dy-żurnego w Komendzie Wojewódzkiej MO w Krakowie. Pod koniec 1968 roku, w stopniu kapitana, odszedł na emeryturę. Pracę zawodową z powodzeniem łączył ze swoimi zaintere-sowaniami i pasjami, do których należały, m. in.: gra w szkolnej orkiestrze dętej, mecze piłki nożnej w Słupsku, a później, praca społeczna w Polskim Związku Łowieckim w Kole „Anty-lopa" w Chechle oraz Kole Łowieckim „Żubr" w Krakowie. Za nienaganny przebieg służby i pracę społeczną wielokrotnie był nagradzany i odznaczany, m. in.: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także medalami, odznakami, dyplomami resortowymi i regionalnymi. Od 17 lat jest czynnym i bardzo aktywnym członkiem Koła SEiRP Kraków-Krowodrza, gdzie z własnego wyboru wzorowo pełni funkcję skarbnika w Zarządzie Koła. W 85 rocznicę swoich urodzin został uhonorowany Odznaką z Dyplomem "Za Zasługi dla SEiRP", nadaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz honorowym tytułem „Honorowy Senior Koła SEiRP Kraków-Krowodrza”.

                                                                                                                                                                                                                                                        Piotr Styczyński
                                                                                                                                                                                                                                                       Helena Kosowska

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET