Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2020.07.30 Uroczysta Wieczornica z okazji Dnia Seniora Policyjnego w XXX rocznicę powstania SEiRP     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2020.07.30 Uroczysta Wieczornica z okazji Dnia Seniora Policyjnego w XXX rocznicę powstania SEiRP

Stowarzyszenie jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej,

zrzeszających członków niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych jak  i światopoglądowych.

W działalności Stowarzyszenia obowiązują demokratyczne zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków.”

                                                                                                                                  

Przytoczeniem §1. pkt 4 Statutu gospodarz spotkania Prezes Janusz Janik otworzył uroczystą Wieczornicę z okazji obchodów Dnia Seniora Policyjnego 2020 w wadowickim Kole w XXX rocznicę powstania Stowarzyszenia. Przypomniał uchwałę ZG  z 2012 i 2016 r. która  wprowadziła ten szczególny dzień i jednocześnie stała się bodźcem  do zorganizowania przez Zarząd Koła SEiRP  w Wadowicach  w dniu 30 lipca 2020 r. integracyjnego  spotkania z tej okazji. Przygotowanie powierzono restauracji "Graniczna". Do udziału w spotkaniu oprócz członków wadowickiego Koła zaproszenia skierowano również do Kół z powiatów ościennych w Chrzanowie, Oświęcimiu, Myślenicach i Suchej Beskidzkiej, a wśród gości znaleźli się Prezes ZW SEiRP w Krakowie Jan Kaczmarczyk, Wiceprezes Piotr Styczyński i Jan Smolec Prezes Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie. Zamiast kwiatka każdy z uczestników otrzymał czekoladę.

Chwilą ciszy uczczono tych, którzy odeszli na „wieczną wartę”. 

Jednym z głównych punktów spotkania było wyróżnienie najstarszych członków Koła odznaką „Za zasługi dla SEiRP” dyplomem. Dekoracji dokonali prezesi Jan Kaczmarczyk, Piotr Styczyński i Janusz Janik, a odznaki otrzymali: Józef Bębenek, Władysław Burliga, Jan Gębuś, Ryszard Kojder, Stanisław Kolasa, Władysław Kutermak, Stanisław Nowak, Michał Paciorek, Tadeusz Płotek, Tadeusz Rychlik, Jan Szydełko, Władysław Tokoń, Franciszek Urbańczyk, Edmund Wieczorek, Tadeusz Wiktor, Janusz Barcik, Tadeusz Malarz i Dawid Herbut-Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Wadowicach.                                                                               

W trakcie 2 godzinnego spotkania przypomniano historię  Stowarzyszenia  w Polsce oraz Koła w Wadowicach. Wspomnienia przywołane przez tych najstarszych dotyczyły różnych spraw, od związanych ze służbą po okres utworzenia i rozwoju Koła, a także bieżące oczekiwania. Pojawił się również bardzo negatywnie oceniany temat restrykcyjnej ustawy z grudnia 2016 r. ”o zaopatrzeniu emerytalnym…”.

Na zakończenie, Prezesi Janusz Janik i Jan Kaczmarczyk, oprócz życzeń dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym podziękowali wszystkim za wieloletnie współdziałanie i pełną poświęcenia pracę społeczną na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych powiatu wadowickiego oraz udział w rozwoju Stowarzyszenia.

                                                                                                              

                                                                                            Prezes Zarządu Koła

                                                                    Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

                                                                                               w Wadowicach

                                                                                                 Janusz Janik


Projekt i wykonanie: InforpolNET