Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2018.07.20 Dzień Seniora Policyjnego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.07.20 Dzień Seniora Policyjnego
„Stowarzyszenie jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej,
zrzeszających członków niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych jak  i światopoglądowych,
którzy za  najwyższe dobro uważają Ojczyznę, Naród i Państwo służące temu narodowi”.

                                                                                                                                                          

Przytoczeniem § 2 Statutu gospodarz spotkania Prezes Janusz Janik otworzył uroczystą Wieczornicę z okazji obchodów Dnia Seniora Policyjnego 2018 w wadowickim Kole SEiRP. Przypomniał uchwałę ZG  z 2012 i 2016 r., która  wprowadziła ten szczególny dzień i jednocześnie stała się bodźcem  do zorganizowania przez Zarząd Koła SEiRP  w Wadowicach  w dniu 20 lipca 2018 r. integracyjnego  spotkania z tej okazji. Przygotowanie powierzono restauracji "Graniczna", a z uwagi na możliwości lokalowe zaproszenia skierowano przede wszystkim do najstarszych członków Koła (powyżej 70 lat), natomiast honorowe miejsce wyznaczono dla J. Kozimali l.93, T.Wiktora l.91, L.Pardygała l.88. S .Wajdzika l.88, A.Wojtanka l.88,W.Tokonia l.84, T. Płotka l.83, J. Bębenka l.82, S. Kolasy l.82, W. Kutermaka l.82, W.Wiensko l.82, Cz.Smagło l.81, E.Wieczorka l.81 i E.Gracy l.80. Ponadto oprócz przedstawicieli Zarządu Koła w wieczornicy udział wzięli zaproszeni goście w osobach przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i Komisariatu w Kalwarii Zebrzydowskiej, Prezesa ZW SEiRP w Krakowie Jana Kaczmarczyka, Wiceprezesów Piotra Styczyńskiego - opiekuna koła, a jednocześnie Sekretarza ZG SEiRP i Janusza Dziedzica, Prezesów wadowickich Kół  ZEiRP RP  i KZEiR SW, Jana Smolca Prezesa Stowarzyszenia Osób Starszych „Witalność” w Andrychowie, Jarosława Bartosza z Prezydium Regionu IPA w Wadowicach,  a także przedstawicieli Kół SEiRP z powiatów ościennych tj. Chrzanowa, Oświęcimia, Myślenic i Suchej Beskidzkiej. Łącznie przybyło ponad 60 osób. W ramach Dnia Seniora Policyjnego, z uwagi na stan zdrowia, odwiedzono w domach 5 członków i wręczono im upominki w postaci zestawów witamin i czekolad. Zamiast kwiatka każdy z uczestników otrzymał czekoladę oraz do przypięcia okolicznościowy emblemat i okolicznościowy list z życzeniami.

Chwilą ciszy uczczono tych, którzy odeszli na „wieczną wartę”.                                                                                     

W trakcie 3 godzinnego spotkania przypomniano historię  Stowarzyszenia  w Polsce oraz Koła w Wadowicach. Wspomnienia przywołane przez tych najstarszych dotyczyły różnych spraw, od związanych ze służbą po okres utworzenia i rozwoju Koła, a także bieżące oczekiwania. W podobnym tonie wypowiadali się koledzy z zaproszonych Kół SEiRP i innych Stowarzyszeń służb mundurowych działających w ramach powołanego w 2009 r. Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego. Pojawił się również bardzo negatywnie oceniany temat restrykcyjnej ustawy z grudnia 2016 r. ”o zaopatrzeniu emerytalnym…”.

Na zakończenie, Prezesi Janusz Janik i Jan Kaczmarczyk, oprócz życzeń dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym podziękowali wszystkim za wieloletnie współdziałanie i pełną poświęcenia pracę społeczną na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych powiatu wadowickiego oraz udział w rozwoju Stowarzyszenia.

 

                                                                                                                                                                                                Prezes Koła SEiRP w Wadowicach

                                                                                                                                                                                                                   Janusz Janik   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET