Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2022.09.08 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole SEiRP w Gorlicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2022.09.08 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole SEiRP w Gorlicach

W dniu 8 września 2022 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gorlicach.

Zebranie przybyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach mł. insp. Dorota Tokarz, Jan Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie i Piotr Styczyński Sekretarz ZG SEiRP w Warszawie i Wiceprezes ZOW SEiRP w Krakowie, Stanisław Smoleń - Członek Prezydium ZOW SEiRP w Krakowie, Aleksander Szymański – Przewodniczący Małopolskiej Grupy IPA i Przewodniczący Regionu IPA Gorlice, były Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Gorlicach asp. szt. Krzysztof Brach oraz obecna Przewodnicząca ZT NSZZ Policjantów w Gorlicach  asp. Weronika  Podgórna.

Otwarcie Zebrania, powitanie gości i członków stowarzyszenia dokonał Prezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Zdzisław Kowalski, który przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania oraz wybrał protokolanta zebrania Włodzimierza Grygę i Komisję Mandatową, której przewodniczyła Łucja Wojewodzic.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie dyplomów uznania i odznak osobom szczególnie zasłużonym na rzecz środowiska emerytów przyznanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie.

Dyplom uznania „Za zasługi dla SEiRP”  otrzymał:

asp.szt. Krzysztof Brach były Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Gorlicach

 Odznakę „Za zasługi z dyplomem dla SEiRP”  otrzymali:

 1. Wiesław Maksym
 2. Izabela Koszyk
 3. Włodzimierz Gryga
 4. Marek Hul

 Odznaczenie „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” otrzymali:

 1. Aleksander Szymański (wręczono na Zebraniu IPA w dniu 09.02. 2022 r.)
 2. Leszek Chrapkiewicz
 3. Mirosław Janik
 4. Krystyna Domagała
 5. Andrzej Bugno
 6. Łucja Wojewodzic
 7. Józef Machowski
 8. Tadeusz Muzyka

Odznakę „Za zasługi z dyplomem dla SEiRP otrzymała Komendant Powiatowej Policji w Gorlicach mł.insp. Dorota Tokarz, którą uroczyście wręczyli przedstawiciele ZW SEiRP w Krakowie i Prezes Koła SEiRP w Gorlicach.

Za szczególne zasługi dla Koła SEiRP w Gorlicach uhonorowano członków Koła listami gratulacyjnymi z indywidualnymi dedykacjami tj.: Kazimierza Mruka, Stanisława Smolenia, Eugeniusza Dąbrowskiego, Jerzego Karwata oraz Zdzisława Halibożka.

Przygotowano także  16 listów okolicznościowych dla jubilatów, którzy ukończyli 60 i 60+ w odstępie co 5 lat i wręczono członkom, którzy obecni byli na sali.

Prezes Zdzisław Kowalski, który był współzałożycielem i przewodził Kołem od założenia tj. od 22.01.2003 r. podjął decyzję, że nie będzie kandydował  na następną kadencję. Podziękował wszystkim za zaufanie a członkom Zarządu za miłą i dobrą współpracę.

Zarząd Koła skierował na ręce Prezesa Zdzisława Kowalskiego wyrazy uznania za ogromny wkład włożony w funkcjonowanie naszej organizacji od początku jej istnienia, za bezgraniczne oddanie, życzliwość i pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji.

Janusz Alojzy jako wiceprezes Zarząd Koła w Gorlicach w uznaniu zasług Zdzisława Kowalskiego i ofiarną pracę dla dobra innych ludzi złożył serdeczne podziękowanie oraz obdarował upominkiem w postaci pamiątkowej pozłacanej srebrnej sztabki z pięknym obrazem Mony Lisy i dedykacją od Zarządu Koła.

Podziękowanie z identycznym upominkiem i dedykacją od Zarządu Koła otrzymał również ustępujący skarbnik Władysław Gorzkowicz, (sprawował funkcję skarbnika od 2010 r.),który także podjął decyzję o niekandydowaniu na kolejną kadencję.

W dowód uznania dla ustępującego Prezesa Zdzisława Kowalskiego nastąpiła fala podziękowań z upominkami od:

Komendanta Powiatowego Policji mł. Insp. Doroty Tokarz,  pań współpracujących z naszym kołem tj: Marty Liany i Anety Idzik, Przewodniczącego IPA Gorlice Aleksandra Szymańskiego, Przewodniczącej ZT NSZZ Policjantów w Gorlicach Weroniki Podgórnej oraz  Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie - Jana Kaczmarczyka  i Sekretarza ZG SEiRP w Warszawie i Wiceprezesa ZW SEiRP w Krakowie -  Piotra Styczyńskiego.

Nie obyło się bez wzruszeń i łez oraz bardzo gromkich braw na stojąco  w podziękowaniu za długoletnią służbę na emeryturze                

Na przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego wybrano kolegę Zdzisława Halibożka.

W  trakcie zebrania uczczono minutą ciszy pamięć członków naszego Koła zmarłych w minionym okresie.

Dokonano wyboru Komisji uchwał i wniosków w składzie Tadeusz Muzyka, Andrzej Bugno i Jerzy Morąg.

Prezes Zdzisław Kowalski  przedstawił sprawozdanie z działalności Koła  za okres minionej kadencji tj. rok 2018 -2022. 

Sprawozdanie finansowe za okres ubiegłej kadencji złożył Skarbnik Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Władysław Gorzkowicz przedkładając jednocześnie budżet i plan wydatków na rok 2022.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Dąbrowski zaprezentował informację z przeprowadzonej kontroli Zarządu Koła stwierdzając, że praca organizacyjna i merytoryczna była bez uchybień i ocenił działalność na wysokim poziomie.

Z planem pracy Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach zapoznał zebranych uczestników Wiceprezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Wiesław Maksym.

Kolega Zdzisław Halibożek przedstawił plan wycieczki na  zakończenie sezonu, która będzie organizowana dla  członków i sympatyków naszego Koła.   

Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.                    

Następnie dokonano wyboru nowych władz do Zarządu Koła:

 1. Prezes Koła – Wiesław Maksym
 2. Wiceprezes – Alojzy Janusz
 3. II Wiceprezes – Mirosław Janik
 4. Sekretarz – Paweł Karp
 5. Skarbnik – Włodzimierz Gryga
 6. Członek Zarządu – Józef Machowski
 7. Członek Zarządu – Mariusz Konieczny

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Przewodniczący Komisji – Władysław Gorzkowicz
 2. Sekretarz – Wacław Wojtas
 3. Członek – Jerzy Morąg

oraz wybrano

Wybrano Delegatów  na  IX Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Krakowie :

 1. Wiesław Maksym
 2. Alojzy Janusz
 3. Tadeusz Muzyka
 4. Paweł Karp
 5. Łucja Wojewodzic
 6. Stanisław Smoleń – rezerwowy

Członkowie Koła oraz zaproszeni goście dokonali pozytywnej oceny pracy dotychczasowego Zarządu oraz przyjęli wypracowane w toku dyskusji wnioski i plan pracy na nową kadencję i na 2022 rok.

W końcowej fazie  zebrania przyjęto uchwały Walnego Zebrania i zakończono obrady.

 

Sporządził: Foto i relacja

Wiceprezes Koła SEiRP w Gorlicach

Mirosław Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET