Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     CHRZANÓW    /     2023.09.22 Jubileusz XXX-lecia powstania Koła SEiRP w Chrzanowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2023.09.22 Jubileusz XXX-lecia powstania Koła SEiRP w Chrzanowie

 

 

W dniu 22 września 2023 roku o godz. 16.00 w restauracji „Podzamcze” w Wygiełzowie, gm. Babice, odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu XXX-lecia powstania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Chrzanowie, pod honorowym patronatem Starosty chrzanowskiego Andrzeja Urygi.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Koła SEiRP w Chrzanowie Marian Surowiec, który przywitał przybyłych na spotkanie zaproszonych Gości, w osobach:

 • Andrzeja Urygę - Starostę Chrzanowskiego,
 • insp. Urszulę Martyniuk - Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie,
 • Piotra Styczyńskiego - Sekretarza ZG SEiRP, Wiceprezesa ZOW SEiRP  w Krakowie,
 • Jana Kaczmarczyka - Prezesa ZOW SEiRP w Krakowie,
 • Janusza Janika - Wiceprezesa ZOW SEiRP w Krakowie,  Prezesa Koła SEiRP w Wadowicach,
 • Jerzego Byrskiego - Przewodniczącego WKR SEiRP w Krakowie, Wiceprezesa Koła SEiRP w Wadowicach,
 • nadinsp. w st. spocz. Mariusza Dąbka - b. Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Krakowie,
 • insp. w st. pocz. Tomasza Zająca - b. Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie,
 • nadkom. Renatę  Kadłuczkę - Komendanta Komisariatu Policji w Libiążu,
 • podkom. Mariusza Brzózkę - Z-cę  Komendanta Komisariatu Policji w Alwerni,
 • podinsp. Bogdana Niedbała - Wiceprzewodniczącego ZT NSZZ Policjantów   przy KPP w  Chrzanowie, 
 • Tomasza Opalonego - Przewodniczącego  Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  IPA, Region Chrzanów,
 •  oraz wszystkich przybyłych członków Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Chrzanowie i osoby im towarzyszące.

Prowadzący spotkanie poprosił zebranych o powstanie i wspólnie chwilą ciszy uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy nie doczekali tego Jubileuszu XXX-lecia, odchodząc na „wieczną wartę”.

Następnie Prezes Koła Marian Surowiec przedstawił zebranym program spotkania i poprosił Wiceprezesa Koła Wojciecha Wójcika o przedstawienie referatu na temat historii powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Polsce, w kontekście powstania i działalności Koła SEiRP w Chrzanowie.

Po zakończeniu  wystąpienia przystąpiono do wręczenia uczestnikom spotkania wyróżnień odznakami, medalami jubileuszowymi, nagrodami pieniężnymi i dyplomami.

 • Odznaką „ Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” wyróżnieni zostali: Lucyna Grondal-Sarnek, insp. Urszula Martyniuk,  Aleksander Perzyński, Tadeusz Oczkowski i Sylwester Likus. 
 • Odznaką „ Za zasługi dla SEiRP z dyplomem” wyróżnieni zostali:  Ryszard Opiała, Tomasz Opalony, Krzysztof Cholewa i Zygmunt Kondracki.

Jubileuszowym medalem okolicznościowym z okazji XXX-lecia powstania Koła SEiRP w Chrzanowie zostały wyróżnione wszystkie zaproszone osoby biorące udział w spotkaniu.

Senior chrzanowskiego Koła Jan Ryś został wyróżniony przez ZOW SEiRP w Krakowie nagrodą pieniężną oraz Dyplomem uznania z okazji Jubileuszu 90 urodzin.

Wiceprezes Koła Wojciech Wójcik został wyróżniony przez Zarząd Koła za całokształt pracy społecznej na rzecz środowiska emeryckiego służb mundurowych powiatu chrzanowskiego, również nagrodą pieniężną oraz Dyplomem uznania.

Ponadto Dyplomami uznania zostały wyróżnione  Panie: Maria Warzecha i Maria Surowiec za bezinteresowną i pełną poświęcenia pracę społeczną wspierającą działalność Koła. Jednocześnie wszyscy pozostali uczestnicy spotkania otrzymali również jubileuszowe pamiątkowe medale okolicznościowe z okazji XXX-lecia działalności Koła.

W dalszej kolejności zaproszeni goście w osobach: Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga, insp. Urszula Martyniuk, Prezes Jan Kaczmarczyk, Wiceprezes Janusz Janik, zabierając kolejno głos, złożyli gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu XXX-lecia Koła, życząc dalszych sukcesów w pracy społecznej i w życiu osobistym wszystkim członkom Koła oraz doczekania w dobrym zdrowiu następnych Jubileuszy, a ponadto przekazali na ręce Prezesa Mariana Surowca pamiątkowe upominki zawierające życzenia związane z Jubileuszem XXX Lecia Koła.

W następnej kolejności Prezes Koła Marian Surowiec z okazji Jubileuszu XXX-lecia wręczył symboliczne podziękowania osobom wspomagającym bieżącą działalność chrzanowskiego Stowarzyszenia przy realizacji zadań statutowych na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych powiatu chrzanowskiego oraz za objęcie honorowym patronatem i pomoc w zorganizowaniu uroczystości jubileuszowych Koła tj.

 • Andrzejowi Uryga  -  Staroście Powiatowemu,
 • insp. Urszuli Martyniuk – Komendantowi Powiatowemu Policji w Chrzanowie,
 • Piotrowi Styczyńskiemu – Sekretarzowi ZG SEiRP, Wiceprezesowi ZOW SEiRP w Krakowie,
 • Janowi Kaczmarczykowi – Prezesowi ZOW SEiRP w Krakowie,
 • Januszowi Janikowi – Wiceprezesowi ZOW SEiRP, opiekunowi Koła z ramienia ZOW SEiRP w Krakowie,
 • nadinsp. w st. spocz. Mariuszowi Dąbek – b. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie.

Po tej ceremonii prowadzący spotkanie Prezes Koła Marian Surowiec podziękował wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w tym Jubileuszowym  spotkaniu, za przekazane życzenia i ciepłe słowa skierowane pod adresem Koła. Życzył wszystkim zebranym dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, doczekania następnych Jubileuszy oraz spotkań integracyjnych i na tym zakończył część oficjalną spotkania, zapraszając wszystkich na wspólny poczęstunek, życząc im smacznego. Sześciogodzinne spotkanie w którym brało udział ogółem 61 osób, przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

 

                                                                                                                                       Prezes Koła SEiRP w Chrzanowie

                                                                                                                                                   Marian Surowiec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET