Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     OŚWIĘCIM    /     2015.02.24 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2015.02.24 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła

     W dniu 24 lutego 2015 r., tradycyjnie  już w restauracji „Targowa”,  odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Oświęcimiu.

     Oświęcimskie Koło liczy 111 członków, w Zebraniu uczestniczyło 78  osób, w tym 1 senior i 1 członek wspierający. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m.in.: insp. Janusz Barcik - Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu i Janusz Janik - Wiceprezes  ZW SEiRP w Krakowie, i jednocześnie opiekun Koła.

     Sprawozdanie z rocznej działalności Koła przedstawił Prezes Witold Janig,a podkreślając działania zmierzające do pozyskiwania nowych członków i  zrealizowanie w całości przyjętego  planu  pracy. Pozytywnie ocenił współpracę z Regionem IPA w Wadowicach.

Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „ wieczną wartę”.

     W sprawozdaniu  finansowym Skarbnik Koła Józef Chwedczuk bardzo dokładnie  rozliczył wpływy i  wydatki oraz przedstawił plan finansowy na 2015 rok, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Mieczysław Składnik nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła. W dalszej części zebrania wręczono jubilatom 9 listów gratulacyjnych z okazji Jubileuszu ukończenia : 

  • 80 lat – Józefowi Chwedczukowi, Mieczysławowi Mice i Janowi Kurzakowi,
  • 70 lat – Edwardowi Huczek, Józefowi Rybakowi, Henrykowi Kasprzykowi, Janowi Gabrysiowi,  Andrzejowi Chrzanowskiemu i  Bogusławie Janusz.

     W planie pracy na 2015 r. znalazły się min. następujące przedsięwzięcia: spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 2 wyjazdy na baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej, Wycieczka do Pragi, zabawa taneczna, ognisko i grzybobranie, a także odwiedzanie chorych członków  oraz udział w uroczystościach policyjnych i państwowych.     

     Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu  insp. Janusz Barcik bardzo pozytywnie ocenił działalność koła i życzył sukcesów na przyszłość oferując swoją pomoc w realizacji niektórych przedsięwzięć. Janusz Janik podkreślił, że mimo iż koło oświęcimskie jest jednym z najmłodszych w województwie, to działa bardzo prężnie i zachęcał do współdziałania z pozostałymi Kołami małopolski zachodniej szczególnie z Kołem wadowickim i suskim. Ponadto przypomniał o jubileuszu 25-lecia działalności policyjnego ruchu emeryckiego w kraju i pracach ZW SEiRP w temacie ufundowania sztandaru.  Omówił również  temat ubezpieczeń  na życie w ramach programu Emeryt 2009 i korzystania z funduszu socjalnego dla emerytów policyjnych oraz przekazanie odpisu 1% z podatku na SEiRP w ramach OPP.  W trakcie zebrania uczestnicy dobrowolnie przekazali  kwotę 275 zł. z przeznaczeniem  na ufundowanie sztandaru dla ZSW SEiRP w Krakowie.

     Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem.                               

 

                                                                                                                                                                                                    Witold Janiga/Janusz Janik

                                                                                                                                                                                                            Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET